Alla inlägg av Britt-Marie Bergström

Årsmöte torsdag 28 februari

 

Dags att samlas kring borden i Scouthuset igen. Torsdagen den 28 februari är det årsmöte i Skanörs Hamnförening. Alla medlemmar har fått kallelse på mejl, men den finns också att hämta under Läs mera.

Motioner till årsmötet ska vara lämnade senast den 14 februari på mejl till styrelsen@skanorshamnforening.se eller i brevlådan vid hamnkontoret. Det blir en späckad information om det gångna och kommande året och som vanligt korv med bröd.

Kallelse till HF årsmöte 20190228

De som syns främst i bild på startsidan Per Per-Magnus Andersson, Kenneth Petersson och Marianne Palmkvist Berg

 

Seglarnas kafé stängt Nu väntar träning

Jolleseglarnas vinterkafé har stängt för den här perioden. Det var välbesökt även under sista söndagen trots det ihärdiga regnet. Nu väntar träning i vågorna för seglarlaget.

Skanörs Båtklubb vann division 1-finalen i slutet av sommaren. Därmed fick klubben med ett lag bland de 18  som ska tävla i en serie under 2019. Laget ska åka till Strängnäs, Västerås, Örnsköldsvik och Malmö under fyra intensiva helger och tävla i  korta sprintseglingar med J 70 som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande vid varje deltävling. J 70 finns inte i Skanör, så klubbens seglare måste åka till Limhamn och träna tillsammans med det enda skånska konkurrentlaget Malmö Segelsällskap.

Paus i plugget av regler och teknik lördagen den 2 februari. Lars Balkfors, Malin Steffensen, August Viglid-Nilsson, Julis Balkfors, Jacob Skoglösa, Max Waldhauer, Oscar Johansson, Angelica Grönvall, Hugo Johansson, Björn Flygare, Elliot Steffensen och Arvid Bjelkedal ingår i laget som ska försvara Skanör i Allsvenskan. Det gör också Johan och Johanna Granqvist som inte är med på bilden. Foto: Leif Wessel

Deltagandet är också en ekonomisk utmaning för hela båtklubben. Det krävs pengar till anmälningsavgifter, utrustning, resor och övernattningar. Sponsoransvarige Stefan Persson, Björn Boklund och Leif Wessel har kommit en god bit på väg med att jaga bidrag. Men mer behövs.

Under januari och början av februari har seglarna drivit vinterkafé i hamnen varje söndag.

Klubben  säljer också sportiga underkläder och strumpor via medlemmar och web till förmån för tävlingskassan.

På ett startmöte som hölls  i mellandagarna fanns fler idéer som kan komma att märkas i hamnen, som turistturer med klubbens rib-båt och solnedgångsevent till sommaren. Nyårsfika dukades upp på kort varsel.

Alla bidrag från seglingsintresserade privatpersoner och företag mottages förstås med tacksamhet. Företagare kan kontakta Stefan Persson, Leif Wessel eller Björn Boklund via SBK:s mejladress sbk@skanorsbatklubb.se Privatpersoner har chans att få sitt namn i guldfärg på en sponsortavla för Allsvenskan. Så har många medlemmar bidragit vid tidigare tillfällen.

Allsvenskans tävlingar 2019:  Strängnäs 17-19 maj, Malmö 31-maj-2 juni, Örnsköldsvik 23-25 augusti, Västerås 13-15 september

 

Hårdplugg av regler och taktik lördag 2 februari. I förgrunden på bilden till vänster syns Johan Granqvist, Björn Flygare och Johanna Granqvist. På bilden till höger också Arvid Bjelkedal, Jacob Skoglösa och Elliot Steffensen. Domare Anders Rydlöv från Limhamn höll i lektionen.

Första gruppbilden, tagen efter mellandagarnas startmöte. Fr v Johanna Granqvist, Angelica Grönvall, Björn Flygare, Ylva Selander, Johan Granqvist, Julius Balkfors, Jacob Skoglösa, Hugo Johansson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Malin Steffensen, Lars Balkfors.

Grabbarna som inledde kaféverksamheten på nyårsafton heter Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, August Viglid-Nilsson, Julius Balkfors och Jacob Skoglösa

 August Viglid -Nilsson och Elliot Steffensen vid kafédisken en blåsig, ruggig söndag.  

