N55°25,0' E12°49,7'

Kategoriarkiv: Uncategorized

Styrelse på gång

 

Hamnföreningens styrelse inledde sitt senaste möte med en promenad. Leif Wessel pekade ut svårklippta gräsytor, skräp och möbler i syfte att få klara besked för gröngruppen. Hur ska ytorna som föreningen arrenderar av kommunen skötas? Gröngruppen fick beröm och klartecken att jobba vidare ungefär som nu. I övrigt blev det ett ganska dystert möte trots solen.

De tyska båtgästerna saknas och även antalet husbilar har minskat kraftigt. Muddringen i Kristi Himmelsfärds-helgen antas vara en orsak. Den märktes inte bara vid hamnbassängen. Dumpers körde tvärs över ställplatsen och lämnade djupa spår efter sig bland husbilarna. Corona-restriktionerna stoppar många utländska gäster. Styrelsen ställer in sig på halverade intäkter i år, men det är för tidigt att göra en säker prognos.

Björn Boklund, som är ansvarig för gästhamnen, sa att det behöver komma fem gånger så mycket svenska gäster som vanligt för att antalet ska komma i nivå med fjorårets siffror. Tyskar och danskar brukar dominera i Skanör.

I säsongsstarten har det dessutom varit bekymmer med el och vatten. Elen tar slut vid nya bryggan när det kommer många stora gästbåtar. Vattentrycket är så dåligt att gäster klagat över att de inte kan duscha.

Expertis har redan kopplats in för att lösa problemet.

Av allt att döma löser det sig också med muddringen. Mats Lundwall, Ralf Blomgren och Per Fridlund har haft ett möte med Vellinge kommuns samhällsbyggnadschef Anna Möller som visade stor förståelse. Hon har lovat att det i fortsättningen inte ska startas någon muddring utan hamnföreningens medverkan. Arbetet ska vara avklarat före sjösättningen. Tekniska nämndens chef Martin von Gertten har lovat samma sak.

Inför förra styrelsemötet uppdagades att det saknades 180 000 kronor i avgifter från medlemmarna. Avgifterna hade inte betalats av en eller annan anledning och några medlemmar hade struntat i detta i två år. En stor del av pengarna har kommit in efter ett omfattande arbete av ansvariga inom styrelsen, men ordförande Mats Lundwall och många andra var upprörda. Fräckt att ligga vid bryggan i två år utan att betala, var ett av de mildare uttrycken. Alltsammans ska vara inne till årsskiftet, då bokföringen läggs över på ett professionellt företag.

Claus Wutzler, som ansvarar för miljö och säkerhet, presenterade en offert på kamerabevakning. En av föreningens medlemmar har tagit in offerten efter ett antal incidenter under våren. Det handlar inte om övervakning, vilket är svårt att få tillstånd till, utan om ett antal kameror som filmar området. Detta fungerar i flera hamnar och är även en hjälp för båtägare och besökare att följa väder, vind och vattenstånd. Filmerna kan läggas ut på hamnens hemsida och ses var som helst i världen.

Styrelsen tyckte att förslaget var bra, men för dyrt i rådande läge. Möjligen kan det bli aktuellt om kommunen bidrar, vilket ska undersökas.

 

Mellan hoddorna får ägarna rensa själva, tyckte styrelsen vid sin inspektion. Gröngruppen fick också besked om att inte vattna de slitna ytorna vid masterna eller utanför Roddarklubben.  Gruppen ska koncentrera sig på rondellen och det fina gräset vid grillarna. Men den gamla grillen på bilden ska vitas. En inspärrad rabatt ska röjas med gemensamma krafter så snart kommunen tar bort staketet efter bygget av nya toaletter. Ytan söder om Rögeriet får fortsätta växa till sig som äng.

