N55°25,0' E12°49,7'

Kategoriarkiv: Uncategorized

Badhuset klart till midsommar

Kallbadhuset har kommit en bit på väg. Det ska bli klart till midsommar, sa Nicholas Hörlin när första spadtaget togs före jul.

Han är talesman för ägargänget bakom projektet. Vid spadtaget berättade han också att de vill bygga hotell i hamnen.

Nicholas Nicholas Hörlin greppade sin spade  tillsammans med kommunalrådet Carina Wutzler, Peabs vd Jesper Göransson och Daniel Krook, som också är delägare.

Ett hundratal bad- och hamnvänner tittade på när spadarna sattes i jorden strax innanför Stens brygga.  Kallbadhuset ska byggas med ett trädäck som ansluter till bryggan. Det blir en dam- och en herravdelning med servering, men det finns utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Kallbadhuset har varit på tal i många år. Under tiden har samma gäng som nu investerar i projektet byggt restaurang Badhytten.

17 januari 2020

Grävningen innanför Stens brygga är i full gång. Resterna från ett gammalt kasino i Falsterbo har påträffats i rivningsmassorna under ytan som tidigare var båtuppläggnings- och parkeringsplats

Äntligen, sa kommunalrådet Carina Wutzler och tog spadtag tillsammans med Peabs vd Jesper Göransson, Nicholas Hörlin och Daniel Krook

Det finns en skylt innanför Stens brygga som visar hur kallbadhuset ska se ut och en förening för kallbadhusets vänner som var bland inbjudna till starten.

https://kallbadet.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela bygget lyser

Vågbrytaren är klar. Nu lyser det över hela bygget innanför västra piren. Därmed är fjorårets projekt avslutat. Skanörs hamn har skapat 25 nya gästplatser och 6 permanenta.

Vågbrytaren ses som pricken över i. Den ska skydda från dyningar  i västliga och nordvästliga vindar. Enligt hamnens projektledare Carl-Johan Hampf är den helt orubblig.

-Blir den påkörd är det båten som går sönder, säger han.

Detta ska dock förhindras genom belysning och reflexer.

En yttre stomme av gammal järnvägsräls har fyllts av stenbumlingar som plockats upp i hamnen. På det sättet har hamnen blivit av med en bra bit över hundra stenar som var besvärliga på andra håll. De sista lades upp som förhöjning på piren när vågbrytaren var proppfylld.

Ralf Blomgren står för konstruktionen. Han är teknikansvarig inom Skanörs Hamnförening.

Carl-Johan Hampf visar hur vågbrytaren blir en bra vaktplats när det är rusch i gästtrafiken. Här kan hamnkaptenen dirigera mot lediga platser. Han hoppas att första gästbåten som kommer väljer en av de skyddade platserna vid vågbrytaren, för att de nya pollarna vid piren sedan kan fyllas på inåt.

Det finns en oro för att det blir svårare att segla in när den tolv meter långa vågbrytaren sticker ut från piren. Carl-Johan Hampf tror inte att det blir några problem.

19 december

Nu lyser det över hela piren. I förgrunden den nya vågbrytaren som just blivit klar. Längst till vänster syns Herberts brygga. Foto: Ulf Liljebäck

 

 

16 december

 

Arbetspråmen lämnar vågbrytaren strax innan nästa hamnbygge startar en bit bort, av ett kallbadhus. En arbetsbåt ligger kvar innanför vågbrytaren, där det skapats en bekväm gästplats.

Carl-Johan Hampf hoppas på kaffedoft och fullt liv på piren till sommaren, inte minst när Allsvenskan Segling startar strax utanför.

4 december

Stenbumlingar från piren lyfts på plats Foto: Carl-Johan Hampf

3 december

Stenar som ligger i vägen vid piren hämtas upp och läggs som extra stadga under vågbrytaren

Foto: Carl-Johan Hampf

 

2 december

Det är inte många som tar sig ut i den kalla vinden, men byggarna jobbar på

15 november

Starten på årets avslutande byggprojekt gick snabbt. Den 15 november är en stomme av järnvägsräls nedslagen i sanden.  Projektledaren Carl-Johan Hampf, som tagit bilderna, tycker att det blir gott om plats kvar för in- och utsegling

Hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren står för konstruktionen och skisserna som visar hur vågbrytaren ska se ut.

