N55°25,0' E12°49,7'

Aktuellt

IMG_6790

Jonas öppnar till pingst
På pingstafton, den 3 juni, är det dags. Det hoppas Jonas Person som är i full gång med att förvandla Hytt-Oscars till sin egen restaurang. J Persson, ska stället heta.
Glassluckorna blir kvar, liksom de vita träväggarna i sitthörnan inomhus. Men köket byggs om och kaklas för att klara nya krav. Det blir enkelt båttilltugg med kaffe på dagarna, men tapas, öl och vin på kvällarna.
En framtidsdröm är att glasa in en del av terrassen och locka med soppa om söndagarna. När Jonas Persson drev Kaptensgården i Falsterbo för sju år sedan ordnade han underhållning av kända artister i champagnebaren såväl som luciatåg och karaoke-kvällar i puben. Ingen omöjlighet med ett och annat event i hamnen heller.
Men nu gäller det att bli klar. Jonas gör ombyggnadsarbetet själv tillsammans med en kompis. Samtidigt sköter han sitt jobb på Tångvallaskolan, där han varit kökschef under de senaste åren. Han är dessutom deltidsbrandman och pappa till fyra barn.
Hytt-Oscars röda stuga blir Jonas fjärde restaurang. Han har hela familjen till hjälp. Hustrun Mia är proffs på inredning, mamma är ekonom och pappa ska arbeta i restaurangen som han gjorde även på Kaptensgårdens tid.
Det är inget hux flux-projekt. Jonas Persson berättar att han redan 2014 började prata med Hytt-Oscars förre ägare Leif Nilsson om att ta över.

IMG_6840IMG_6838

IMG_6839
Kvar på Haken
En parallell till vraket utanför Lernacken i Malmö? Den danska motorbåten som strandade vid Västra haken i slutet av sommaren ligger kvar. Ägaren saknade försäkring. Därmed blir det troligen Vellinge kommuns huvudvärk.
Frågan är om det går att få bort den nu eller om den ska förfalla ännu mer. Båten hamnade för långt in på grunt vatten för att kunna bogseras.
Ett liknande haveri inträffade utanför Lernacken för några år sedan. Ägaren av en ombyggd fiskebåt navigerade fel och hamnade utanför farleden. Han stämdes senare av Malmö kommun.

Årsmötet sa nej till nya regler för båtplats
Det blev inte båtbottentvätten utan en motion om regler för byte och övertagande av båtplats som orsakade längsta debatten på Skanörs Hamnförenings årsmöte i februari.
I motionen föreslogs att en medlem som skaffar en båt som inte går in på den gamla platsen får förtur i kön till en ny. Motionen innehöll också förslag som kan underlätta för en delägare att överta en båtplats.
Mötets deltagare hade en rad invändningar. Det befarades att nya regler kan skapa nya orättvisor och öppna för mygel. Motionen avvisades. Det bestämdes enhälligt att frågan om nya regler får vänta till nästa årsmöte.
Däremot vållade en motion om båtbottentvätt inte så lång diskussion som vid tidigare möten. En arbetsgrupp är tillsatt för att göra en grundlig utredning, men styrelsen har redan mandat att köpa en föreslagen mobil anläggning, om det anses lämpligt. Till hösten måste tvätten av giftiga båtfärger ske på ett sätt som skonar miljön. Det är hamnföreningens och även enskilda båtägares ansvar, enades mötet efter ett antal frågor. Båtägarnas ansvar ska skrivas in i avtalen.
Drygt ett 30-tal medlemmar kom till årsmötet. Det hade varit fler om det inte hade varit februarilov, framförde en deltagare med hälsning från flera medlemmar. Styrelsens ordförande Anders Mattsson lovade att nästa årsmöte inte ska hållas i vecka 8.