Ny lekplats på en yta som restaurangerna ska hålla ren. Leif Wessel ( i mitten) tog styrelsen ut på rundvandring för att få besked om hur föreningens gröngrupp ska jobba. Här syns Mats Lundwall, Tore Smith, Per Fridlund, Björn Boklund, Claus Wutzler, hamnkapten Peter Björck och Clifford Bergvall

Hamnnytt för medlemar

Bommen vid kajen är numera låst. Nyckel finns på hamnkontoret. Hamnföreningens styrelse har beslutat att bommen ska vara låst eftersom det har varit för mycket trafik på kajen.

Samtidigt beslutades att bommen över den nya p-platsen intill Badhyttsvägen ska hållas nedfälld. Platsen är till för hamnföreningens medlemmar, men många andra har upptäckt möjligheten.

Mastkranen är tillbaka på sin plats. Den har renoverats och försetts med elvinsch. Båtägare som vill använda den ombeds kontakta  hamnkapten Peter Björck eller föreningens tekniskt ansvarige Ralf Blomgren.  Kolla hamnkontorets öppettider under Det händer eller skicka ett mejl till styrelsen@skanorshamn.se.På

Det blev en snabb röjning efter årets sjösättningar.  Men några lämnade tyvärr spår i marken efter båtarbetet. Därför en påminnelse att ha i huvudet när det är dags igen.

Följande regler gäller i Skanörs hamn:

Tvätt av båt.

Önskvärt att vi inte använder oss av högtryckstvätt vid tvättning av sin båt. Detta för visad respekt till sin båtgranne och för bl.a. stänk och gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.

Färgborttagning/slipning.

Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester.

Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten ska en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertagas.

Vid maskinell slipning bör dessutom anslutning till dammsugare ske.

Vid all typ av slipning tvättas slipdammet ned i en hink (med svamp).

Resterna ska hanteras som farligt avfall:

Två tunnor är placerade vid spolplattan.

En för torrt slipdamm.

En för Slipdammsvatten (våtslip).

Vid blästring ska båten täckas på ett sådant sätt att blästerdammet inte kan

sprida sig ut i omgivande miljö.

Målning. 

Vid målning av båten ska marken täckas så att marken inte förorenas.Hamnföreningen rekommenderar alla som bottenmålar att måla med hård färgdå den mjuka färgen täpper till filter i spolplattan samt missfärgar lyftsling och annat den kommer i kontakt med. I framtiden kommer vi av dessa anledningar förbjuda mjuk färg. Tillåten färg för vårt område finnes information på www.kemi.se (sök båtbottenfäg

Stefan Johansson lämnar sin vinterplats prydligt efter sig

Motorkonserveringsmedel

Utöver att all förbrukad olja, oljefilter etc. ska samlas på miljöplatsen i spilloljefat etc, ska även frostskydds- och motorkonserveringsmedel samlas upp.

Glykolvatten får inte sprutas ut på hamnplan, utan måste samlas upp.

En tunna för glykolvatten och annan konserveringsmedel finns uppställd på

miljöplatsen. Tänk på att man kan återanvända glykolen till nästa säsong.

Var försiktiga när ni målar och tar bort färg!

Använd täckande klädsel, handskar och munskydd!

Styrelsen

Krogrunda i september

Hamnfesten blev inställd, men det blir krogrunda i september.

Festen skulle ha ordnats i maj i samband med att Skanörs Båtklubb arrangerade första deltävlingen i Allsvenskan Segling. Nu är det evenemanget inställt som så mycket annat i coronatider. SBK hoppas istället att få bli värd för Allsvenskan i början av säsongen 2021.

Hamnfesten skulle locka en bred publik till seglingarna. Det planerades båtturer, musik, utställningar och krogrundor. Biljetter till After Boat och Hamnkrogrundan såldes snabbt slut. Dessa gäller även i september. Den 4:e september är det After Boat med special på hamnens restauranger, den 5:e september är det krogrunda. Hamnfesten i Skanör har en egen sida med info på Facebook.

https://www.facebook.com/skanorshamn.se/?epa=SEARCH_BOX

Svenska Seglarförbundet har beslutat ställa in årets två första deltävlingar i Allsvenskan. Det drabbar också Långedrag som planerade den andra deltävlingen. I Örnsköldsvik och Västerås lever hoppet vidare. Där går seglingarna i augusti respektive september.