 

Vågbrytaren blir tolv meter lång och två meter bred och placeras utanför yttersta pålbojen. Den kan också ge plats för ett par gästbåtar. 

 

 

Styrelsen diskuterar ny princip för avgifter

Avgift efter storlek. Det är en princip som diskuterades vid senaste mötet i styrelsen för Skanörs Hamnförening.

En ny modell för båtplatsavgifter har varit på tal ett tag. Syftet är att det ska bli mer rättvist för medlemmarna. Som det är nu subventionerar båtägare vid Y-bommarna platserna för de stora båtarna vid piren eftersom det inte är så stor skillnad mellan avgifterna.

Styrelsen enades om att det bästa sättet är att ta betalt efter båtens yta, om det inte blir för svårt att administrera. Ett förslag ska läggas fram vid årsmötet den 27 februari.

Det kan bli höjningar för alla. Hamnföreningen behöver öka intäkterna. Det konstaterades vid styrelsemötet att båtplatsavgifterna bör täcka arrendekostnaderna. Dessa höjs stegvis enligt avtalet med Vellinge kommun. Det behövs också investeringar framöver, bland annat i en ny hamnkran.

Dessutom vill hamnföreningen förbereda sig för ett framtida krav på moms, vilket håller på att utredas.

En ekonomisk plan ska presenteras på årsmötet. Då ska det också vara mer klart hur stora höjningar som behövs. Medlemmarna får ta ställning till en ny avgiftsmodell.

Även avgifter för gästplatser justeras inför säsongen, men också här beror nivåerna på om det krävs moms eller inte.

Det stora bygget vid piren är avslutat. Nu är det Peab som bygger kallbadhus åt privata entreprenörer. Företaget hyr en del av hamnkontoret, hygienbyggnaden och ett förråd under arbetet. Därmed får hamnföreningen ett bidrag till säsongens stora evenemang, Allsvenskan segling. Skanörs Båtklubb arrangerar första deltävlingen, den 15-17 maj. Förutom seglingarna, som går strax utanför hamnen, planeras musik, mat och utställningar för en stor publik. Det engagerar hela hamnen och även kommunen.

På mötet berättade Ralf Blomgren om en del förbättringar inför våren:

  • Mastkranen ska ses över och få ett elektriskt spel till lyftdelen.
  • El och vatten installeras på den nya uppställningsplatsen intill Badhyttsvägen.
  • Elen vid B-bryggan förstärks och den provisoriska kabeln byts ut mot permanenta skåp.
  • En säkerhetssele köps in till mastkranen.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 10 februari.

Bilden är tagen under fjorårets högsäsong. Inför den kommande finns ett nytt förslag till avgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert fick sin egen brygga

En höjdpunkt under förra året var invigning och dop på nybygget innanför västra piren. Den nya flytbryggan döptes till Herberts brygga efter en av Skanörs hamns profiler och hjältar Herbert Nilsson, som alltid arbetat för hamnens bästa och nu följt bygget med stort intresse.

Det långa trädäcket  längs piren invigdes med tal av kommunalrådet Carina Wutzler innan projektledaren Carl-Johan Hampf stänkte bubbel över bryggan och kommunalrådet avtäckte skylten. Drygt ett hundratal medlemmar och vänner till hamnföreningen var på plats.

Många höll sig kvar tills solen gick ner och belysningen tändes över piren.

Vellinge kommun har anslagit fem miljoner kronor till utbyggnaden som genomförts  i hamnföreningens regi. Carina Wutzler berömde samarbetet och sa i sitt tal att resultatet blivit ännu bättre än hon föreställde sig från början.

Ditt namn ska vara Herberts brygga, sa kommunalrådet Carina Wutzler och avtäckte skylten vid nya flytbryggan. Herbert Nilsson följde talet tillsammans med hamnföreningens ordförande Mats Lundwall, föreningens projektledare Carl-Johan Hampf och ett hundratal medlemmar och vänner till Skanörs Hamnförening. Kerstin Pilkrona framförde Herberts tack. 

Ordförande Mats Lundwall berättade om bygget. I blårutig skjorta nedanför honom syns  Ralf Blomgren som gjort ritningar och lagt ner mycket arbete i planeringen.