Hela styrelsen omvaldes enligt valberedningens förslag.
Endast i valberedningen blev det ett byte. Olof Lundqvist går in som suppleant efter Joh Fredén som lämnat föreningen.
Styrelse, revisorer och valberedning presenteras längre ner på sidan.
Klicka på kallelse och motioner här:
Motion 2017 SHF 2 Sekr (1)

Förslag på motion spolplatta (1)24052_Kallelse_arsmote_2017

I korvpausens vimmel…

IMG_6630 (2)IMG_6636 (2)IMG_6640 (2)IMG_6642 (2)

IMG_6652 (2)

Bild 1: Richard Rydén, Henrik Ohm, Christer Ohm, Carl-Johan Hampf
2. Bertil Lindström och Douglas Bartel
3. Christian Wernhult och Alf Larsén
4. Gunnel Nilsson och Marianne Palmkvist Berg
5. Nils-Erik Erlandsson och Torbjörn Larsson

Styrelse 2017
Styrelsens ordförande för en tid av ett år: Anders Mattsson
Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år:
Ralf Blomgren, Dan Dölling, Per Fridlund, Anders Mattssem-on, Mats Lundwall, Tore Smith, Anders Mattsson, Britt-Marie Bergström.
Suppleanter: Leif Göransson, Clifford Bergvall, Hans Ekberg.

Revisorer: Richard Rydén, Henrik Ohm
Revisorssuppleanter:Gunnel Nilsson, Mikael Ström

Valberedning: Carl-Johan Hampf, ordförande, Thomas Håkansson, Ulf Lindström och Kenneth Parnefjord. Suppleant: Olof Lundqvist.

HLR-kurserna avslutade
Sex personer deltog i vårens sista HLR-kurs i hamnföreningens regi.
Bertil Lindström säger att han gärna ställer upp fler gånger om någon vill samla ihop ett gäng deltagare.
Han har hållit en serie kurser under mars månad tillsammans med Skanörs hamnförenings säkerhetsansvarige Leif Göransson.

IMG_6873 (2)IMG_6888 (2)

IMG_6891IMG_6898 (2)På bilderna syns Ulla Johansson lägga sin man Leif i framstupa sidoläge. Per-Magnus och Ulla-Britt Andersson hjälps åt med HLR och hjärtstartare. Bertil Lindström leder lektionen med assistans av Leif Göransson.

Klart för kallbadhus
Skanörs Hamnförening och Skanörs Båtklubb har bestämt sig för att inte gå vidare med sitt överklagande av detaljplanen för hamnområdet efter Mark- och miljödomstolens avslag. Det innebär sannolikt att det blir tillåtet att bygga ett kallbadhus vid uppläggningsplatsen innanför Stens brygga. Kritiker anser att det snarare är en restaurang- och konferensanläggning eftersom huset byggs på land.
I planen finns också utrymme för hoddor med verksamheter och en spolplatta. Men mycket pekar på att spolplattan ersätts av en mobil anläggning för båtbottentvätt. (Se texten om årsmötet.)
Båtklubben och hamnföreningen överklagade förslaget till detaljplan främst av tre skäl. Den föreslagna anläggningen anses strida mot strandrätten eftersom den ska ha ett trädäck ner till stenpiren och bryggan. Därmed kan allmänheten avskräckas från att passera, menade föreningarna. Det finns risk för översvämningar vid höga havsnivåer vilket senast visade sig i början av januari när vattnet slog in över båtuppläggningsplatsen och Hamnvägen. Anläggningen anses också inkräkta på båtlivet eftersom den tar en del av uppläggningsytan.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet med hänvisning till en rad paragrafer ur plan- och bygglagen (PBL).
I den första påpekas att domstolen endast kan upphäva ett beslut om det strider mot en rättsregel. Kommunens beslut att anta planen anses ha fattats på ett korrekt sätt.
I övrigt hänvisar domstolen till länsstyrelsens och Vellinge kommuns bedömningar. Det är ett känsligt område och strandskyddet upphävs på delar av ytan, men domstolen litar på de miljökonsekvensbeskrivningar som presenterats. Som svar på översvämningsrisken nämns Vellinge kommuns handlingsplan för skydd mot högre havsnivåer.
Klicka och läs domen här:

Växjö TR P 206-17 Dom 2017-02-14

Skanörs hamn och Skanörs Båtklubb (SBK)  skickade  ett gemensamt överklagande till Mark- och miljödomstolen, som domstolen nu avslagit.