Skanörs Båtklubb räknar med att istället ordna första deltävlingen 2021.

-Vi har lärt oss så mycket att vi står väl rustade, säger Björn Boklund som leder SBK:s Allsvenskan-satsning och har lagt ner åtskillig tid på planeringen av den nu inställda deltävlingen.

Han tycker förstås att det är tråkigt.

-Det är så många som jobbat mycket hårt, säger han.

Givetvis fortsätter Skanörs Allsvenskan-lag att träna för att klättra i tabellen när det är dags. Mer om seglarna och tävlingen finns att läsa i ett annat inlägg här på sidan.

 

 

 

 

 

 

 

Så påverkas hamnen i övrigt

Stopp för seglingar till Danmark och exakt tidtabell vid sjösättningarna. Det är inte bara Allsvenskan som påverkas av coronakrisen. Hamnföreningens ordförande Mats Lundwall är beredd på fler störningar. Om tyska och danska gäster uteblir påverkar det också hamnens budget.
Skånes Båtförbund har skickat ut följande information från  European Boating Association (EBA) till
 seglare/båtägare som vill till Danmark sjövägen:

”Beroende på situationen med coronaviruset/covid 19 har tillfällig gränskontroll utökats. Människor som kommer sjövägen måste ha angelägna skäl för inresa. Enskilda seglare och motorbåtsresande jämställs med turister och har för tillfället inga angelägna skäl att resa in till Danmark.

Den danska polisen genomför gränskontroller i hamnarna men kan även utföra kontroller till havs.

Läs mer om situationen och vad som är angelägna skäl på www.politi.dk/en/coronavirus-in-denmark eller ring +45 7020 6044.”

Sjösättningar
Dagarna för gemensamma sjösättningar står fast: 18 april, 19 april, 2 maj och 3 maj. Dagarna var tidigt satta för att landplatsen skulle vara ren till den nu inställda deltävlingen i Allsvenskan. Men det är uppenbarligen många som har svårt att hinna med. De första tre dagarna har få anmälda båtar medan den sista har 24.  Listor för den som vill haka på finns som vanligt under rubriken Medlemmar/sjösättning högst upp på hemsidan.

För att hålla socialt avstånd och undvika folksamlingar gör hamnföreningens landplatsansvarige, Hans Ekberg  ett schema med exakta tider för när var och en ska sjösätta. Tabellen skickas ut på sms ett par dagar före sjösättningen med en uppmaning att alla måste vara beredda vid sina båtar på angiven tid.

Under rubriken För medlemmar finns också hamnföreningens miljöplan med ett avsnitt som är särskilt aktuellt i vårrustningen. Alla båtägare har ansvar för att marken och miljön inte förorenas.

Mats Lundwall skickade ut följande information till hamnföreningens medlemmarna dagarna innan beskedet om den inställda Allsvenskan-seglingen kom:

”Mot bakgrund av nuvarande situation i samhället och risken för spridning

av Covid 19 följer Skanörs Hamnförening noggrant Folkhälsovårds Myndighetens

råd anvisningar och hur detta påverkar vår verksamhet. Vi uppmanar våra medlemmar att hålla sig löpande informerad om utvecklingen . Redan nu kan vi inom båtlivet i föreningar/klubbar läsa om otaliga inställda årsmöten och evenemang av olika slag runt om i landet. Vi måste planera för och räkna med störningar , ändringar i vår verksamhet i samband med att säsongen närmar sig, vilka kan uppstå snabbt i samband med nya direktiv kommer från myndigheterna.

