Kategoriarkiv: Uncategorized

Varning: Grunt -men möjligt

I väntan på muddring är det fläckvis grunt i inloppet till Skanörs hamn. Men det är värst på styrbordssidan för båtar på väg in. För båtar som håller mot hamnsidan i rännan ska det inte vara några problem, såvitt de inte sticker mer än 2,50 meter.

En gästbåt tvingades vända under långfredagen, enligt ett inlägg på Facebook. Hamnföreningens ordförande Mats Lundwall svarar så här:

”We are painfully aware of the sand erosion ,which regrettably creates situations almost every year when entering the harbour.
However the problems occur normally  on the starboard side when entering the harbour. Keep port than there should be no problems unless the dept of the yacht exceeds 2,50 m.
The responsibility to maintain the adequate dept is on an official body and not the Skanör harbour organisation. We have notified the body a considerably time ago and expect  them to come shortly to rectify but they operate beyond our control not facilitating matters.
Once again we very much regret these situation and hope to see you soon again.”

Snart stopp för mjuk färg

Så här får det inte se ut på landplatsen. Det är en av påminnelserna i ett brev som styrelsen skickat ut inför vårrustningen. På sikt ska de mjuka, giftiga bottenfärgerna bort, enligt hamnföreningens miljöplan som finns i sin helhet under rubriken FÖR MEDLEMMAR.

Anmälningslistor till sjösättningsdagarna finns under Medlemmar/sjösättning.

Här är ett brev som styrelsen skickat ut till hamnföreningens medlemmar:

Båtvänner!

Påsken står för dörren och det är ju en tid då många börjar vårrusta båten.

Från och med 2018 har vi några nya regler som gäller vid rustningen. Vi skulle gärna

vilja trycka på några av de viktigaste: 

Vänligen respektera detta. 

Tvätt av båt.

Önskvärt att vi inte använder oss av högtryckstvätt vid tvättning av båt. Detta för visad respekt till sin båtgranne och för bl.a. stänk och gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.

Färgborttagning/slipning.

Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester.

Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten ska en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertagas.

Vid maskinell slipning bör dessutom anslutning till dammsugare ske.

Vid all typ av slipning tvättas slipdammet ned i en hink (med svamp).

Resterna ska hanteras som farligt avfall:

Två tunnor är placerade vid spolplattan.

En för torrt slipdamm.

En för Slipdammsvatten (våtslip).

Vid blästring ska båten täckas på ett sådant sätt att blästerdammet inte kan

sprida sig ut i omgivande miljö  

Målning.

Vid målning av båten ska marken täckas så att marken inte förorenas.

Hamnföreningen rekommenderar alla som bottenmålar att måla med hård färg

då den mjuka färgen täpper till filter i spolplattan samt missfärgar lyftsling och annat den kommer i kontakt med. I framtiden kommer vi av dessa anledningar förbjuda mjuk färg. Tillåten färg för vårt område finnes information på www.kemi.se (sök båtbottenfäg) 

Motorkonserveringsmedel 

Utöver att all förbrukad olja, oljefilter etc. ska samlas på miljöplatsen i spilloljefat etc,

ska även frostskydds- och motorkonserveringsmedel samlas upp.

Glykolvatten får inte sprutas ut på hamnplan, utan måste samlas upp.

En tunna för glykolvatten och annan konserveringsmedel finns uppställd på

miljöplatsen. Tänk på att man kan återanvända glykolen till nästa säsong.

Var försiktiga när ni målar och tar bort färg!

Använd täckande klädsel, handskar och munskydd!

Glad påsk!

Styrelsen

Bilden på startsidan är från spolplattan , där det är tillåtet att spola av båtarna när reningsanläggningen är igång, oavsett vilken färg bottnarna är målade med. 

 

Styrelsen 8 april: 15 nya får plats

Läget i den planerade utbyggnaden diskuterades vid senaste mötet i hamnföreningens styrelse, men också en hel del andra förbättringar inför sommaren.

En tysk båt och 32 husbilar från Sverige, Tyskland, Holland och Finland har redan gästat hamnen. Styrelsen bestämde sig för att öppna hygienbyggnaden i veckan och att öppna elen vid landplatsen för fritt bruk senast till påsk. Båtägare som har löst elkort för vintern kan få pengar tillbaka om det inte använts fullt ut.