Klicka här och läs hela skrivelsen:

overklagande-2017-01-04-med-shf

Hamngatan 20160707

Vägbygge får vänta till hösten
Vellinge kommuns arbete med Skanörs hamn skjuts upp till hösten.
Efter förra årets upprustning med dansbana, planteringar och markförbättringar planerades en fortsättning. Cykelvägen ner mot hamnen skulle förlängas förbi Rögeriet och ett trädäck byggas innanför Stens brygga. Möjligen kommer någon detalj igång före säsongen, men det mesta får vänta.
Förklaringen från kommunens ansvariga är att Skanörs Hamnförenings och Skanörs Båtklubbs överklagande av en ny detaljplan har fördröjt byggstarten.(Se ovan) Detaljplanen är godkänd, men arbetet kommer igång för sent för att hinna bli klart till högsäsongen.
Etapp två av kommunens utvecklingsplan innebär också ombyggnad av området vid Stens brygga. Bryggan blir kvar, men den blir inramad av nya träkonstruktioner.
Vellinge kommun har avsatt tio miljoner för utveckling av Skanörs Hamnområde. Drygt hälften av beloppet förbrukades inför fjorårets säsong, då besökare och båtfolk möttes av nya planteringar, parkeringar med automater och ett soligt trädäck utanför båtklubbens hus, kallat dansbana. Resten av arbetet skulle påbörjats till våren och stått klart till midsommar.
Det handlar endast om byggnationer på land. Vad som händer i hamnbassängen och med önskemål om en förlängd brygga är inte klart.

Hamndag 5 augusti

Badhytten 20160720 2

Förra året var det full rusch i Skanörs hamn utan extra uppmärksamhet. Badhytten, dansbanan och den varma solen drog storpublik. I år återuppstår traditionen med en hamndag, då alla med intresse för vatten och sjöliv får chans att visa upp sig. Det blir lördagen den 5 augusti klockan 12 – 15.00.

Dagen inträffar mitt i SM-seglingarna i starbåt som arrangeras av Skanörs Båtklubb 4-6 augusti. När aktiviteterna på land avslutas är det lagom att titta mot hamninloppet och se tävlingsbåtarna komma in efter mellandagens race.

Bakom Hamndagen står en grupp som bildats av föreningar och näringsidkare i Skanörs hamn inom kommunens centrumgrupp. Planeringen har just börjat. Vatten och sjöliv ska stå i centrum, men det blir också mat, musik och andra upplevelser.

 

 

 

Höstmöte med visioner

skanors-layout-a4-nr2OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Årets höstmöte slutade med en framtidsvision. Carl Johan Hampf visade hur dagens träbryggor kan bytas mot pontonbryggor på tvären, en idé för medlemmarna i Skanörs Hamnförening att fundera på.

Mötet inleddes med mer verklighetsnära rapporter. Mathias Lindsjö, som är chef för den tekniska enheten i Vellinge kommun, berättade att hamninloppet ska muddras före sista maj nästa år. En ansökan till Transportstyrelsen om att få inseglingsrännan flyttad ska upp till politiskt beslut i december.  Kommunens förslag till nytt arrendeavtal har dröjt därför att det blivit skifte på en tjänstemannapost, men nu är det  på gång. Mathias Lindsjö sa att ambitionen är att skriva ett nytt långsiktigt avtal med Skanörs Hamnförening. Det nuvarande löper ut sista december 2017.

Miljöchefen Ola Gustafsson redogjorde för verksamheters och enskilda personers ansvar för miljön. I hamnen gäller det inte minst  behovet av att skona marken från giftiga båtbottenfärger.

Han sa att den mobila båtbottentvätt som demonstrerats i Skanör kan vara ett bättre alternativ än en spolplatta eftersom den inte släpper ut några giftrester i marken.

Efter den traditionella korvpausen redogjorde ledamöter i styrelsen för läget inom föreningens ansvarsområden. Medlemmarna fick bland annat veta att ekonomin är i ordning, att antalet båtgäster ökade under den gångna säsongen medan husbilarna minskade och att åtta medlemmar lämnar sina båtplatser till nästa sommar.

Carl Johan Hampfs förslag kom som en överraskning på slutet.  Han visade hur en helomläggning i hamnen kan ge runt 160 fasta platser och samtidigt lämna kajerna fria för gästbåtar. Det skulle ske genom att de båda träbryggorna ersätts med flytbryggor i betong på tvären ut från pirarna.