Ingen vet i dagsläget exakt hur närmaste tiden kommer att gestalta sig utan det är samtligas ansvar att visa hänsyn , vara alerta på och beakta redan införda officiella myndighets direktiv för att säkerställa att vår samvaro samt verksamhets kan drivas vidare på ett ansvarsfull vis”.

Styrelsen för Skanörs Hamnförening håller sitt möte digitalt. På veckans dagordning står en lägesrapport som visar på stor oro för budgeten. Statistiken från de senaste åren visar att allra flest gäster kommer från Tyskland. Danmark är nummer två och Sverige först på tredje plats. Risken är stor att hamnens intäkter påverkas av corona-krisen.

Men ingen vet vad som händer. Skånes Båtförbund förmedlar också info från Danmark som är bra att ha när allt lossnar och gränserna är öppna igen.

Bilden på startsidan är tagen vid dopet av Herberts brygga förra sommaren.  Skanörs Hamnförenings ordförande Mats Lundwall talade om nybygget inför en glad publik. Nu uppmanar han alla medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd. 

 

Hamnplanen rensad och nytt vatten på gång inför vårrustningen. Foto: Peter Björck

 

 

Laget seglar vidare

Årets första deltävlingar är inställda men laget från Skanör seglar vidare i Allsvenskan.   De tränar  i Limhamn tillsammans med enda skånska konkurrenten Malmö Segelsällskap (MSS) inför seglingar i slutet av sommaren.

Skanörs Båtklubb kvalificerade sig till Allsvenskan 2019. Laget slutade på plats 13 av 18 efter fjorårets fyra deltävlingar. Det var en bravad med tanke på att Skanörs Båtklubb är ny och liten i sammanhanget, med en segling för unga som vuxit fram under de senaste decenniet. Genomsnittsåldern på de tävlande var dessutom i särklass lägst. Kända gamla klubbar som Kungliga Segelsällskapet och Göteborgs GKSS toppar ligan. I Skanör finns inte ens den båtmodell som används i tävlingarna, J 70.

Att komma med i Allsvenskan var också en utmaning för båtklubbens ekonomi.  Hela klubben jobbade hårt för att få ihop pengar till fjorårets deltagande. Ledningen jagade sponsorer. Ungdomar med föräldrar drev vinterkafé. De lyckades med projektet i fjor utan att behöva tulla på klubbens övriga resurser.

I november fick Skanör  Svenska Seglarförbundets uppdrag att ordna en av Allsvenskans deltävlingar både i år och 2021. Många medlemmar i båtklubben och hamnföreningen har jobbat under vintern för att det skulle bli ett evenemang i toppklass. En rad sponsorer ställde upp.  Nu hoppas SBK på samma engagemang nästa år. Årets deltävling är inställd på grund av risken för corona-spridning, vilket. framgår av ett annat inlägg här på sidan.

I serien ingår 18 lag med fyra seglare i varje. De turas om att segla korta matchrace så nära publiken som möjligt.

I Skanörslaget 2020 ingår: Julius Balkfors, Arvid Bjelkedal, Philip Edberg, Björn Flygare, Angelica Grönvall, Hugo Johansson, Oscar Johansson, Ville Reischmann, Ylva Selander, Malin Steffensen, Max Waldhauer och August Viglid-Nilsson.

Allsvenskan Segling 2020

Deltävling 1: 15-17 maj, Skanör INSTÄLLD
Deltävling 2: 5 – 7 juni, Långedrag INSTÄLLD
Deltävling 3: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik
Deltävling 4: 4 – 6 september, Västerås

Nedan finns några länkar och glimtar från 2019 års Allsvenskan Segling och SBK:s arbete.

