Alla inlägg av Britt-Marie Bergström

Hamnens dag firas den 26 maj

Isigt och rått, men ljus på väg. 

Innanför stängda klubbhus och restauranger smids planer som nu börjar synas här på sidan under ”Det händer” . Till påsk öppnas sinnen både för konst och mat. Den 26 maj firas Hamnens dag.

Programmet för Hamnens dag är inte klart. Det finns utrymme för påfyllning och goda idéer. Förra året var dansbanan vid den röda fyren centrum för aktiviteterna, med sång av Mikael Neumann och körsång från Badhyttens balkong. I år finns det ytterligare ett soldäck att samlas kring, det nya som byggs innanför Stens brygga.

DSCN2527Bild mindre storlek

Nya krögare jobbar för pendelbuss

Badhyttens nya krögare Michael Stegfeldt och Michael Egly kom med en populär fråga till sina kolleger på hamnens övriga restauranger:

-Är ni intresserade av att få en pendelbuss ner till hamnen?

Charlotte Lendrop, Linda Letelier Hansson och Jonas Persson svarade inte nej på den frågan. De hade en kämpig sommar i fjor med uselt väder, men tar ändå nya tag med stor entusiasm. En pendelbuss kan förstås locka fler gäster ner till hamnen.

Det är än så länge bara en idé och ett önskemål. Michael Stegfeldt och Michael Egly berättade att de tagit upp frågan med kommunen, men det är lång väg till ett eventuellt beslut.

I dagarna jobbar Michael och Michael med en del förändringar inne på Badhytten.  De vet ännu inte när de är klara att öppna. Kanske till påsk. Båda har lång erfarenhet och är väl kända krogbranschen, bland annat från Glasklart vid Dockan och Mellow Yellow vid Lilla torg i Malmö.

De presenterade sig vid Hamngruppens senaste möte. Hamngruppen är en del av det kommunala projektet för utveckling av Skanörs centrum där näringsidkare och föreningar i hamnen diskuterar gemensamma intressen. Senast var det Skanörs Båtklubbs ordförande Marianne Palmkvist Berg som bjöd in till klubbhuset.

Jonas Persson från J.Persson berättade att han bygger om inför sommaren och lägger ett trädäck runt hela huset. Han tänker öppna en lucka redan klockan 8 på morgnarna för att sälja nybakade bullar till båtfolk.

Charlotte Lendrop berättade att Skanörs Fiskrögeri öppnar 24 mars. Den 12 maj är det Madamil.

Linda Letelier Hansson öppnar sin Fingermat senast 23 mars.

Per Engleson startar sitt vårprogram med Öppna sinnets påskutställning och har ett nytt inslag på programmet: Konsttrampen 10-13 maj.

IMG_0990 (2)

Badhyttens nya krögare Michael Stegfeldt och Michael Egly presenterade sig i Hamngruppen. Till vänster om dem syns  Per Wildenstam, Charlotte Lendrop och Marianne Palmkvist Berg. Till höger Linda Letelier Hansson och Jonas Persson.

Årsmötet följde förslagen

Det blev ett par smärre förändringar i förslaget till nya stadgar. I övrigt följde Skanörs Hamnförenings årsmöte planen.  Näst stadgarna blev det längst diskussioner om mastkranens skick och parkeringsreglerna i hamnen.

Kan mastkranen moderniseras eller behövs en ny? Kan hamnföreningen göra något för att rädda medlemmarnas parkeringsmöjligheter? Svaret på den första frågan var att den utreds. Den andra fick ett mindre uppmuntrande svar av hamnföreningens ordförande Mats Lundwall. Skanörs båtägare får inga kort för gratis parkering i år. Vellinge kommun har sagt bestämt nej.

Årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valberedningens förslag gick igenom efter öppen votering på en punkt.

Ett 40-tal medlemmar deltog.