Till utmaningarna hör att Skanörs-seglarna måste träna upp sig på J 70, som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande.

Senare byggstart

 

Byggstarten drar ut på tiden. Läget diskuterades vid senaste mötet i styrelsen för Skanörs Hamnförening.

Styrelsen trodde tidigare att det fanns en möjlighet att komma igång med utbyggnaden innanför västra piren i februari, enligt den plan som redovisas i inlägget här nedanför. Men det tar lite tid till.

Vellinge kommun har anslagit fem miljoner till projektet i budgeten för 2019.  Men det behövs provtagningar och tillstånd innan bygget kan starta.

En översyn av båtplatsavgifterna ska göras inför hamnföreningens årsmöte den 28 februari. Avgifterna har inte höjts på många år.  Styrelsen vill dessutom var förberedd på framtida momskrav. Skanörs Hamnförening är en ideell organisation men det diskuteras flitigt i båtvärlden om båtplatser trots detta ska beläggas med moms.

På årsmötet kommer medlemmarna antagligen också att informeras om de senaste tankarna i strävan att få en mer hanterbar uppläggning av båtar. Det handlar om stöttor, vaggor och gemensamma lyft, men mer om önskemål och alternativ än om beslut.

Inför sommarsäsongen finns 19 lediga platser att fördela. Två av dem går till båtägare som legat vid den snart rivna Rolfs brygga, men det är ändå ovanligt många lediga.

Delvis beror detta på en städning av medlemsregistret. Flera medlemmar riskerar att få lämna sina platser därför att de inte utnyttjat dem på ett par år eller inte är skrivna i Vellinge kommun som reglerna föreskriver.  Av samma skäl blir åtta hoddor lediga för försäljning till medlemmar med båtplats.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 11 februari.

 

Västra piren inför stora förändringar. Bilden till höger visar hur den ska beläggas och kompletteras med nya båtplatser. Mer om dessa planer finns i ett annat inlägg här på hemsidan.

 

 

 

Nya båtplatser och sittbänkar

Skanörs hamn får ett 30-tal nya platser och en publikvänlig promenad längs västra piren.  Detta är en av Ralf Blomgrens bilder av det mest aktuella avsnittet. Fler finns på insidan under Läs mera.

Vellinge kommun har avsatt fem miljoner kronor i budgeten för 2019.

Carl-Johan Hampf presenterade planerna på höstmötet i Skanörs Hamnförening. Han leder en arbetsgrupp inom föreningen som kommit långt med planeringen av en upprustning av västra piren, där Rolfs brygga rivs och ersätts av nya bryggor som  också ger sittvänliga bänkar för solnedgångsflanörer.  På höstmötet presenterade han även steg 2 och 3 i en vision för framtiden.

Bilderna väckte en rad frågor från medlemmarna på mötet, inte minst om möjligheterna att segla ut och in i hamnen.

-Har du tänkt på seglarskolan och sjösättningen av jollar och C 55:or, undrade Johan Granqvist från Skanörs Båtklubb som tvivlade på att det överhuvudtaget går att segla i hamnen efter utbyggnaden.

Han fick stöd från andra seglare som påpekade att det måste finnas utrymme för manövrering i alla vindriktningar, också för större båtar.  Efter mötet fortsatte debatten på hamnföreningens Fler inlägg Facebook-sida.

Carl Johan Hampf svarade att det blir minst lika stort utrymme mellan bryggorna och i hamninloppet som nu.

Hamnföreningens ordförande Mats Lundwall försäkrade att projektgruppen vurmar för segling och seglarskola.

-Seglarskolan är en av de viktigaste delarna av hamnen, sa han.

Båda lovade att det ska bli en hamn där alla får plats. Medlemmarnas synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planeringen.

-Detta är en vision, påpekade Carl Johan Hampf om steg 2 och 3, men trodde att det ändå finns en chans att den kan förverkligas år 2021 respektive 2025.

Då handlar det om att ersätta dagens A- och B-bryggor med flytbryggor i ett annat läge och skapa ännu fler nya platser.