Tuffa tag på söndagens avslutning, bildlänk från Leif Wessel

https://photos.app.goo.gl/8aXUdcpqdmZDHK5P6

Bilder från lördagens seglingar, tagna av Leif Wessel. Klicka på länken!

https://photos.app.goo.gl/gPSNYioqGJncBL9z9

Skanör i gul båt på bilderna som Leif Wessel har tagit. Klicka här!

https://photos.app.goo.gl/nKVAZ6dPr7Qqu6zKA

http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/liveresultat/Resultat2019/

Deltävling i Strängnäs 2019

Hugo och Oscar Johansson, Ylva Selander och Malin Steffensen vann sista racet  i Strängnäs

 Foto: Tommi Rotonen. SSF Allsvenskan Press

Gänget som seglade första deltävlingen i Strängnäs 2019 slutade på  sjunde plats av 18, bara en poäng från femte platsen.

Från vänster Ylva Selander, Angelica Grönvall, Malin Steffensen, Hugo och Oscar Johansson

 Malmö 2019

Till vänster Jacob Skoglösa, Philip Edberg och Elliot Steffensen på banan, en bild som kommer från Svenska Seglarförbundet. Till höger hela laget i Limhamn, från vänster Philip Edberg, August Vigild-Nilsson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Jacob Skoglösa och Ylva Selander. Foto: Leif Wessel

Till vänster en bild från Limhamn med svaga vindar. Foto: Leif Wessel. Till höger har SBK just klivit ombord ute vid startlinjen för ett av lördagens sista race. 

Sofia Skoglösa, Björn Boklund, Leif Wessel, Hugo Johansson, Marika och Roland Edberg ser hur SBK tar en fjärde plats.

Örnsköldsvik

I augusti  tävlade det här gänget  i Örnsköldsvik, från vänster Malin Steffensen, Oscar Johansson, Hugo Johansson, Julius och Lars Balkfors. Till höger syns deras coach och seglingsledare Björn Boklund 

Foto: Leif Wessel

Slutomgång i Västerås

Max Waldhauer, Oscar Johansson, Hugo Johansson och Angelica Grönvall på väg till start. De lyckades klättra upp på totallistan men hade en mycket tuff avslutning. Foto: Björn Boklund

Årets vinterkafé

Alicia Jackby-Stavne, Hugo och Adam Nyström hade full rusch bakom disken söndagen den 2 februari. Närmast kameran i soffhörnan  syns Stefan Persson och Marianne Palmkvist-Berg

 

Söndag 26 januari

Musse har chans att träffa många andra fyrbenta vänner på vinterkafé. Också söndagen den 26:e januari serverades hembakade fastlagsbullar, förutom våfflor och kakor.

Anette Tryding är en entusiastisk jollemamma som själv ska gå seglarkurs till sommaren

 

 

19 januari

Jolleseglarna har fått snurr på sitt vinterkafé. Den soliga söndagen 19 januari var det smockat av gäster. När de här bilderna togs närmade det sig stängning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler med i årets dopp

Nyårsdoppet i Skanör ser ut att hålla som tradition. Friskis & Svettis noterade fler deltagare i år än vid starten i fjor. Uppmärksamheten blev stor både från åskådare och media. På insidan under Läs mera finns en länk till Sydsvenskans reportage från evenemanget. Enligt de som vågade sig i var det ungefär samma temperatur i vattnet som i luften.

Efter de glada plasken fortsätter arbetet inför säsongen.  Västra piren har förstärkts på uppdrag av Vellinge kommun och det görs undersökningar inför förestående utbyggnad. Nya elstolpar och utökad kraft väntar sommarens båtgäster.

Både Lindas Fingermat och J Persson bygger ut. När Hamnens dag firas den 1 juni finns det nya fräscha ytor både för båtfolk, flanörer och kroggäster.

Fiskhuset har helt stängt över vintern. Skanörs Fiskrögeri förhandlar fortfarande med tänkbara köpare. Ingen vet när och hur restaurangen öppnas igen. Också fiskare Lars-Erik Bergström har vinterstopp i sin försäljning.

Skanörs Båtklubb öppnade sitt hus för badande på nyårsafton. Här finns också vintercafé öppet för allmänheten alla söndagar i januari kl 13-16.

www.sydsvenskan.se/2018-12-31/brysselkal-granar-och-algar-tog-ett-nyarsdopp

 

Hamnkontoret har lyst upp julen. 

