N55°25,0' E12°49,7'

Båtplatskö

 

Regler för tilldelning av båtplats
Vem som helst äger rätt att ställa sig i kö för en båtplats i Skanörs Hamn.

Aktiv kö innebär att erbjudande om båtplats sker efter turordning då lämplig plats finns tillgänglig. Full köavgift (300 kr/år) ska erläggas senast 31/1. Likaså ska fullständiga uppgifter om båtstorlek lämnas.

För att få erbjudande om båtplats vid den årliga tilldelningen, måste ansökan – och avgift – för Aktiv kö inkommit senast 31/1. Tilldelad plats bekräftas genom undertecknande av Båtplatsavtal.

Plats får endast tilldelas kommuninvånare, dvs fysisk person som är mantalsskriven i Vellinge kommun. Om detta förhållande upphör under avtalstiden, upphör också rätten till båtplatsen.

Plats för sjöbod tilldelas endast den som redan är båtplatsinnehavare.

För att ansöka om båtplats och medlemskap i Skanörs Hamnförening går du in på följande länk https://bas.batunionen.se/ExternalComm/WaitingListApplication/1806 och börjar med att klicka på ”registrera”. Där anger du din e-postadress och önskat lösenord, klicka därefter på skapa konto. Därefter presenteras köanmälan där du fyller i samtliga uppgifter i formuläret. När du trycker på spara så får du en bekräftelse.

När du sparar din anmälan godkänner du samtidigt att Skanörs Hamnförening hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

När ansökan är mottagen kommer du att faktureras 300 kr i avgift för varje kalenderår. Du kan när som helst logga in och ändra dina uppgifter i din ansökan.

Om den årliga köavgiften inte har betalats senast på förfallodagen tas din köplats automatisk bort.

All korrespondens till medlemmar och köande går via mejl eller SMS. Har du inte fått någon räkning inför 2021 mejla styrelsen@skanorshamn.se