N55°25,0' E12°49,7'

Årsmöte

Observera att pga att ny statistik visar att smittspridningen minskat ordentligt under de senaste veckorna så kommer Årsmötet att ske fysiskt på plats i SBK:s lokaler i hamen, måndag 28/2 kl 19.

Det går även att använda den länk som bifogats kallelsen för att deltaga digitalt.

Kallelse och dagordning har mailats till medlemmar tre veckor före årsmötet.

Kallelse och dagordning till digitalt årsmöte i Skanörs Hamnförening 28/2 kl 19

Årsmöte för 2021 kommer att äga rum den 28 februari 2022 kl 19 på Skanörs Båtklubb.

Årsmöteshandlingar:

Skanörs Hamnförening Verksamhetsberättelse 2021
Skanörs Hamnförening Årsredovisning 2021
Skanörs Hamnförening Revisionsberättelse 2021
Skanörs Hamnförening Verksamhetsplan 2022
Skanörs Hamnförening Budget 2022
Skanörs Hamnförening Avgifter 2022
Skanörs Hamnförening Motioner 28 feb 2022
Skanörs Hamnförening Motioner Styrelsens svar 2021
Propositioner – Styrelsen har inga propositioner för årsmötet att ta ställning till.