För första steget är byggstarten inte långt borta, enligt arbetsgruppens förhoppningar. I denna ingår Mats Lundwall, Ralf Blomgren och Claus Wutzler, förutom Carl Johan Hampf.

Ralf Blomgren beskrev på mötet vad den utbyggnaden innebär. Rolfs brygga rivs och ersätts. Västra piren förstärks och beläggs med trädäck och bryggor hela vägen ut. Det kan ge ett 40-tal nya båtplatser och sittvänliga trappor i kvällssolen. Projektgruppen vill även ha en diskret belysning.

– Det kräver muddring av 1500 kubikmeter, sa Ralf Blomgren och berättade att det motsvarar 15000 rullebörar med sand.

Ralf Blomgren nämnde inget datum, men räknar också med att bygget ska vara klart till sommaren.

Inge Lindblad tog upp förslaget att slopa hamnföreningens service med att lyfta medlemmarnas vaggor ut och in. Han påpekade att de gemensamma lyften infördes för att skapa ordning i hamnen. Mats Lundwall försvarade planerna med att en majoritet av föreningens medlemmar inte utnyttjar servicen, men påpekade att inga beslut är fattade.

Dan Dölling fick klartecken för att säga upp ett antal avtal som strider mot föreningens regler och diskutera läget med innehavarna. Det handlar om medlemmar som inte sjösatt på två år, har sålt sina båtar, flyttat från kommunen eller har hodda utan att ha båtplats.

-Tycker ni det är fel så säg det nu, manade Dan Dölling.

Ingen hade några invändningar.

Skanörs hamn har 134 fasta platser. 157 personer står i kö, varav några köar för byte inom hamnen.

Ett 50-tal medlemmar kom till årets höstmöte. De fick en redovisning av läget, presenterad av ansvariga ledamöter i styrelsen.  2018 blev ett rekordår i gästhamnen som ökade omsättningen rejält jämfört med tidigare år. De flesta båtar kommer från Tyskland, Danmark och Sverige i nämnd ordning. På fjärde plats kommer holländare.

Men Björn Boklund som ansvarar för gästhamnen inte riktigt nöjd. Försenad muddring av hamninloppet skrämde bort gäster i Kristi Himmelsfärds- och pingsthelgerna, menar han.

 

 

http://www.sydsvenskan.se/2018-10-16/rejalt-ansiktslyft-nar-skanors-hamn-rustas-upp-for-miljoner

 

I ett första steg vill projektgruppen bakom utbyggnadsplanerna förvandla västra piren från Stens brygga och ut. Stens brygga rivs, piren förstärks och bebyggs med trädäck och bryggor med nya båtplatser. Det kan bli klart till sommaren 2019.  Den inre delen, med  flytbryggor i en annan riktning än de nuvarande träbryggorna, är en vision för framtiden.

 

Här är några av bilderna som Ralf Blomgren visade på mötet

 

 

Västra Piren idag

I blickfång på  höstmötet

Per Magnus Andersson, Kenneth Petersson, Marianne Palmkvist Berg och Gunnel Nilsson

Göran Nilsson, Alf Larsén, Per Fridlund och Arne Blomdahl Trolle

Dan Gårdving, Johnny Martens, Ulf ”Bobo” Lindström, Johnny Cederholm, Carl-Johan Hampf, Johan Granqvist och Jan Sällström 

Marianne Palmkvist Berg, Björn T Lundgren, Stefan Persson och Alf Larsén

 

 

Fler med i årets dopp

Nyårsdoppet i Skanör ser ut att hålla som tradition. Friskis & Svettis noterade fler deltagare i år än vid starten i fjor. Uppmärksamheten blev stor både från åskådare och media. På insidan under Läs mera finns en länk till Sydsvenskans reportage från evenemanget. Enligt de som vågade sig i var det ungefär samma temperatur i vattnet som i luften.

Efter de glada plasken fortsätter arbetet inför säsongen.  Västra piren har förstärkts på uppdrag av Vellinge kommun och det görs undersökningar inför förestående utbyggnad. Nya elstolpar och utökad kraft väntar sommarens båtgäster.

Både Lindas Fingermat och J Persson bygger ut. När Hamnens dag firas den 1 juni finns det nya fräscha ytor både för båtfolk, flanörer och kroggäster.

Fiskhuset har helt stängt över vintern. Skanörs Fiskrögeri förhandlar fortfarande med tänkbara köpare. Ingen vet när och hur restaurangen öppnas igen. Också fiskare Lars-Erik Bergström har vinterstopp i sin försäljning.

Skanörs Båtklubb öppnade sitt hus för badande på nyårsafton. Här finns också vintercafé öppet för allmänheten alla söndagar i januari kl 13-16.

www.sydsvenskan.se/2018-12-31/brysselkal-granar-och-algar-tog-ett-nyarsdopp

 

Hamnkontoret har lyst upp julen. 

Lindas Fingermats utbyggnad syns redan vid Hamnvägen. Klar att öppna senast i påsk. Grannen i väster, J.Persson öppnar 13 april med ny utomhusbar och bättre skydd mot vind och regn.

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-24/skanors-sillkrogare-haller-stangt-i-jul

Så här glatt rusade fjorårets badare ut ur sanden. Mats Amnell tyckte att det var mindre kallt än han trodde

Färska bilder och rapporter på Facebook-sidan Skanörs hamn

http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

 

.

 

H

Årets SBK:are

 

 

 

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen har utsetts till  årets SBK:are.  De har varit med om att segla upp Skanör bland storklubbarna i Allsvenskan och ses som goda förebilder i ungdomsverksamheten.

Grabbarna tävlar tillsammans i klubbens C 55 och bad om extra träning inför årets säsong. De blev tredje bästa lag i JR Cup i Marstrand och nia i SM, då Oscar och Hugo Johansson från SBK vann.

I slutet av säsongen var de starka kort i Division 1-laget som tog hem segern vid finalen i Skanör. Det innebär att Skanörs Båtklubb fick en plats  i Allsvenskan inför säsongen 2019.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen tävlar  också individuellt i egna båtar.

De fick sin utmärkelse vid Skanörs Båtklubbs årsmöte. Julius Balkfors utnämndes till Årets Optimist efter en rad framgångar i optimistjolleseglingen.  Årsmötet gladde sig åt en växande ungdomsverksamhet. Platsen i Allsvenskan ställer en rad krav, inte minst ekonomiskt. Men årsmötet enades om ge järnet.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen blev årets SBK:are

 

 

 

 

 

 

 

 

Julklappstips från Skanör

Thomas Vebers och Margareta Vebers bok ”Ett år utan skor” har fått en rad fina recensioner. Den senaste finns på insidan här, som ett julklappstips för seglarvänner.

Thomas berättar att han och Margareta nu åker runt i hela Sverige och Danmark och håller föredrag om sin resa.  Vissa veckor är de borta på ett par-tre arrangemang, trots att de båda börjat jobba deltid. Till våren är de med på alla båtmässor i Sverige och Danmark.

De tänker hålla sig hemma i kända vatten under de närmaste åren, segla till danska småöar, skärgårdar och Norge.

-Men vi har redan börjat spara till nästa segling. Beslutet om seglingen till Karibien blev taget i november och den 1 maj stack vi. Båten är redo, så när ekonomin också är på plats kommer startsträckan troligtvis inte att vara så lång, säger Thomas.

Han har inte jättebråttom:

-Vi trivs bra med att vara här hemma och vill även kunna njuta av det.

 

Skräckblandad feelgood

Som många andra i Skanörs hamn har jag följt familjen Vebers segling över Atlanten på tv, i tidningsartiklar men också via Thomas och Margaretas nyhetsbrev. Ändå blev det en upplevelse att läsa ”Ett år utan skor”.

Både skräck och lycka skildras så att det känns. Jag skulle inte vilja sitta på Atlanten i 19 dygn, tvingas dyka i ett 2100 meter djupt hav för att frigöra propellern medan ett svårt lågtryck hotar en bit bort. Eller plågas av sjösjuka och uppleva hur mina barn har det än värre.  Men jag skulle gärna vilja ha en Atlant-segling gjord eftersom jag tycker att varje resa får världen att kännas lite mindre. Lite av den känslan får jag i ”Ett år utan skor”. Familjens skildringar kompletteras med kartor och korta fakta.

Det handlar också mycket om fina möten i en annorlunda värld, ljuvliga seglingar och mysstunder ombord. En feel good-bok med inslag av skräck och allvar.

Britt-Marie Bergström

Thomas Veber och familjen på Anna-Lisa möttes av ett stort uppbåd när de kom hem till Skanör en ruggig sommardag 2017. I boken berättar de hur de timade infarten

s/y Anna-Lisa i Spanien på väg till Afrika och vidare ut över att Atlanten. I familjen ingår Troels, Margareta, Mathilda och Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanör i Allsvenskan

 

Skanörs Båtklubb är i Allsvenskan. Det blev klart efter en spännande kamp i vågorna utanför Skanör i si slutet av september. In i det sista var det oklart vem som skulle ta platsen, SBK eller Karlskrona Segelsällskap (KnSS). Tredje laget, från Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK), avgjorde genom att sätta KnSS på tredje plats i sista racet.

Allsvenskan Segling är en ligaserie som i fotboll. 18 klubbar möts i fyra deltävlingar. Den klubb som vinner får representera Sverige i Champions Leage. I år tog Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) det allsvenska guldet. Malmö Segelsällskap (MSS) vann sista seglingen, men KSSS hade samlat fler poäng under sommaren.

Skanör vann finalen i division 1 Syd, men även starten i maj. Då seglade Arvid Bjelkedahl, August Vigild-Nilsson, Elliot Steffensen klubbens C 55:or.  Laget i söndagens final bestod av Hugo Johansson, Jacob Skoglösa och Philip Edberg. Nu gäller det för klubben att göra en kraftsamling till nästa säsong. Reglerna i Allsvenskan kräver ett visst antal deltagare i laget. Det får inte bara vara killar.

Tuffa tag utanför hamnen söndagen den 23 september. Lag från Karlskrona, Bjärred och Skanör kämpade om en plats i Allsvenskan Segling 2019

   

Det var stundtals en jämn kamp. In i det sista var det osäkert vilket lag som skulle vinna division 1-finalen.

Philip Edberg, Hugo Johansson och Jacob Skoglösa seglade vinnarbåten

Foto: Johan Granqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krackemut vann Light Vessel

Deltagarna i Light Vessel Race fick ett styvt jobb i styv bris. Vinnare totalt och i klassen för större båtar blev Krackemut med Anders Hansson som rorsman. Mer om detta finns att läsa på Skanörs båtklubbs hemsida.  För den som vill känna farten och se utsikten från däck finns en film på Skanörs hamns Facebook-sida. Peter Rotzius (bilden), Bo Zanichelli och Mikael Ambrus visar hur det såg ut från deras håll ute i vågorna.

Nästa år är det 50-årsjubileum för Light Vessel Race som arrangeras av Skanörs Båtklubb. Tävlingen ingår i Öresundscupen och är öppen för seglare från andra klubbar.,

http://skanorsbatklubb.se

http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

 

Efter Light Vessel är det också slut med SBK:s traditionella torsdagsseglingar för året. Det blev många fina kvällar i sol och perfekta vindar i år. Här är några bilder från sommaren som gick.

 

Torsdag 19 juli:

  1. Greta och X 3/4 i närkamp. 2. Jens Listrup X 3/4. 3. Stefan Perssons Maxi 84 Greta. 4. Viggen Aglaia

Torsdag 12 juli:

Oönskat möte. Aglaia, med Margareta Liljedahl som gast låg ”en bit” efter Greta som här är på väg mot mål. På bilden till höger syns Richard Roth på Xp 44:an X:ar, som nu ligger tvåa på de sammanlagda resultaten för sommaren.

Vad är väl Vedbaeck mot en torsdagskväll i Skanör? De hotande molnen skingrades utan regn och bara en avlägsen regnbåge syntes bortom Badhytten

Torsdag 7 juni:

Så här fint var det när Asynja deltog  den 7 juni

 

IMG_2287 (2)

Henry Andersson väntade med korv och hamburgare när besättningarna gått i mål de 7 juni. Andra torsdagar har han stått redo med ärtsoppa med punch

Mer info finns på SBK:s hemsida