Lindas Fingermats utbyggnad syns redan vid Hamnvägen. Klar att öppna senast i påsk. Grannen i väster, J.Persson öppnar 13 april med ny utomhusbar och bättre skydd mot vind och regn.

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-24/skanors-sillkrogare-haller-stangt-i-jul

Så här glatt rusade fjorårets badare ut ur sanden. Mats Amnell tyckte att det var mindre kallt än han trodde

Färska bilder och rapporter på Facebook-sidan Skanörs hamn

http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

 

.

 

H

Årets SBK:are

 

 

 

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen har utsetts till  årets SBK:are.  De har varit med om att segla upp Skanör bland storklubbarna i Allsvenskan och ses som goda förebilder i ungdomsverksamheten.

Grabbarna tävlar tillsammans i klubbens C 55 och bad om extra träning inför årets säsong. De blev tredje bästa lag i JR Cup i Marstrand och nia i SM, då Oscar och Hugo Johansson från SBK vann.

I slutet av säsongen var de starka kort i Division 1-laget som tog hem segern vid finalen i Skanör. Det innebär att Skanörs Båtklubb fick en plats  i Allsvenskan inför säsongen 2019.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen tävlar  också individuellt i egna båtar.

De fick sin utmärkelse vid Skanörs Båtklubbs årsmöte. Julius Balkfors utnämndes till Årets Optimist efter en rad framgångar i optimistjolleseglingen.  Årsmötet gladde sig åt en växande ungdomsverksamhet. Platsen i Allsvenskan ställer en rad krav, inte minst ekonomiskt. Men årsmötet enades om ge järnet.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen blev årets SBK:are

 

 

 

 

 

 

 

 

Julklappstips från Skanör

Thomas Vebers och Margareta Vebers bok ”Ett år utan skor” har fått en rad fina recensioner. Den senaste finns på insidan här, som ett julklappstips för seglarvänner.

Thomas berättar att han och Margareta nu åker runt i hela Sverige och Danmark och håller föredrag om sin resa.  Vissa veckor är de borta på ett par-tre arrangemang, trots att de båda börjat jobba deltid. Till våren är de med på alla båtmässor i Sverige och Danmark.

De tänker hålla sig hemma i kända vatten under de närmaste åren, segla till danska småöar, skärgårdar och Norge.

-Men vi har redan börjat spara till nästa segling. Beslutet om seglingen till Karibien blev taget i november och den 1 maj stack vi. Båten är redo, så när ekonomin också är på plats kommer startsträckan troligtvis inte att vara så lång, säger Thomas.

Han har inte jättebråttom:

-Vi trivs bra med att vara här hemma och vill även kunna njuta av det.

 

Skräckblandad feelgood

Som många andra i Skanörs hamn har jag följt familjen Vebers segling över Atlanten på tv, i tidningsartiklar men också via Thomas och Margaretas nyhetsbrev. Ändå blev det en upplevelse att läsa ”Ett år utan skor”.

Både skräck och lycka skildras så att det känns. Jag skulle inte vilja sitta på Atlanten i 19 dygn, tvingas dyka i ett 2100 meter djupt hav för att frigöra propellern medan ett svårt lågtryck hotar en bit bort. Eller plågas av sjösjuka och uppleva hur mina barn har det än värre.  Men jag skulle gärna vilja ha en Atlant-segling gjord eftersom jag tycker att varje resa får världen att kännas lite mindre. Lite av den känslan får jag i ”Ett år utan skor”. Familjens skildringar kompletteras med kartor och korta fakta.

Det handlar också mycket om fina möten i en annorlunda värld, ljuvliga seglingar och mysstunder ombord. En feel good-bok med inslag av skräck och allvar.