Föreningen har fördelat 15 båtplatser till nya medlemmar. 12 medlemmar bytt båtplats inom hamnen. De nya kommer att få sina uppgifter i den ideella organisationen där alla medlemmar har sin arbetsplikt. Ett schema för årets hamnvärdar är på gång och arbetsgrupperna kan bli något förändrade.

En fråga som diskuterades på mötet var huruvida spolplattan ska öppnas för en enskild båt utanför säsongen, om båten är målad med giftig färg och reningsanläggningen ska användas. Det kan kosta ett par tusenlappar i material och kräver tid, både att starta anläggningen och att sköta den under sommaren. Beslutet blev ett ja på prov. Medlemmar med speciella behov får spola sina båtar över plattan även under vår och sommar mot en avgift på 500 kronor. Hamnkaptenen får ansvar att pumpa igenom systemet regelbundet så att allt fungerar vid höstens upptagningar.

Båtar utan giftfärg kan spolas utan avgift, eftersom vattnet inte behöver filtreras.

Kullerstenarna runt spolplattan ska bytas ut mot storgatsten för att båtvagnar och lastbilar lättare ska köra över.

Några andra förbättringar:

  • Elstolparna på hamnplanen byts ut inom kort
  • Två nya cykelkärror köps in. Den gamla sparas för smutsiga transporter
  • En spillbox placeras vid tankstationen inom de närmaste dagarna
  • En ny miljöstation är på väg
  • Livräddarna håller koll över hamnen i sommar och finns vid Stens brygga. De planerar också en övning på att plocka upp människor ur hamnbassängen
  • Ytan där vagnarna förvaras ska hårdgöras, eventuellt också en yta utanför. Därmed kan marken användas för båtuppställning vintertid. Det kompenserar de landplatser som försvinner när bygget av ett badhus startar till hösten.

Det stora projektet är fortfarande en utbyggnad längs västra piren, som redovisas i andra inlägg här på hemsidan. Vellinge kommun har anslagit pengar och bygglovet är klart. Nu granskas ett antal offerter med hopp om snar byggstart.

Nästa ordinarie styrelsemötet är inbokat 13 maj.

Bilden på startsidan visar ett av årets tillskott, en spillbox som ska finnas till hands vid tankstationen som säkerhet för eventuella utsläpp.  Det är en box av glasfiber med utrustning för uppsugning av olika typer av spill eller läckage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full fart för Allsvenskan

Skanörs Allsvenskan-lag jobbar hårt inför sin första deltävling. Den går i Strängnäs 17-19 maj. Några veckor senare, 31 maj-2 juni, kan de applåderas på närmare håll. Då seglar de i Limhamn, där de nu också tränar på J 70, båtmodellen som används i Allsvenskan.

Helgen 22-24 mars var några av de blivande konkurrenterna i Skanör för att träna sprintsegling.  Svenska Seglarförbundet arrangerade lägret tillsammans med Skanörs Båtklubb och Falsterbokanalens Båtklubb. Välmeriterade seglare som Martin Strandberg, Isabelle Bergqvist och Hugo Johansson tränade ungdomarna i matchracing.

Skanörs Båtklubb kvalificerade sig till Allsvenskan, bland landets 18 bästa lag, genom att vinna Division 1 Syd i hemmahamnen i slutet av förra säsongen. I år har de fyra intensiva tävlingshelger på sig att hålla sig kvar i eliten. Skanör är en minsting i sammanhanget, bland storklubbar som KSSS och GKSS

Tävlingen seglas i J 70, båtar som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande. Det är en extra utmaning för Skanörs seglare eftersom det inte finns någon sådan båt i hamnen. Laget måste åka till Limhamn och träna tillsammans med det enda skånska konkurrentlaget Malmö Segelsällskap.

Paus i plugget av regler och teknik lördagen den 2 februari. Lars Balkfors, Malin Steffensen, August Viglid-Nilsson, Julis Balkfors, Jacob Skoglösa, Max Waldhauer, Oscar Johansson, Angelica Grönvall, Hugo Johansson, Björn Flygare, Elliot Steffensen och Arvid Bjelkedal ingår i laget som ska försvara Skanör i Allsvenskan. Det gör också Johan och Johanna Granqvist som inte är med på bilden. Foto: Leif Wessel

På hemmaplan kämpar klubben för att få ihop pengar till anmälningsavgifter, utrustning, resor och övernattningar. Sponsoransvarige Stefan Persson, Björn Boklund och Leif Wessel har kommit en god bit på väg med att jaga bidrag. Men mer behövs.