Bubbel och tal på piren, korv vid grillarna som avslutning. Drygt ett hundratal medlemmar och vänner till Skanörs Hamnförening deltog i invigning med dop.

Hans Ekberg (bilden) var en av dem som firade invigningen av den nya bryggan innanför västra piren och dopet av den tvärgående flytbryggan till Herberts. Det var många kända ansikten som samlades i den ljumma kvällen. Leif Wessel  gjorde ett bildsvep som går att klicka fram på länken här nedanför. 
Clifford Bergvall filmade vid piren, vilket går att se på Skanörs Hamnförenings Facebook-sida.
Claus Wutzler tog bilden av Hans.

https://photos.app.goo.gl/fwQ2PZqj4vtRLXhL8

De nya platserna  användes flitigt redan före invigningen. Sammanlagt har det blivit närmare ett 30-tal längs hela piren.

Vid tvärbryggan finns sex platser  för medlemmar och tre för gäster. Enligt ett tidigare beslut i styrelsen för Skanörs Hamnförening fördelas de fasta platserna i kön först i början av nästa år.

Det var många turer innan bygget kom igång. Första förhoppningen var att alltsammans skulle vara klart redan till säsongen. I sluttampen blev muddringen  försenad på grund av dröjande tillstånd från länsstyrelsen och hårda vindar.

Det är ett minne blott. Hamnbassängen är muddrad och det diskret belysta nybygget fick mycket beröm under invigningsfesten, av äldre medlemmar i hamnföreningen såväl som av yngre.

Före midsommar  lyftes den 24 ton tunga tvärbryggan över kajkanten medan Torbjörn Larsson tog hand om betongankare, kättingar och pålbojar.

Här är några glimtar från arbetet.

Skisserna visar sektion 1 och 2 respektive 3 och 4

 

19 augusti:

Belysningen är klar och invigning planeras

 

6 augusti:

De fyra som inspekterar bygget på bilden till höger är Carl-Johan Hampf, som varit en drivande kraft bakom projektet tillsammans med ordförande Mats Lundwall och hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren till höger,  samt  hamnkapten Peter Björck i gul tröja.

23 juli:

Högtryck i hamnen. 85 gästbåtar fick plats för natten

 

19 juli:

Foto: Peter Björck

15 juli

Event Yacht Charter först på plats med 22 meter lång båt. Foto Carl-Johan Hampf

12 juli

Foto: Carl-Johan Hampf

5 juli

 

26 juni:

Tvärbryggan snart redo och en rad pålbojar förankrade innanför piren. Hamnkapten Peter Björck tog dessa bilder 26 juni

Arbetet före midsommar

Brygga på väg ut före midsommar…

…förankrad och rustad med bommar

Den första av 16 pålbojar i vattnet

28 ton över kaj med hjälp av speciella kranbilar

Bryggan nu ute på sin plats innanför västra piren

Carl-Johan Hampf jobbar vidare med projektet tillsammans med bland andra Torbjörn Larsson, som lyfter ut bojar, ankare och tillbehör, och hamnföreningens Mats Lundwall som gladde sig åt måndagens steg i utbyggnaden

Y-bommarna tillbaka på sin plats efter muddring

Västra piren före byggstart                             Underlag på gång

 

 

 

 

 

 

Vinterkafé och hamnfest för Allsvenskan

Hela hamnen trappar upp för Allsvenskan Segling, som startar säsongen med en deltävling i Skanör 15-17 maj. Skanörs Båtklubbs unga seglare ordnar vinterkafé söndagar kl 11-15 till och med 9 februari.   Andra krafter arbetar tillsammans för att ordna en lockande försommarfest under tävlingsdagarna. Det ska bli  båtturer, utställningar, musik och mat medan de allsvenska lagen tampas i vågorna utanför. Hamnföreningen, Vellinge kommun och hamnens restauranger ställer upp bakom båtklubben och tar tillfället att visa upp Skanör som seglarhamn.

På startsidans bild syns Anette Tryding unna sig en egen kopp kaffe efter att skött serveringen tillsammans med några andra föräldrar och unga seglare under söndagen den 26 januari. Det var inte lika smockat under SBK:s vimplar som söndagen före, då solen flödade över hamnen, men ändå en hygglig rusch med besökare i alla åldrar.