Britt-Marie Bergström

Thomas Veber och familjen på Anna-Lisa möttes av ett stort uppbåd när de kom hem till Skanör en ruggig sommardag 2017. I boken berättar de hur de timade infarten

s/y Anna-Lisa i Spanien på väg till Afrika och vidare ut över att Atlanten. I familjen ingår Troels, Margareta, Mathilda och Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanör i Allsvenskan

 

Skanörs Båtklubb är i Allsvenskan. Det blev klart efter en spännande kamp i vågorna utanför Skanör i si slutet av september. In i det sista var det oklart vem som skulle ta platsen, SBK eller Karlskrona Segelsällskap (KnSS). Tredje laget, från Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK), avgjorde genom att sätta KnSS på tredje plats i sista racet.

Allsvenskan Segling är en ligaserie som i fotboll. 18 klubbar möts i fyra deltävlingar. Den klubb som vinner får representera Sverige i Champions Leage. I år tog Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) det allsvenska guldet. Malmö Segelsällskap (MSS) vann sista seglingen, men KSSS hade samlat fler poäng under sommaren.

Skanör vann finalen i division 1 Syd, men även starten i maj. Då seglade Arvid Bjelkedahl, August Vigild-Nilsson, Elliot Steffensen klubbens C 55:or.  Laget i söndagens final bestod av Hugo Johansson, Jacob Skoglösa och Philip Edberg. Nu gäller det för klubben att göra en kraftsamling till nästa säsong. Reglerna i Allsvenskan kräver ett visst antal deltagare i laget. Det får inte bara vara killar.

Tuffa tag utanför hamnen söndagen den 23 september. Lag från Karlskrona, Bjärred och Skanör kämpade om en plats i Allsvenskan Segling 2019

   

Det var stundtals en jämn kamp. In i det sista var det osäkert vilket lag som skulle vinna division 1-finalen.

Philip Edberg, Hugo Johansson och Jacob Skoglösa seglade vinnarbåten

Foto: Johan Granqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krackemut vann Light Vessel

Deltagarna i Light Vessel Race fick ett styvt jobb i styv bris. Vinnare totalt och i klassen för större båtar blev Krackemut med Anders Hansson som rorsman. Mer om detta finns att läsa på Skanörs båtklubbs hemsida.  För den som vill känna farten och se utsikten från däck finns en film på Skanörs hamns Facebook-sida. Peter Rotzius (bilden), Bo Zanichelli och Mikael Ambrus visar hur det såg ut från deras håll ute i vågorna.

Nästa år är det 50-årsjubileum för Light Vessel Race som arrangeras av Skanörs Båtklubb. Tävlingen ingår i Öresundscupen och är öppen för seglare från andra klubbar.,

http://skanorsbatklubb.se

http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

 

Efter Light Vessel är det också slut med SBK:s traditionella torsdagsseglingar för året. Det blev många fina kvällar i sol och perfekta vindar i år. Här är några bilder från sommaren som gick.

 

Torsdag 19 juli:

  1. Greta och X 3/4 i närkamp. 2. Jens Listrup X 3/4. 3. Stefan Perssons Maxi 84 Greta. 4. Viggen Aglaia

Torsdag 12 juli:

Oönskat möte. Aglaia, med Margareta Liljedahl som gast låg ”en bit” efter Greta som här är på väg mot mål. På bilden till höger syns Richard Roth på Xp 44:an X:ar, som nu ligger tvåa på de sammanlagda resultaten för sommaren.

Vad är väl Vedbaeck mot en torsdagskväll i Skanör? De hotande molnen skingrades utan regn och bara en avlägsen regnbåge syntes bortom Badhytten

Torsdag 7 juni:

Så här fint var det när Asynja deltog  den 7 juni

 

IMG_2287 (2)

Henry Andersson väntade med korv och hamburgare när besättningarna gått i mål de 7 juni. Andra torsdagar har han stått redo med ärtsoppa med punch

Mer info finns på SBK:s hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnföreningen