N55°25,0' E12°49,7'

IMG_7428 Mats Lundwall

Avtalet om hamnen klart

 

Avtalet mellan Skanörs Hamnförening och Vellinge kommun är klart.

Parterna har skrivit under ett arrendeavtal på 15 år som innehåller några förtydliganden jämfört med det gamla avtalet. Det blir en del förändringar i ansvaret för skötseln och i ekonomiska mellanhavanden.

Hamnföreningens ordförande Mats Lundwall är nöjd.

-Det är ett ganska bra avtal som medger att vi i samverkan med kommunen kan utveckla hamnen och föreningens intressen i önskad riktning, säger han.

Mats Lundwall kommer att berätta mer om avtalet vid årsmötet den 28 februari.

Bilden på startsidan: Mats Lundwall