Det är en vision på lång sikt, men ändå att tänka på, ansåg Carl Johan Hampf och fick stöd av ordförande Anders Mattsson.

Bryggorna är slitna och elstolparna behöver bytas ut.

Drygt 40 personer deltog i mötet.

img_6101img_6096

img_6115

Kring borden syns bland andra Gun-Marie Hansson, Thomas Håkansson,Annika Wessel, Marianne Palmkvist Berg, Nils-Erik Erlandsson och Mikael Walhauer 

 

img_6089img_6111

Vellinge kommuns teknikchef Mathias Lindsjö och miljöchef Ola Gustafsson informerade på  Skanörs Hamnförenings höstmöte

 

Erbjuder provturer

på Europas kanaler

268860-aa16dff8ade46cf89364a48a78216bba (1)

Efter 45 års segling och många år på Europas kanaler tröttnade hustrun. Vad göra annat än att sälja båten? Bjarne Nilsson kom på en lösning. Han erbjuder provturer för kompisar i hamnen och andra intresserade.

-Det är så många som frågar hur det är och säger att de gärna vill prova på. De lånar kartor, men de kommer inte iväg, säger Bjarne.

Nu vill han ge de mindre erfarna chansen. Han tar emot ett par-tre gastar per vecka och följer själv med som skeppare.

-Det är ingen charterverksamhet eller servering av ostron och champagne på däck. Jag tänker mig en betalande besättning som har en gemensam skeppskassa och hjälps åt.

I gengäld blir varje dag en upplevelse, lovar Bjarne.

Så är det på kanalerna, menar han.

Istället för att sitta ute på havet och spana mot horisonten glider besättningen fram genom Europa i takt med tranorna. Inte snabbare än att fjärilarna kan landa, lyfta och flyga i kapp. Det tar sex dagar bara förbi Mosels sluttande vinodlingar. Att gå sjövägen genom Bryssel och så småningom komma längs Seine bakvägen in i Bastillien och se kopian av Frithetsgudinnan i Paris. Det är stunder som bara kan upplevas till kanals.

Bjarne tänker ta ner sin båt under våren och hålla den redo för gäster. Han berättar om sina planer vid lördagskaffet på Skanörs Båtklubb och i andra sammanhang som dyker upp.

Båten är av märket Linssen och kallas ibland kanalernas Rolls Royce. Den är byggd för bekvämlighet med en stor salong högst upp och ett frukostrum en trappa ner. Gäster har en egen avdelning i förpiken.

Bjarnes M/Y Nuance med fast plats vid norra piren i Skanör är från 1992. Men modellen byggs fortfarande ett par kilometer utanför Maastricht.

Bjarne och hans hustru Anette ”Nettan” köpte sin kanalbåt 2001. Då hade de tagit sin segelbåt genom kanalerna flera gånger för att segla i Medelhavet under långa perioder. I en artikel i Medlehavskryssarnas tidning Odyssé har de beskrivit hur kanalerna är så mycket mer än en genväg till Europa. (Klicka på länken nedan).

Bjarne Nilsson har lång erfarenhet av sjölivet. Han har arbetat som marknadsdirektör och rest jorden runt under sitt yrkesliv, men på fritiden har han varit som uppslukad av havet sedan han blev sjöscout vid 10 års ålder.

-När klockan på Latinskolan ringde ut klockan tre på lördagarna blev jag anonym fram till söndag kväll, berättar han.

Den unge Bjarne stack snabbt ut till båten i Limhamn och blev kvar till sjöss så länge han kunde.

Föräldrarna var med och startade Limhamns Sjöscoutkår när ungdomarna inte tyckte att Malmö Sjöscoutkår täckte behovet.

Nu hoppas han på nya båtkompisar. Hur transporter och ”rusthållning” ska ordnas kan han diskutera med dem som hör av sig på mejl eller mobil.

Epost: bjarnenilsson@150@gmail.com

Mobil: 070-560 81 18

Odysse 1 2007 (1)

Tyska gäster vanligast i Skanör

DSCN4506_beskuren

Under fjorårets  säsong ökade antalet båtgäster med nio procent, ett klart trendbrott jämfört med de senaste åren. Allra flitigast var tyskar.  De stod för 36 procent av gästnätterna. Tvåa på listan blir danska båtar medan svenska gäster kommer  först på tredje plats.