 

IMG_1022 (2)IMG_1082 (2)

I förgrunden Mikael och Helen Walhauer   På andra bilden: Inge Lindblad, Dan Dölling och

Ralf Blomgren och Mikael Ström                   Clifford Bergvall 

IMG_1083 (2)

Tore Smith, Mikael Ström och Leif Wessel

Medlemmar som vill ha verksamhetsberättelse med årsredovisning, valberedningens förslag och övriga handlingar till årsmötet kan fortfarande beställa via mejl till bmbergstrom@hotmail.com

Närmast i bild på startsidan Ralf Blomgren, Mikael Ström, Clifford Bergvall och Hans Ekberg.

Kallelse årsmöte 20180228

 

 

Dagarna spikade

En lördag för de små, en lördag för de stora och en  söndag tillsammans.

Det är vad  kranförarna Torbjörn och Jörgen Larsson och hamnföreningens ansvarige Hans Ekberg kommit överens om inför årets sjösättningar.  Anmälningslistan är på plats och påbörjad. Den finns under rubriken Medlemmar/ sjösättning högst upp på denna sida.

Seglarläger nästa helg

 Helgen 23-24 mars sätter Martin Strandberg  fart på ungdomar från hela regionen med träningsläger och matchrace utanför pirarna i Skanör.
Det skulle ha skett redan första helgen i mars, men blev uppskjutet på grund av vinterväder.
Martin Strandberg är anställd av Svenska Seglarförbundet för att hålla kvar intresset hos optimistjolle-seglare som fyller 15 och växer ur sina jollar. Skanörs Båtklubb har blivit värd för ett träningsläger med den inriktningen. Här är det C 55:or som ska ta ungdomarna vidare i vågorna, en båtmodell som har sina svenska mästare i  hemmahamnen, Oscar och Hugo Johansson.
Martin Strandberg är projektledare och förebild. Han tog brons i VM för optimistjollar för 28 år sedan. Under hösten vann han VM i Fareast. Däremellan har han seglat VM i E-jolle, OS i Tornado, Victory i Americas cup och även tävlat i kitesurfing och bräda.
Träningslägret i Skanör  pågår 2-4 mars. Det avslutas på söndagen med ett kombinerad matchracing och sprintsegling utanför hamnen.
c3997142576e6f4d163ead570965368d_XL Fareast
Fareast 
Bilden på startsidan:
Martin Strandberg,seglare från Höllviken som tävlat över världen i många typer av båtar sedan hann tog VM-brons i optimistjolle för 28 år sedan.  

Mot ny horisont…

 

Familjen Veber från Skanör och deras 30 fotare Anna-Lisa blev kändisar förra året. De lämnade jobb och skolor för drygt ett år och seglade över Atlanten till Karibien. Lagom till jul har föräldrarna, Margareta och Thomas Veber, gett ut en bok om sitt äventyr och låtit en del av intäkterna gå till stormens offer på öarna som de lämnade. Mot en ny horisont  finns att hämta som e-bok eller att beställa på hemsidan s/y annalisa.

Familjen kom hem en regnig dag slutet av juli och möttes av kramar från klasskamrater och vänner i Skanörs hamn. Rapporter och bilder från deras resa finns att skrolla fram under nyheter på denna sida.

familien-veber-1024x768

Mathilda, Margareta, Thomas och Troels Veber blev kända som familjen på äventyr.

DSCN2465 (2)IMG_8384 (2)

Efter sol kommer regn… Men det var många glada miner när familjen kom hem till Skanör i slutet av juli.

mot karibien

Mot Karibien?

 

…eller trygg kanal?

Nuance är till salu, men kanske för stor,  även om en dyrbar elcykel lär bli årets klapp. Här handlar det främst om en tur på Europas kanaler. Det är Bjarne och Nettan Nilsson som bjuder in kompisar i Skanörs Hamnförening och andra intresserade att följa med.  De vill inte konkurrera med uthyrare eller göra någon vinst, bara ge ett tillfälle att uppleva något som de själva njutit av i många år. Skeppare finns ombord för den som önskar.

Nuance är en välutrustad Linssen 35 Grand Study som ibland  kallas  kanalernas Rolls Royce. Den har sovplatser i två kabiner och möjligheter till extra bäddar. Nu ligger den på varv i holländska Friesland.