Musse har chans att träffa många andra fyrbenta vänner på vinterkafé. Också söndagen den 26:e januari serverades hembakade fastlagsbullar, förutom våfflor och kakor.

Anette Tryding är en entusiastisk jollemamma som själv ska gå seglarkurs till sommaren

Båtklubben seglade upp som en lilleputt bland de stora från Göteborg och Stockholm när ett gäng av de unga medlemmarna kvalificerade sig till Allsvenskan 2019. Flera i laget har vuxit upp i takt med Skanörs Båtklubbs ungdomsverksamhet. För tio-femton år sedan var den inte så aktiv. Nu har den fått fram svenska mästare och flera framgångsrika juniorseglare. Seglarskolor ordnas hela sommaren för att fler ska få chansen.

Det gick lite upp och ner i Allsvenskan i fjor. SBK hade det i särklass yngsta laget i serien. Men de höll sig kvar med god marginal och slutade på plats 13 av 18, snäppet före enda skånska konkurrenten Malmö SS.

I år har Svenska Seglarförbundet gett Skanör uppdraget att arrangera den första deltävlingen av fyra.

Närmare hundra seglare från hela landet samlas i hamnen. 80 av dem ska tävla i korta matchrace. Det är 18 lag som turas om att segla sex båtar som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande. Modellen är J 70, vilket är en ytterligare utmaning för Skanör. Laget måste åka till Limhamn och träna eftersom det inte finns någon sådan båt i hemmahamnen.

Med de 18 lagen följer reserver, coacher, klubbledningar, anhöriga och publik från seglarvärlden. Alltså en stor samling långväga gäster som det krävs ett väloljat maskineri för att serva. Skanörs Båtklubb har redan kommit långt i planeringen för det. Hamnföreningen och andra intressenter planerar med stor entusiasm för kringarrangemangen.

Det ska bli en stor försommarfest för en bred publik.

 

Budskapet om en glad försommarfest i anslutning till Allsvenskan sprids nu på Facebook

Allsvenskan Segling 2020

Deltävling 1: 15-17 maj, Skanör
Deltävling 2: 5 – 7 juni, Långedrag
Deltävling 3: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik
Deltävling 4: 4 – 6 september, Västerås

Jolleseglarna har fått snurr på sitt vinterkafé. Den soliga söndagen 19 januari var det smockat av gäster. När de här bilderna togs närmade det sig stängning. 

I förgrunden på startsidan syns Douglas Bartel. Han är medlem i SBK sedan länge, men hade många nya, unga ansikten omkring sig.

 

Här är några glimtar från 2019 års insatser.

Tuffa tag på söndagens avslutning, bildlänk från Leif Wessel

https://photos.app.goo.gl/8aXUdcpqdmZDHK5P6

Bilder från lördagens seglingar, tagna av Leif Wessel. Klicka på länken!

https://photos.app.goo.gl/gPSNYioqGJncBL9z9

Skanör i gul båt på bilderna som Leif Wessel har tagit. Klicka här!

https://photos.app.goo.gl/nKVAZ6dPr7Qqu6zKA

http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/liveresultat/Resultat2019/

Redo för slutomgång i Västerås

Max Waldhauer, Oscar Johansson, Hugo Johansson och Angelica Grönvall på väg till start. De lyckades klättra upp på totallistan men hade en mycket tuff avslutning. Foto: Björn Boklund

I augusti  tävlade det här gänget  i Örnsköldsvik, från vänster Malin Steffensen, Oscar Johansson, Hugo Johansson, Julius och Lars Balkfors. Till höger syns deras coach och seglingsledare Björn Boklund 

Foto: Leif Wessel

Till en deltävling i  gick i  Malmö skickade Skanör det i särklass yngsta laget i sammanhanget. De kämpade tappert, men konkurrensen var hård och marginalerna små. Dessutom var inte turen riktigt med.

Då slutade SBK på  18:e plats.

Yngsta laget i Malmö

Till vänster Jacob Skoglösa, Philip Edberg och Elliot Steffensen på banan, en bild som kommer från Svenska Seglarförbundet. Till höger hela laget i Limhamn, från vänster Philip Edberg, August Vigild-Nilsson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Jacob Skoglösa och Ylva Selander. Foto: Leif Wessel

Till vänster en bild från Limhamn med svaga vindar. Foto: Leif Wessel. Till höger har SBK just klivit ombord ute vid startlinjen för ett av lördagens sista race. 

