N55°25,0' E12°49,7'

Välkommen till N55°25,0′ E12°49,7′

Hamnen

Hamnen ligger en knapp kilometer väster om stadskärnan, utanför den ursprungliga sandstranden. Sandrevlarna byggs tidvis på av strömmarna, varför insegling bör ske i enslinjen (120°) och med viss försiktighet mot söder. Framför allt är det strax utanför vågbrytaren som det grundar upp.

Väl innanför pirarna ligger man skyddad för alla vindar. Vid NNV kan dock en viss sjörullning kännas i hamnens västra delar, trots den förlängda västra piren. Det finns endast ett fåtal gästplatser, men alla de 165 platserna har en röd/grön skylt som visar om platsen är ledig. Förtöjning vid pålar eller långsides vid kajer och bryggnockar.

Bildgalleri

Vädret i Skanörs hamn