Alla inlägg av Britt-Marie Bergström

Årsmöte 28 februari

Dags att skriva motioner. De måste lämnas före 1 februari för att komma med i kallelsen, vilket ju är bäst om alla ska vara förberedda. Mejla till styrelsen@skanorshamn.se eller lägg i hamnkontorets brevlåda.

En kallelse skickas ut på mejl till alla medlemmar och sätts upp i hamnkontorets fönster som vanligt. Tid och plats följer traditionerna: Kl 19.00 i sjöscouternas hus.

Styrelsen kommer att rapportera läget och det blir sedvanliga val och årsmötesförhandlingar. Men vad ska mötet ta upp för övrigt? Fundera, sätt på datorn eller ta fram pennan!

Bilden på startsidan, med Gunnel Nilsson och Marianne Palmkvist Berg i förgrunden, är från ett tidigare möte i scouthuset.

Lockande nyårsdopp

En föraning om hamnliv på årets sista dag. Friskis och Svettis lockade minst ett 30-tal glada badare ut i det grå vattnet. Det var första allmänna nyårsdoppet i Skanör och det blev väl förevigat av både proffs och mobilfotograferande publik.

-Det var inte så kallt som jag trodde, rapporterade Skanörs Hamnförenings medlem Mats Amnell.

Temperaturen i vattnet var ungefär samma som i luften, runt fem grader.

På andra sidan hamnpiren njöt några seglare från Skanör Falsterbo Sjöscoutkår av årets sista segling.

 

 

DSCN2673DSCN2675

Ungefär lika varmt i vattnet som i luften, runt fem grader. Ingen i det här gänget såg lidande ut.

DSCN2657DSCN2663

Uppvärmning till glad musik på dansbanan

IMG_0587 (2)IMG_0563 (2)

Gott om publik och fotografer                       Inte så kallt som jag trodde, sa Mats Amnell

DSCN2681

Scouter på nyårssegling. I den främsta båten sitter Torbjörn Larsson. I en av buggarna bakom äventyrsseglaren Thomas Veber med dotter Mathilda.

Dynamiskt år till ända

En ensam draksurfare, tång på stranden och byggen på gång. Det var Skanörs hamn på årets kortaste dag, när hamnföreningens ordförande Mats Lundwall  skickade en hälsning till medlemmar och andra med anknytning till  hamnen. Han ser tillbaka på ett dynamiskt år och räknar med att inleda det nya med att skriva ett nytt långsiktigt avtal med Vellinge kommun.
IMG_7428 Mats Lundwall
Mats Lundwall, ordförande i Skanörs Hamnförening
Till alla medlemmar och övriga med relation till Skanörs Hamnförening  
Snart dags att sammanfatta 2017 som har varit ett minst sagt dynamiskt år för föreningen.  Vi har haft betydande extraordinära  uppgifter att lösa bland annat i samband med kraven och processen kring hur vi landade med den nya spolplattan.  När vi väl hade bestämt färdriktning skulle hela förfarandet ske på ganska kort tid under en kritisk period.  Projektstyrning av den högra skolan kan man nog säga, där Ralf  Blomgren drog det tunga lasset men även många andra har gjort betydande insatser för att få projektet att fungera. Det kan inte nog betonas.
En ytterligare fråga som krävt betydande extra insatser är  diskussionerna med Vellinge Kommun angående ett nytt  långsiktigt arrende avtal.  Vi är närmar oss snabbt ett avslut i förhandlingarna som har skett i en positiv anda.  Av formella skäl kan man från kommunens sida inte skriva på avtalet förrän den 16 januari 2018 efter kommunstyrelsens beslut . Även i denna fråga vill jag utöver styrelsen passa på att nämna insatser från referensgruppen .  
Vi har i styrelsen under hela vårt arbete mött en synnerligen positiv respons och medverkan fån många medlemmar , vilka är mycket stimulerande . Det bådar gott för framtiden och nya utmaningar.
Styrelsen och undertecknad önskar en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
DSCN2640DSCN2630

Nytt trädäck i norr

Så här ska det se ut på ytan mellan scouternas hus och uppläggningsplatsen. Det blir ett soldäck för dyrkare, glassätare och badgäster som utanför Badhytten i andra hörnet av Skanörs hamn. Klicka på Läs mera och se bilder även från sjösidan, där Stens brygga byggs om.  Arbetet har pågått hela hösten och platsen är avspärrad ett tag till. I  mars-april ska det vara klart.

