N55°25,0' E12°49,7'

IMG_6642 (2)

Årsmöte 28 februari

Dags att skriva motioner. De måste lämnas före 1 februari för att komma med i kallelsen, vilket ju är bäst om alla ska vara förberedda. Mejla till styrelsen@skanorshamn.se eller lägg i hamnkontorets brevlåda.

En kallelse skickas ut på mejl till alla medlemmar och sätts upp i hamnkontorets fönster som vanligt. Tid och plats följer traditionerna: Kl 19.00 i sjöscouternas hus.

Styrelsen kommer att rapportera läget och det blir sedvanliga val och årsmötesförhandlingar. Men vad ska mötet ta upp för övrigt? Fundera, sätt på datorn eller ta fram pennan!

Bilden på startsidan, med Gunnel Nilsson och Marianne Palmkvist Berg i förgrunden, är från ett tidigare möte i scouthuset.