Sofia Skoglösa, Björn Boklund, Leif Wessel, Hugo Johansson, Marika och Roland Edberg ser hur SBK tar en fjärde plats.

 

Den första deltävlingen gick i Strängnäs.   Då blev SBK sjua och bara en poäng från femte platsen.

Här är gänget som seglade då:

Från vänster Ylva Selander, Angelica Grönvall, Malin Steffensen, Hugo och Oscar Johansson

Det var Årets SBK:are, Arvid Bjelkedal, August Vigild Nilsson och Elliot Steffensen, som representerade Skanör i Limhamn tillsammans med Jacob Skoglösa och Ylva Selander. Ylva var med vid första deltävlingen i Strängnäs för ett par veckor sedan.

August Vigild Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen utnämndes till Årets SBK:are 2018 på grund av sin idoga träning, stora entusiasm och föredömlighet. 

Arvid,  August,  Jacob och Philip Edberg  blev i somras  trea i Norsk Seilsportsliga tillsammans med klubbkompisen Julius Balkfors . Det gav dem en biljett till tävlingar i Tyskland i under sommaren.

Skanörs Båtklubb tog ut ett lag på 13 personer som turas om att segla i seriens fyra deltävlingar.

Här är några länkar att klicka på för den som vill följa SBK:s kamp i Allsvenskan:

https://www.facebook.com/skanorsbatklubb/?epa=SEARCH_BOX

https://swedishleague2019.sapsailing.com/gwt/Home.html#/event/:eventId=0577bc11-71af-4c07-ab79-1b0e03f9c8f8

https://www.facebook.com/skanorsbatklubb/

https://ekuriren.se/sport/jubilerande-strangnas-hoppas-pa-stod-fran-laktaren-sm5133324.aspx

https://allsvenskan.regattaportal.se/teams/index.asp….

Bilder från Strängnäs av Tommi Rotonen. SSF Allsvenskan Press:

Första racet i Allsvenskan 2019

Hugo och Oscar Johansson, Ylva Selander och Malin Steffensen vann sista racet  i Strängnäs

Vårens arbete

Klubben har jagat sponsorer och drivit vinterkafé för att få ihop pengar till anmälningsavgifter, resor och utrustning. Vellinge kommun och Skanörs Hamnförening har ställt upp med bidrag vid sidan av privatpersoner och företag.

Helgen 22-24 mars var några av de blivande konkurrenterna i Skanör för att träna sprintsegling.  Svenska Seglarförbundet arrangerade lägret tillsammans med Skanörs Båtklubb och Falsterbokanalens Båtklubb. Välmeriterade seglare som Martin Strandberg, Isabelle Bergqvist och Hugo Johansson tränade ungdomarna i matchracing.

 

Paus i plugget av regler och teknik lördagen den 2 februari. Lars Balkfors, Malin Steffensen, August Viglid-Nilsson, Julis Balkfors, Jacob Skoglösa, Max Waldhauer, Oscar Johansson, Angelica Grönvall, Hugo Johansson, Björn Flygare, Elliot Steffensen och Arvid Bjelkedal ingår i laget som ska försvara Skanör i Allsvenskan. Det gör också Johan och Johanna Granqvist som inte är med på bilden. Foto: Leif Wessel

Företagare och privatpersoner som vill bidra kan kontakta Stefan Persson, Leif Wessel eller Björn Boklund via SBK:s mejladress sbk@skanorsbatklubb.se Privatpersoner har chans att få sitt namn i guldfärg på en sponsortavla för Allsvenskan. Så har många medlemmar bidragit vid tidigare tillfällen.

 

Sprintläger i Skanör 22-24 mars

Tolv lag turades om att segla korta sprintrace i C 55:or som Skanörs och Falsterbokanalens båtklubbar ställde till förfogande . Lägret avslutades med Skanör Sprint Cup under söndagen

Julius Balkfors, Philip Edberg och Jacob Skoglösa i ett av Skanörs egna lag. Division 1-seglaren Emma Barnard från Ekerö Båtklubb hjälpte dem att förtöja

Hårdplugg av regler och taktik lördag 2 februari. I förgrunden på bilden till vänster syns Johan Granqvist, Björn Flygare och Johanna Granqvist. På bilden till höger också Arvid Bjelkedal, Jacob Skoglösa och Elliot Steffensen. Domare Anders Rydlöv från Limhamn höll i lektionen.

Första gruppbilden, tagen efter mellandagarnas startmöte. Fr v Johanna Granqvist, Angelica Grönvall, Björn Flygare, Ylva Selander, Johan Granqvist, Julius Balkfors, Jacob Skoglösa, Hugo Johansson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Malin Steffensen, Lars Balkfors.

Grabbarna som inledde kaféverksamheten på nyårsafton heter Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, August Viglid-Nilsson, Julius Balkfors och Jacob Skoglösa

 August Viglid -Nilsson och Elliot Steffensen vid kafédisken en blåsig, ruggig söndag.  

Till utmaningarna hör att Skanörs-seglarna måste träna upp sig på J 70, som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande.

Coronet-gäng drar iväg

Coronet-klubben växer. På lördagsmorgonen drog medlemmarna till Dragör på träff med likasinnade.

I Skanörs hamn finns sedan länge Skanörs Båtklubb (SBK), Skanörs Yachtclub (SYK), Skanör-Falsterbo Lifbåtsroddarelag och Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår. Men suget efter snabba motorbåtar av klassisk modell tilltar. Alltfler av märket Coronet samlas vid B-bryggan.

På lördagsmorgonen åkte fem av dem tillsammans på Coronet-träff i Dragör. Väldigt lyckat, hälsade en av skepparna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler med i årets dopp

Nyårsdoppet i Skanör ser ut att hålla som tradition. Friskis & Svettis noterade fler deltagare i år än vid starten i fjor. Uppmärksamheten blev stor både från åskådare och media. På insidan under Läs mera finns en länk till Sydsvenskans reportage från evenemanget. Enligt de som vågade sig i var det ungefär samma temperatur i vattnet som i luften.

Efter de glada plasken fortsätter arbetet inför säsongen.  Västra piren har förstärkts på uppdrag av Vellinge kommun och det görs undersökningar inför förestående utbyggnad. Nya elstolpar och utökad kraft väntar sommarens båtgäster.

Både Lindas Fingermat och J Persson bygger ut. När Hamnens dag firas den 1 juni finns det nya fräscha ytor både för båtfolk, flanörer och kroggäster.

Fiskhuset har helt stängt över vintern. Skanörs Fiskrögeri förhandlar fortfarande med tänkbara köpare. Ingen vet när och hur restaurangen öppnas igen. Också fiskare Lars-Erik Bergström har vinterstopp i sin försäljning.

Skanörs Båtklubb öppnade sitt hus för badande på nyårsafton. Här finns också vintercafé öppet för allmänheten alla söndagar i januari kl 13-16.

www.sydsvenskan.se/2018-12-31/brysselkal-granar-och-algar-tog-ett-nyarsdopp

 

Hamnkontoret har lyst upp julen. 

Lindas Fingermats utbyggnad syns redan vid Hamnvägen. Klar att öppna senast i påsk. Grannen i väster, J.Persson öppnar 13 april med ny utomhusbar och bättre skydd mot vind och regn.

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-24/skanors-sillkrogare-haller-stangt-i-jul

Så här glatt rusade fjorårets badare ut ur sanden. Mats Amnell tyckte att det var mindre kallt än han trodde

Färska bilder och rapporter på Facebook-sidan Skanörs hamn

http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

 

.

 

H

Årets SBK:are

 

 

 

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen har utsetts till  årets SBK:are.  De har varit med om att segla upp Skanör bland storklubbarna i Allsvenskan och ses som goda förebilder i ungdomsverksamheten.

Grabbarna tävlar tillsammans i klubbens C 55 och bad om extra träning inför årets säsong. De blev tredje bästa lag i JR Cup i Marstrand och nia i SM, då Oscar och Hugo Johansson från SBK vann.

I slutet av säsongen var de starka kort i Division 1-laget som tog hem segern vid finalen i Skanör. Det innebär att Skanörs Båtklubb fick en plats  i Allsvenskan inför säsongen 2019.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen tävlar  också individuellt i egna båtar.