Mejla eller ring Bjarne Nilsson för mer information:  bjarnenilsson150@gmail.com

Tel +46 70 5608118

 

Nuance

Stillsamt höstmöte

 

Det blev ett stillsamt höstmöte. Längsta  ordväxlingen gällde kranen vid kajen, men främst hur tunga båtar den tål. Alla var eniga om att det behövs en ny kran och att det är en investering att jobba för på sikt.

Dan Dölling och Mats Lundwall redogjorde för förhandlingarna med Vellinge kommun om ett nytt arrendeavtal.  De har tagit en referensgrupp till hjälp att granska föreslagna villkor och belopp. Medlemmarna på mötet ställde några enstaka frågor men tycktes i övrigt vara nöjda med hur avtalet hanteras.

Höstmötet är ett rent informationsmöte utan beslut. 30-40 personer var med i år.

Mats Lundwall visade årets nedgång i gästhamnen. Antalet båtgäster har minskat med 18 procent. Det påverkar intäkterna, men också kostnaderna. Mötet fick ingen detaljerad redovisning av siffrorna, men ekonomiansvarige Tore Smith tror att även detta år slutar tryggt.

De flesta båtgästerna kom från Tyskland, i år som i fjor. Tvåa är danskarna och först på tredje plats kommer svenska båtgäster.

Dan Dölling anade en trend bland båtfolk i kommunen.  En stor del av dem som står i aktiv kö för en plats i Skanör har båtar på 6,60 meter eller kortare. 14 personer  har sagt upp sina platser i år. Det är ovanligt många, men kön till bryggorna är fortfarande lång.

Mats Lundwall tackade alla medlemmar som arbetat ideellt för hamnen. Det är många som gjort stora insatser för nya spolplattan och annat.

-Tack vare det har vi åstadkommit mycket. Det har varit ett dynamiskt år, sa han i sin inledning.

Bilden på startsidan: Stefan Andersson var tidig med serveringen i år.Det blev korvpaus efter inledningen.

 

IMG_0406 (2)IMG_0394 (2)IMG_0388 (2)IMG_0385 (2)

-Ett dynamiskt år, sa Mats Lundwall när han öppnade mötet.

Hamnkapten Clifford Bergvall (stående) meddelade att från och med kommande helg krävs betalkort för el på landplatsen. Han har kort att sälja.

Runt 30-40 medlemmar lyssnade utan att ställa så många frågor. I förgrunden  Kjell Barvehed respektive  Björn T Lundgren. 

Regler för bottentvätt och vinterkonservering

Tvätt av bottnar

Skanörs Hamnförening, har av kommunen blivit ålagda, och förpliktigat sig att medverka till ett miljömässigt hanterande av bottenmålade båtar på grund av att bottenfärgerna ofta innehåller biocider. Den enskilt största vidtagna åtgärden hittills är konstruktionen av spolplattan med vidhörande reningsanläggning, vilket ger oss möjlighet att tvätta båtbottnar med biocidfärg på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Från och med nu får tvätt av bottnar med biocidfärg inte förekomma på uppställningsplatsen eller annat område i hamnen. Det är fortfarande tillåtet att tvätta båtarna på däck och skrov (ej botten målad med biocidfärg) på uppställningsplatsen men utan högtryckstvättar. Vidare varje åtgärd av framförallt målade båtbottnar, som medför att biocidfärg bearbetas där, skall nödvändiga uppsamlingsåtgärder vidtas för att undvika förorening av marken. Varje båtägare ansvarar dessutom för ett miljömässigt hanterande/destruktion av eventuellt förorenat material på uppställningsplatsen.

OBS! Spolplattan får inte användas för bottentvätt av båtar målade med biocidfärg utan att reningsanläggningen är i bruk. Omålade båtar och båtar målade med biocidfri färg kan tvättas på plattan utan inkoppling av filteranläggning.

Vinterkonservering av motorer

Vid vinterkonservering av motorer kör man igenom kylsystemets sjövattensida med en blandning av vatten och glykol. Det skall påpekas att kylvatten innehållande glykol inte får släppas ut på spolplattan eller på marken. Filtren som renar vattnet från spolplattan förstörs av glykol.