Här är topplistan. I dessa siffror räknas även antalet betalda husbilsnätter. Det blev som väntat en minskning eftersom kommunen satt en gräns vid tio bilar per natt.

Betalda båt- och husbilsgäster

Nationalitet         Antal

Danmark                  1448

Tyskland                  1582

Sverige                     1045

Norge                           25

Holland                       87

Storbritannien           13

Frankrike                     5

Finland                       10

Schweiz                      41

Belgien                       17

Österrike                    22

Polen                          10

USA                              1

Annan                        26

Totalt                   4332

Skanörsgrabb först över Atlantenn

skeppare-ross-till-vanster%2c-magnus-langst-fram-till-hogerwell-done-julian-white-ross-applebey-and-crew-on-board-scarlet-oyster-crossing-the-line-arc-atlantic-rally-for-cruisers-16-36-utc%2c-1st-in-class-and-10th-racing-overall

Skeppare och ägare Ross Applebey med Magnus Ström från Skanör vid bordet  på bilden till vänster. Den andra visar Scarlet Oyster på väg i mål som den första i sin klass.

Magnus Ström från Skanör  var med i besättningen som kom först in i sin klass och blev tia totalt i årets Atlantic Rally for Cruisers (ARC). Det är en 31 år gammal tävling som växer för varje år. I år startade 72 båtar från Gran Canaria och fler anslöt sig vid stoppet i Kap Verde. Runt ett ett hundratal besättningar firade ankomsten och resultatet i karibiska St Lucia.  Men för Pauline af Skanör blev det riktigt tråkigt.

Medan feststämningen spred sig över lägret i Rodney Bay Marina i St Lucia utbröt en brand  på den svenskägda båten, som är en Swan på 76 fot.  En  person var kvar ombord och kände röklukt. Hela besättningen kom snabbt tillbaka och med hjälp av utrustning från den egna båten och från grannbåtar kunde de släcka elden. Men skadorna blev stora enligt en artikel i tidningen Yachting world (se bifogad länk).

http://www.yachtingworld.com/news/crew-fight-to-save-arc-yacht-after-fire-takes-hold-and-rages-on-board-

Tidningen berättar om en del annan dramatik under den runt sex veckor långa tävlingen från Gran Canaria till Karibien. En tysk familj räddades  sedan deras 39 fot långa yacht började ta in vatten. Båten sjönk några timmar senare. Masten på en Bavaria föll. En besättningsman på en annan båt blev sjuk och hämtades med helikopter.

För Magnus Ström har det besvärligaste varit värmen, enligt rapporterna till föräldrarna Eva Tildborn-Ström och Mikael Ström. Under en period öste regnet ner så att alla luckor måste vara stängda i värsta värmen. Men Magnus och kompisarna kom till Rodney Bay Marina  tidigare än de trodde och först av alla i klass C.

De seglar en Oyster Lightware 48 som heter Scarlet Oyster. Den har varit med i ARC flera gånger tidigare och i många andra stora race. Skepparen heter Ross Applebey.

Magnus är uppvuxen i Skanör, men bor i England.

pauline-av-skanor

Även Pauline af Skanör deltog i racet, men i hamn utbröt en brand ombord. Denna bild är tagen av en annan aktuell Atlant-seglare, Thomas Veber, som såg Pauline utanför Las Palmas.

http://www.scarletoyster.com/blog.html

https://www.facebook.com/ScarletOyster/

 

 

”Håll käft och res”

IMG_7284 (2)

Så skriver hamnföreningens medlem Thomas Veber i en bok som kom ut på danska i våras.

Han vill ge alla drömmare en puff ut i verkligheten.

Thomas har mött så många människor som talar om att de egentligen skulle vilja segla dit och dit, men … Det kommer så mycket i vägen och det finns så många ursäkter.

Boken berättar om några som faktiskt tog det stora steget, köpte en båt och gav sig iväg till Brasilien, cyklade till Barcelona eller seglade till Karibien för en överkomlig peng.

Thomas Veber lever som han lär. För några år sedan seglade han i Medelhavet med små barn. Nu är han på väg ut över Atlanten med familjen.  Tobago i Karibien är ett av målen.