En del bidrag gav vinterkaféet som seglarna ordnade i klubbhuset under söndagarna i januari och början av februari.

Klubben  säljer också sportiga underkläder och strumpor via medlemmar och web till förmån för tävlingskassan.

På ett startmöte som hölls  i mellandagarna fanns fler idéer som kan komma att märkas i hamnen, som turistturer med klubbens rib-båt och solnedgångsevent till sommaren. Nyårsfika dukades upp på kort varsel.

Företagare och privatpersoner som vill bidra kan kontakta Stefan Persson, Leif Wessel eller Björn Boklund via SBK:s mejladress sbk@skanorsbatklubb.se Privatpersoner har chans att få sitt namn i guldfärg på en sponsortavla för Allsvenskan. Så har många medlemmar bidragit vid tidigare tillfällen.

Allsvenskans tävlingar 2019:  Strängnäs 17-19 maj, Malmö 31-maj-2 juni, Örnsköldsvik 23-25 augusti, Västerås 13-15 september

Sprintläger i Skanör 22-24 mars

Tolv lag turades om att segla korta sprintrace i C 55:or som Skanörs och Falsterbokanalens båtklubbar ställde till förfogande . Lägret avslutades med Skanör Sprint Cup under söndagen

Julius Balkfors, Philip Edberg och Jacob Skoglösa i ett av Skanörs egna lag. Division 1-seglaren Emma Barnard från Ekerö Båtklubb hjälpte dem att förtöja

Hårdplugg av regler och taktik lördag 2 februari. I förgrunden på bilden till vänster syns Johan Granqvist, Björn Flygare och Johanna Granqvist. På bilden till höger också Arvid Bjelkedal, Jacob Skoglösa och Elliot Steffensen. Domare Anders Rydlöv från Limhamn höll i lektionen.

Första gruppbilden, tagen efter mellandagarnas startmöte. Fr v Johanna Granqvist, Angelica Grönvall, Björn Flygare, Ylva Selander, Johan Granqvist, Julius Balkfors, Jacob Skoglösa, Hugo Johansson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Malin Steffensen, Lars Balkfors.

Grabbarna som inledde kaféverksamheten på nyårsafton heter Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, August Viglid-Nilsson, Julius Balkfors och Jacob Skoglösa

 August Viglid -Nilsson och Elliot Steffensen vid kafédisken en blåsig, ruggig söndag.  

Till utmaningarna hör att Skanörs-seglarna måste träna upp sig på J 70, som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande.

Stort kliv mot byggstart

Skanörs Hamnförening och Vellinge kommun har skrivit ett avtal inför den förestående utbyggnaden av hamnen. Därmed har byggstarten kommit ett stort steg närmare.

– Nu ska bygget starta så snart som det är praktiskt möjligt, säger ordförande Mats Lundwall.

Förhandlingar med entreprenörer är långt komna och det finns ett gott hopp om att hinna få det mesta på plats innan säsongen startar.

Planerna presenteras i inlägget nedanför. I stora drag innebär de att västra piren rustas upp och kompletteras med bryggor som ger fler båtplatser. Rolfs brygga rivs och en säkrare gångväg skapas längs piren.

Vellinge kommun anslog fem miljoner kronor till projektet i sin budget för 2019. Det avtal som nu slutits beskriver hur ansvaret för utbyggnaden ska fördelas mellan ägaren kommunen och Skanörs Hamnförening som arrenderar hamnen.

En projektgrupp inom hamnföreningen har arbetat länge med planerna och förhandlat med kommunen. Därmed är det väl bäddat för byggstart.

 

 

Västra piren inför stora förändringar. Bilden till höger visar hur den ska beläggas och kompletteras med nya båtplatser. Mer om dessa planer finns i ett annat inlägg här på hemsidan.

 

 

 

Nya båtplatser och sittbänkar

Skanörs hamn får drygt 15 nya platser och en publikvänlig promenad längs västra piren.  Detta är en av Ralf Blomgrens bilder av det mest aktuella avsnittet. Fler finns på insidan under Läs mera.

Vellinge kommun har avsatt fem miljoner kronor i budgeten för 2019.

Carl-Johan Hampf presenterade planerna på höstmötet i Skanörs Hamnförening. Han leder en arbetsgrupp inom föreningen som kommit långt med planeringen av en upprustning av västra piren, där Rolfs brygga rivs och ersätts av nya bryggor som  också ger sittvänliga bänkar för solnedgångsflanörer.  På höstmötet presenterade han även steg 2 och 3 i en vision för framtiden.