Kylvattnet skall samlas upp och lämpligen sparas det till nästa år.

Slutligen varje enskild båtägare är ansvarig för att reglerna följs i enlighet med våra regler för innehav av båtplatser och medlemskap i föreningen.

Skanör 2017-09-11

Styrelsen
SHF

Glada miner runt plattan

19 båtar svingades över spolplattan under årets sista gemensamma upptagningsdag. Alla verkade lika nöjda som vid premiären i september.

T f hamnkapten Kenneth Pettersson såg till så att trafiken flöt utan att några snäckor blev kvar. Hasse Ekberg, som ansvarar för hamnföreningens landplatser, konstaterade att det var ett bra grepp att börja dagen med en samling. Därmed fick också alla hjälp enligt en tydligt uppgjord lista och det var bara glada miner runt vattenstrålarna.

Det var ett tryck i hamnföreningens nyinköpta högtryckstvättar som få har upplevt i sin egen. Kanske blir inte bara marken utan också båtarna renare med nyordningen. Att spola en båtbotten med giftig färg på uppläggningsplatsen är absolut förbjudet.

IMG_0207 (2)IMG_0196 (2)

Så dags nu. Solen tittade fram samtidigt som första båten lyftes upp under sista upptagningsdagen. Per- Magnus och Ulla-Britt Andersson  väntar med Iris medan Helen och Mikael Waldhauers Zoey höjs över kajen.

 

IMG_0018Hasse Ekberg

Sista båten upp på premiärdagen. Hasse Ekberg är mycket nöjd även efter den tredje och sista gemensamma upptagningen. 

IMG_0023

Här är det Uno Hylén som kämpar med tvätten.

Läs Skanörs Hamnförenings information här:

Upptagning 2017

Kommunen har ålagt oss nya riktlinjer för miljövänligare båttvätt

Tvätt av båtar på grusplan, gatan eller garageuppfarten gör att förorenat spillvatten rinner ner i grundvatten samt leds ut i sjö och vattendrag.

Vi ska därför från och med i år tvätta våra båtar på hamnens nya spolplatta.

Kranbilen kommer att stanna över spolplattan medan Du tvättar din båt. Det kommer att finnas två st kraftiga högtryckstvättar (industrimodell) vid spolplattan.

Detta kommer att påverka tidsåtgång för upptagning per båt.

Styrelsen har i samråd med kranbilsförarna  gjort bedömningen att två kranbilar kommer att  klara 10 båtar vardera per dag,

Summa 20 båtar per dag.

Vi disponerar 3 dagar för upptagning. 23 och 1 oktober samt 6 oktober.

Vid anmälan på hemsidan kommer vi alltså att dra ett streck när varje dag har uppnått 20 st anmälda båtar och båtägaren hänvisas till nästa lediga upptagningsdag.

Fördelningen kommer att ske enligt principen ”först till kvarn”.

Den förväntat utsträckta ”kranbilstiden” medför att vi infört en ny prislista

Kranbil           upp till 30 minuter                                                                750:-

Kranbil     + påbörjad 10 minutersintervall                                             250:-

Kranbil mast                                                                                                    600:-

Betalning sker i automaten på baksidan av hamnkontoret.

Där finns en instruktion hur betalningen går till.

En ny regel för årets upptagning är även att varje  båtägare förväntas vara behjälplig vid

framförvarande upptagning. Alltså: Du förväntas hjälpa båtkompisen före dig med upptagning och tvätt. Allt för att minimera tider på plattan och placering i vagga etc.

Vi vädjar också till alla att inte köra in privatbilar på hamnplan på upptagningsdagarna.

Tänk på att klockan tickar även om kranbilen får vänta…

Vi hoppas och tror att upptagningen kommer att gå smidigt även med nya rutiner.

Välkomna upp ur havet!

Styrelsen

 

IMG_0016

Här går smutsvattnet vidare till filtrering. 

Så här fungerar spolplattan:

Spolplatta o kran – 2017-08-04 (1)