De fick sin utmärkelse vid Skanörs Båtklubbs årsmöte. Julius Balkfors utnämndes till Årets Optimist efter en rad framgångar i optimistjolleseglingen.  Årsmötet gladde sig åt en växande ungdomsverksamhet. Platsen i Allsvenskan ställer en rad krav, inte minst ekonomiskt. Men årsmötet enades om ge järnet.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen blev årets SBK:are

 

 

 

 

 

 

 

 

Julklappstips från Skanör

Thomas Vebers och Margareta Vebers bok ”Ett år utan skor” har fått en rad fina recensioner. Den senaste finns på insidan här, som ett julklappstips för seglarvänner.

Thomas berättar att han och Margareta nu åker runt i hela Sverige och Danmark och håller föredrag om sin resa.  Vissa veckor är de borta på ett par-tre arrangemang, trots att de båda börjat jobba deltid. Till våren är de med på alla båtmässor i Sverige och Danmark.

De tänker hålla sig hemma i kända vatten under de närmaste åren, segla till danska småöar, skärgårdar och Norge.

-Men vi har redan börjat spara till nästa segling. Beslutet om seglingen till Karibien blev taget i november och den 1 maj stack vi. Båten är redo, så när ekonomin också är på plats kommer startsträckan troligtvis inte att vara så lång, säger Thomas.

Han har inte jättebråttom:

-Vi trivs bra med att vara här hemma och vill även kunna njuta av det.

 

Skräckblandad feelgood

Som många andra i Skanörs hamn har jag följt familjen Vebers segling över Atlanten på tv, i tidningsartiklar men också via Thomas och Margaretas nyhetsbrev. Ändå blev det en upplevelse att läsa ”Ett år utan skor”.

Både skräck och lycka skildras så att det känns. Jag skulle inte vilja sitta på Atlanten i 19 dygn, tvingas dyka i ett 2100 meter djupt hav för att frigöra propellern medan ett svårt lågtryck hotar en bit bort. Eller plågas av sjösjuka och uppleva hur mina barn har det än värre.  Men jag skulle gärna vilja ha en Atlant-segling gjord eftersom jag tycker att varje resa får världen att kännas lite mindre. Lite av den känslan får jag i ”Ett år utan skor”. Familjens skildringar kompletteras med kartor och korta fakta.

Det handlar också mycket om fina möten i en annorlunda värld, ljuvliga seglingar och mysstunder ombord. En feel good-bok med inslag av skräck och allvar.

Britt-Marie Bergström

Thomas Veber och familjen på Anna-Lisa möttes av ett stort uppbåd när de kom hem till Skanör en ruggig sommardag 2017. I boken berättar de hur de timade infarten

s/y Anna-Lisa i Spanien på väg till Afrika och vidare ut över att Atlanten. I familjen ingår Troels, Margareta, Mathilda och Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanör i Allsvenskan

 

Skanörs Båtklubb är i Allsvenskan. Det blev klart efter en spännande kamp i vågorna utanför Skanör i si slutet av september. In i det sista var det oklart vem som skulle ta platsen, SBK eller Karlskrona Segelsällskap (KnSS). Tredje laget, från Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK), avgjorde genom att sätta KnSS på tredje plats i sista racet.

Allsvenskan Segling är en ligaserie som i fotboll. 18 klubbar möts i fyra deltävlingar. Den klubb som vinner får representera Sverige i Champions Leage. I år tog Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) det allsvenska guldet. Malmö Segelsällskap (MSS) vann sista seglingen, men KSSS hade samlat fler poäng under sommaren.

Skanör vann finalen i division 1 Syd, men även starten i maj. Då seglade Arvid Bjelkedahl, August Vigild-Nilsson, Elliot Steffensen klubbens C 55:or.  Laget i söndagens final bestod av Hugo Johansson, Jacob Skoglösa och Philip Edberg. Nu gäller det för klubben att göra en kraftsamling till nästa säsong. Reglerna i Allsvenskan kräver ett visst antal deltagare i laget. Det får inte bara vara killar.

Tuffa tag utanför hamnen söndagen den 23 september. Lag från Karlskrona, Bjärred och Skanör kämpade om en plats i Allsvenskan Segling 2019

   

Det var stundtals en jämn kamp. In i det sista var det osäkert vilket lag som skulle vinna division 1-finalen.

Philip Edberg, Hugo Johansson och Jacob Skoglösa seglade vinnarbåten

Foto: Johan Granqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnföreningen