N55°25,0' E12°49,7'

IMG_8615

Styrelsen synade bygget

 

Bygget av en spolplatta framskrider som planerat. Hamnföreningen styrelse synade platsen efter sitt möte i måndags, då också årets upptagningar diskuterades. Det kan ta längre tid och bli dyrare eftersom varje båt ska spolas av vid kajen efter lyftet.  En arbetsgrupp går igenom detaljerna och medlemmarna ska få information i god tid.

Plattan ska ligga vid den fasta kranen på kajen med hamnföreningens Hodda 41 som teknikhus. Placering och rördragning framgår av en skiss. Klicka på länken spolplatta och kran efter texten.

Nämnda  arbetsgrupp med föreningens teknikansvarige Ralf Blomgren i spetsen har kommit fram till att en betongplatta är bästa alternativet. Gruppen har bland annat tittat på en lösning med uppsamlingsduk, men betong bedömdes ha bättre hållfasthet och livslängd. AB Lindqvist Sanering och Rivningsfirma har fått uppdraget att utföra markarbete och PMB AB gjuter plattan. 

De började i  veckan med att skära upp asfalten och  schakta för platta, rörstråk och brunnar. Snart   ska plattan gjutas. En kabel till gatubelysningen skadades vid grävningen men reparerades snabbt. I övrigt har grävningen skett utan överraskningar.  Ralf Blomgren räknar med att bygget ska vara färdigt inom några veckor. 

Kostnaden uppskattas till en halv miljon kronor, men det är inte riktigt klart. I offerten ingår till exempel bockar och stöttor till segel- och motorbåtar. Det är inte säkert att det behövs. 

-Det verkar gå snabbare att spola av båtarna än vi trodde, säger Ralf Blomgren. 

Kanske kan båtarna hänga 10-15 minuter i kranbilen medan bottnarna spolas. Hamnföreningen räknar med att ha två högtryckstvättar på plats så att båtägaren och en person till snabbt kan få botten ren. Då behöver ingen ta upp båten för tvätt före upptagningen, vilket tidigare var på tal. 

En arbetsgrupp skall ta framriktlinjer för hur tvättning ska ske. 

Hur det än ordnas får hamnföreningens medlemmar räkna med en något dyrare upptagning i höst. 

-Om tiden för upptagning ökar med 50 procent ökar också kostnaden med 50 procent, konstaterar Ralf Blomgren. 

Det kan bli uppåt 900 kronor per lyft. Men det är upp till kranbilsförarna att sätta priset. 

Spolplattan och de möjligheter som den medför innebär också att det behövs fler som kan hantera den fasta kranen. Hamnföreningen kommer att genomföra en utbildning för dem som vill ha certifikat. Inspecta som besiktigar våra kranar kommer att hålla utbildningen. Efter att utbildningen har genomförts kommer det vara krav på certifikat för att få hantera båtkranen.  

Hittills är det få som har anmält sig. Den som är intresserad kan tala med Ralf Blomgren direkt eller skicka ett mejl till styrelsen -skanorshamn.se 

Satsningen på en spolplatta godkändes på ett extra medlemsmöte i maj. Skanörs Hamnförening måste ordna ett sätt att tvätta båtbottnar utan att gifter i färgen läcker ut i omgivningen. Det är ett krav i miljölagen. Vellinge kommun gav dispens förra hösten, men den dispensen går inte att förlänga.

Spolplatta o kran – 2017-08-04 (1)

 

 

IMG_8601 (2)IMG_8605 (2)

Delar av Hamnföreningens styrelse inspekterade byggplatsen efter sitt möte måndagen den 14 augusti. Från vänster Hans Ekberg, Mats Lundwall, Tore Smith och Ralf Blomgren.

 

IMG_8613 (2)

Trekammarbrunnen på plats. Hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren visade runt.

 

IMG_8496 (2)IMG_8498 (2)

Byggstart som planerat vecka 32.