N55°25,0' E12°49,7'

WARNING

There is a new entrance fairway to the harbour. Even in the fairway the depth can not always be guaranteed.

New entrance fairway
See also http://www.sjofartsverket.se/WebUFS/image.aspx?ufsid=7279

Välkommen till N55°25,0′ E12°49,7′

Hamnen

Hamnen ligger en knapp kilometer väster om stadskärnan, utanför den ursprungliga sandstranden. På grund av att sandrevlarna byggts på av strömmarna har vi sedan maj 2017 en ny utprickad ränna för insegling som ligger i 170°. Även två nya kardinalmärken (väst och nord) är utlagda. Se http://www.sjofartsverket.se/WebUFS/image.aspx?ufsid=7279.

Väl innanför pirarna ligger man skyddad för alla vindar. Vid NNV kan dock en viss sjörullning kännas i hamnens västra delar, trots den förlängda västra piren. Det finns endast ett fåtal gästplatser, men alla de 165 platserna har en röd/grön skylt som visar om platsen är ledig. Förtöjning vid pålar eller långsides vid kajer och bryggnockar.

Bildgalleri

Vädret i Skanörs hamn