Hamngruppen fick en lägesrapport när en grupp tjänstemän från Vellinge kommun gästade senaste mötet. Gruppen är en del av projektet för utveckling av Skanörs centrum och består av näringsidkare och föreningar i hamnen.

På mötet avhandlades många detaljfrågor om matvagnar, sopor, parkeringsplatser och annat.  Den utveckling som skett under de senaste åren fick gott betyg av hamnens företrädare.

Nästa projekt blir Havet. Lisa Maria Dieckhoff från stadsmiljöavdelningen berättade att hon och hennes kolleger nu ska börja studera miljön utanför strandlinjen. Den långa brygga som planerats längs med norra piren, på utsidan, har dock skjutits fram i tiden. Inte heller är det någon förlängning på gång av bryggan innanför den västra piren.

Bild mindre storlekBild_1 (1) Bild_2 Bild_3 Visualisering från havet

Klicka på Bild 1, Bild 2, Bild 3 så framträder fler visioner

 

 

Mot ny horisont…

 

Familjen Veber från Skanör och deras 30 fotare Anna-Lisa blev kändisar förra året. De lämnade jobb och skolor för drygt ett år och seglade över Atlanten till Karibien. Lagom till jul har föräldrarna, Margareta och Thomas Veber, gett ut en bok om sitt äventyr och låtit en del av intäkterna gå till stormens offer på öarna som de lämnade. Mot en ny horisont  finns att hämta som e-bok eller att beställa på hemsidan s/y annalisa.

Familjen kom hem en regnig dag slutet av juli och möttes av kramar från klasskamrater och vänner i Skanörs hamn. Rapporter och bilder från deras resa finns att skrolla fram under nyheter på denna sida.

familien-veber-1024x768

Mathilda, Margareta, Thomas och Troels Veber blev kända som familjen på äventyr.

DSCN2465 (2)IMG_8384 (2)

Efter sol kommer regn… Men det var många glada miner när familjen kom hem till Skanör i slutet av juli.

mot karibien

Mot Karibien?

 

…eller trygg kanal?

Nuance är till salu, men kanske för stor,  även om en dyrbar elcykel lär bli årets klapp. Här handlar det främst om en tur på Europas kanaler. Det är Bjarne och Nettan Nilsson som bjuder in kompisar i Skanörs Hamnförening och andra intresserade att följa med.  De vill inte konkurrera med uthyrare eller göra någon vinst, bara ge ett tillfälle att uppleva något som de själva njutit av i många år. Skeppare finns ombord för den som önskar.

Nuance är en välutrustad Linssen 35 Grand Study som ibland  kallas  kanalernas Rolls Royce. Den har sovplatser i två kabiner och möjligheter till extra bäddar. Nu ligger den på varv i holländska Friesland.

Mejla eller ring Bjarne Nilsson för mer information:  bjarnenilsson150@gmail.com

Tel +46 70 5608118

 

Nuance

Stillsamt höstmöte

 

Det blev ett stillsamt höstmöte. Längsta  ordväxlingen gällde kranen vid kajen, men främst hur tunga båtar den tål. Alla var eniga om att det behövs en ny kran och att det är en investering att jobba för på sikt.

Dan Dölling och Mats Lundwall redogjorde för förhandlingarna med Vellinge kommun om ett nytt arrendeavtal.  De har tagit en referensgrupp till hjälp att granska föreslagna villkor och belopp. Medlemmarna på mötet ställde några enstaka frågor men tycktes i övrigt vara nöjda med hur avtalet hanteras.

Höstmötet är ett rent informationsmöte utan beslut. 30-40 personer var med i år.

Mats Lundwall visade årets nedgång i gästhamnen. Antalet båtgäster har minskat med 18 procent. Det påverkar intäkterna, men också kostnaderna. Mötet fick ingen detaljerad redovisning av siffrorna, men ekonomiansvarige Tore Smith tror att även detta år slutar tryggt.

De flesta båtgästerna kom från Tyskland, i år som i fjor. Tvåa är danskarna och först på tredje plats kommer svenska båtgäster.

Dan Dölling anade en trend bland båtfolk i kommunen.  En stor del av dem som står i aktiv kö för en plats i Skanör har båtar på 6,60 meter eller kortare. 14 personer  har sagt upp sina platser i år. Det är ovanligt många, men kön till bryggorna är fortfarande lång.

Mats Lundwall tackade alla medlemmar som arbetat ideellt för hamnen. Det är många som gjort stora insatser för nya spolplattan och annat.

-Tack vare det har vi åstadkommit mycket. Det har varit ett dynamiskt år, sa han i sin inledning.

Bilden på startsidan: Stefan Andersson var tidig med serveringen i år.Det blev korvpaus efter inledningen.

 

IMG_0406 (2)IMG_0394 (2)IMG_0388 (2)IMG_0385 (2)

-Ett dynamiskt år, sa Mats Lundwall när han öppnade mötet.

Hamnkapten Clifford Bergvall (stående) meddelade att från och med kommande helg krävs betalkort för el på landplatsen. Han har kort att sälja.

Runt 30-40 medlemmar lyssnade utan att ställa så många frågor. I förgrunden  Kjell Barvehed respektive  Björn T Lundgren. 

Regler för bottentvätt och vinterkonservering

Tvätt av bottnar

Skanörs Hamnförening, har av kommunen blivit ålagda, och förpliktigat sig att medverka till ett miljömässigt hanterande av bottenmålade båtar på grund av att bottenfärgerna ofta innehåller biocider. Den enskilt största vidtagna åtgärden hittills är konstruktionen av spolplattan med vidhörande reningsanläggning, vilket ger oss möjlighet att tvätta båtbottnar med biocidfärg på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Från och med nu får tvätt av bottnar med biocidfärg inte förekomma på uppställningsplatsen eller annat område i hamnen. Det är fortfarande tillåtet att tvätta båtarna på däck och skrov (ej botten målad med biocidfärg) på uppställningsplatsen men utan högtryckstvättar. Vidare varje åtgärd av framförallt målade båtbottnar, som medför att biocidfärg bearbetas där, skall nödvändiga uppsamlingsåtgärder vidtas för att undvika förorening av marken. Varje båtägare ansvarar dessutom för ett miljömässigt hanterande/destruktion av eventuellt förorenat material på uppställningsplatsen.

OBS! Spolplattan får inte användas för bottentvätt av båtar målade med biocidfärg utan att reningsanläggningen är i bruk. Omålade båtar och båtar målade med biocidfri färg kan tvättas på plattan utan inkoppling av filteranläggning.

Vinterkonservering av motorer

Vid vinterkonservering av motorer kör man igenom kylsystemets sjövattensida med en blandning av vatten och glykol. Det skall påpekas att kylvatten innehållande glykol inte får släppas ut på spolplattan eller på marken. Filtren som renar vattnet från spolplattan förstörs av glykol.

Kylvattnet skall samlas upp och lämpligen sparas det till nästa år.

Slutligen varje enskild båtägare är ansvarig för att reglerna följs i enlighet med våra regler för innehav av båtplatser och medlemskap i föreningen.

Skanör 2017-09-11

Styrelsen
SHF

Glada miner runt plattan

19 båtar svingades över spolplattan under årets sista gemensamma upptagningsdag. Alla verkade lika nöjda som vid premiären i september.

T f hamnkapten Kenneth Pettersson såg till så att trafiken flöt utan att några snäckor blev kvar. Hasse Ekberg, som ansvarar för hamnföreningens landplatser, konstaterade att det var ett bra grepp att börja dagen med en samling. Därmed fick också alla hjälp enligt en tydligt uppgjord lista och det var bara glada miner runt vattenstrålarna.

Det var ett tryck i hamnföreningens nyinköpta högtryckstvättar som få har upplevt i sin egen. Kanske blir inte bara marken utan också båtarna renare med nyordningen. Att spola en båtbotten med giftig färg på uppläggningsplatsen är absolut förbjudet.

IMG_0207 (2)IMG_0196 (2)

Så dags nu. Solen tittade fram samtidigt som första båten lyftes upp under sista upptagningsdagen. Per- Magnus och Ulla-Britt Andersson  väntar med Iris medan Helen och Mikael Waldhauers Zoey höjs över kajen.

 

IMG_0018Hasse Ekberg

Sista båten upp på premiärdagen. Hasse Ekberg är mycket nöjd även efter den tredje och sista gemensamma upptagningen. 

IMG_0023

Här är det Uno Hylén som kämpar med tvätten.

Läs Skanörs Hamnförenings information här:

Upptagning 2017

Kommunen har ålagt oss nya riktlinjer för miljövänligare båttvätt

Tvätt av båtar på grusplan, gatan eller garageuppfarten gör att förorenat spillvatten rinner ner i grundvatten samt leds ut i sjö och vattendrag.

Vi ska därför från och med i år tvätta våra båtar på hamnens nya spolplatta.

Kranbilen kommer att stanna över spolplattan medan Du tvättar din båt. Det kommer att finnas två st kraftiga högtryckstvättar (industrimodell) vid spolplattan.

Detta kommer att påverka tidsåtgång för upptagning per båt.

Styrelsen har i samråd med kranbilsförarna  gjort bedömningen att två kranbilar kommer att  klara 10 båtar vardera per dag,

Summa 20 båtar per dag.

Vi disponerar 3 dagar för upptagning. 23 och 1 oktober samt 6 oktober.

Vid anmälan på hemsidan kommer vi alltså att dra ett streck när varje dag har uppnått 20 st anmälda båtar och båtägaren hänvisas till nästa lediga upptagningsdag.

Fördelningen kommer att ske enligt principen ”först till kvarn”.

Den förväntat utsträckta ”kranbilstiden” medför att vi infört en ny prislista

Kranbil           upp till 30 minuter                                                                750:-

Kranbil     + påbörjad 10 minutersintervall                                             250:-

Kranbil mast                                                                                                    600:-

Betalning sker i automaten på baksidan av hamnkontoret.

Där finns en instruktion hur betalningen går till.

En ny regel för årets upptagning är även att varje  båtägare förväntas vara behjälplig vid

framförvarande upptagning. Alltså: Du förväntas hjälpa båtkompisen före dig med upptagning och tvätt. Allt för att minimera tider på plattan och placering i vagga etc.

Vi vädjar också till alla att inte köra in privatbilar på hamnplan på upptagningsdagarna.

Tänk på att klockan tickar även om kranbilen får vänta…

Vi hoppas och tror att upptagningen kommer att gå smidigt även med nya rutiner.

Välkomna upp ur havet!

Styrelsen

 

IMG_0016

Här går smutsvattnet vidare till filtrering. 

Så här fungerar spolplattan:

Spolplatta o kran – 2017-08-04 (1)

 

 

”Bedrövligt” om sommaren

 

Den nya spolplattan kommenterades vid styrelsens oktobermöte.

-Det tog inte längre tid per båt än tidigare, rapporterade Hans Ekberg.

Han är fortfarande mycket nöjd med årets upptagningsdagar, men det krävs en del justeringar vid spolplattan.  Detta ska utredas med leverantören.

Ordförande Mats Lundwall redovisade gästhamnens besökssiffror. Den nedåtgående trenden höll sommaren ut.

Antalet båtgäster har minskat med 18 procent. Det innebär ett bortfall på 550 betalda båtnätter.

-Bedrövligt, sa Mats Lundwall och antog att det beror på sommarens dåliga väder.

Också antalet husbilar minskade, men det var mer väntat eftersom platsen är begränsad. Totalt minskade trafiken med 13 procent och omsättningen med nio procent.

Det är ingen fara för föreningens ekonomi ännu. Medlemmarna kommer att få en mer utförlig redovisning vid årsmötet. De kommer också att förberedas på att det kan bli förändringar av avgifterna. Vellinge kommun har presenterat ett nytt förslag till arrendeavtal, som nu granskas både av hamnföreningens ledning och av kommunens politiker, men det innehåller ännu inga belopp.

Fyra personer har sagt upp sina båtplatser sedan i juni. Tre hoddor har bytt ägare.

Nästa styrelsemöte blir en förberedelse för höstmötet och hålls på dagtid fredagen den 3 november.

 

 

 

 

 

IMG_8160 (3)IMG_8601 (2)

Sommarens vikarierande hamnkapten Emma Bergvall hade mycket regn och vind utanför hamnkontoret.  – Bedrövligt säger hamnföreningens ordförande  Mats Lundwall om årets gästsiffror.