Bilderna väckte en rad frågor från medlemmarna på mötet, inte minst om möjligheterna att segla ut och in i hamnen.

-Har du tänkt på seglarskolan och sjösättningen av jollar och C 55:or, undrade Johan Granqvist från Skanörs Båtklubb som tvivlade på att det överhuvudtaget går att segla i hamnen efter utbyggnaden.

Han fick stöd från andra seglare som påpekade att det måste finnas utrymme för manövrering i alla vindriktningar, också för större båtar.  Efter mötet fortsatte debatten på hamnföreningens Fler inlägg Facebook-sida.

Carl Johan Hampf svarade att det blir minst lika stort utrymme mellan bryggorna och i hamninloppet som nu.

Hamnföreningens ordförande Mats Lundwall försäkrade att projektgruppen vurmar för segling och seglarskola.

-Seglarskolan är en av de viktigaste delarna av hamnen, sa han.

Båda lovade att det ska bli en hamn där alla får plats. Medlemmarnas synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planeringen.

-Detta är en vision, påpekade Carl Johan Hampf om steg 2 och 3, men trodde att det ändå finns en chans att den kan förverkligas år 2021 respektive 2025.

Då handlar det om att ersätta dagens A- och B-bryggor med flytbryggor i ett annat läge och skapa ännu fler nya platser.

För första steget är byggstarten inte långt borta, enligt arbetsgruppens förhoppningar. I denna ingår Mats Lundwall, Ralf Blomgren och Claus Wutzler, förutom Carl Johan Hampf.

Ralf Blomgren beskrev på mötet vad den utbyggnaden innebär. Rolfs brygga rivs och ersätts. Västra piren förstärks och beläggs med trädäck och bryggor hela vägen ut. Det kan ge drygt nya båtplatser och sittvänliga trappor i kvällssolen. Projektgruppen vill även ha en diskret belysning.

Inge Lindblad tog upp förslaget att slopa hamnföreningens service med att lyfta medlemmarnas vaggor ut och in. Han påpekade att de gemensamma lyften infördes för att skapa ordning i hamnen. Mats Lundwall försvarade planerna med att en majoritet av föreningens medlemmar inte utnyttjar servicen, men påpekade att inga beslut är fattade.

Dan Dölling fick klartecken för att säga upp ett antal avtal som strider mot föreningens regler och diskutera läget med innehavarna. Det handlar om medlemmar som inte sjösatt på två år, har sålt sina båtar, flyttat från kommunen eller har hodda utan att ha båtplats.

-Tycker ni det är fel så säg det nu, manade Dan Dölling.

Ingen hade några invändningar.

Skanörs hamn har 134 fasta platser. 157 personer står i kö, varav några köar för byte inom hamnen.

Ett 50-tal medlemmar kom till årets höstmöte. De fick en redovisning av läget, presenterad av ansvariga ledamöter i styrelsen.  2018 blev ett rekordår i gästhamnen som ökade omsättningen rejält jämfört med tidigare år. De flesta båtar kommer från Tyskland, Danmark och Sverige i nämnd ordning. På fjärde plats kommer holländare.

Men Björn Boklund som ansvarar för gästhamnen inte riktigt nöjd. Försenad muddring av hamninloppet skrämde bort gäster i Kristi Himmelsfärds- och pingsthelgerna, menar han.

 

 

http://www.sydsvenskan.se/2018-10-16/rejalt-ansiktslyft-nar-skanors-hamn-rustas-upp-for-miljoner

 

I ett första steg vill projektgruppen bakom utbyggnadsplanerna förvandla västra piren från Stens brygga och ut. Stens brygga rivs, piren förstärks och bebyggs med trädäck och bryggor med nya båtplatser. Det kan bli klart till sommaren 2019.  Den inre delen, med  flytbryggor i en annan riktning än de nuvarande träbryggorna, är en vision för framtiden.

 

Här är några av bilderna som Ralf Blomgren visade på mötet

 

 

Västra Piren idag

I blickfång på  höstmötet

Per Magnus Andersson, Kenneth Petersson, Marianne Palmkvist Berg och Gunnel Nilsson

Göran Nilsson, Alf Larsén, Per Fridlund och Arne Blomdahl Trolle

Dan Gårdving, Johnny Martens, Ulf ”Bobo” Lindström, Johnny Cederholm, Carl-Johan Hampf, Johan Granqvist och Jan Sällström 

Marianne Palmkvist Berg, Björn T Lundgren, Stefan Persson och Alf Larsén

 

 

Fler med i årets dopp

Nyårsdoppet i Skanör ser ut att hålla som tradition. Friskis & Svettis noterade fler deltagare i år än vid starten i fjor. Uppmärksamheten blev stor både från åskådare och media. På insidan under Läs mera finns en länk till Sydsvenskans reportage från evenemanget. Enligt de som vågade sig i var det ungefär samma temperatur i vattnet som i luften.

Efter de glada plasken fortsätter arbetet inför säsongen.  Västra piren har förstärkts på uppdrag av Vellinge kommun och det görs undersökningar inför förestående utbyggnad. Nya elstolpar och utökad kraft väntar sommarens båtgäster.

Både Lindas Fingermat och J Persson bygger ut. När Hamnens dag firas den 1 juni finns det nya fräscha ytor både för båtfolk, flanörer och kroggäster.

Fiskhuset har helt stängt över vintern. Skanörs Fiskrögeri förhandlar fortfarande med tänkbara köpare. Ingen vet när och hur restaurangen öppnas igen. Också fiskare Lars-Erik Bergström har vinterstopp i sin försäljning.

Skanörs Båtklubb öppnade sitt hus för badande på nyårsafton. Här finns också vintercafé öppet för allmänheten alla söndagar i januari kl 13-16.

www.sydsvenskan.se/2018-12-31/brysselkal-granar-och-algar-tog-ett-nyarsdopp

 

Hamnkontoret har lyst upp julen. 

Lindas Fingermats utbyggnad syns redan vid Hamnvägen. Klar att öppna senast i påsk. Grannen i väster, J.Persson öppnar 13 april med ny utomhusbar och bättre skydd mot vind och regn.

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-24/skanors-sillkrogare-haller-stangt-i-jul

Så här glatt rusade fjorårets badare ut ur sanden. Mats Amnell tyckte att det var mindre kallt än han trodde

Färska bilder och rapporter på Facebook-sidan Skanörs hamn

http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

 

.

 

H

Årets SBK:are

 

 

 

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen har utsetts till  årets SBK:are.  De har varit med om att segla upp Skanör bland storklubbarna i Allsvenskan och ses som goda förebilder i ungdomsverksamheten.

Grabbarna tävlar tillsammans i klubbens C 55 och bad om extra träning inför årets säsong. De blev tredje bästa lag i JR Cup i Marstrand och nia i SM, då Oscar och Hugo Johansson från SBK vann.

I slutet av säsongen var de starka kort i Division 1-laget som tog hem segern vid finalen i Skanör. Det innebär att Skanörs Båtklubb fick en plats  i Allsvenskan inför säsongen 2019.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen tävlar  också individuellt i egna båtar.

De fick sin utmärkelse vid Skanörs Båtklubbs årsmöte. Julius Balkfors utnämndes till Årets Optimist efter en rad framgångar i optimistjolleseglingen.  Årsmötet gladde sig åt en växande ungdomsverksamhet. Platsen i Allsvenskan ställer en rad krav, inte minst ekonomiskt. Men årsmötet enades om ge järnet.

August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen blev årets SBK:are

 

 

 

 

 

 

 

 

Julklappstips från Skanör

Thomas Vebers och Margareta Vebers bok ”Ett år utan skor” har fått en rad fina recensioner. Den senaste finns på insidan här, som ett julklappstips för seglarvänner.

Thomas berättar att han och Margareta nu åker runt i hela Sverige och Danmark och håller föredrag om sin resa.  Vissa veckor är de borta på ett par-tre arrangemang, trots att de båda börjat jobba deltid. Till våren är de med på alla båtmässor i Sverige och Danmark.

De tänker hålla sig hemma i kända vatten under de närmaste åren, segla till danska småöar, skärgårdar och Norge.

-Men vi har redan börjat spara till nästa segling. Beslutet om seglingen till Karibien blev taget i november och den 1 maj stack vi. Båten är redo, så när ekonomin också är på plats kommer startsträckan troligtvis inte att vara så lång, säger Thomas.

Han har inte jättebråttom:

-Vi trivs bra med att vara här hemma och vill även kunna njuta av det.

 

Skräckblandad feelgood

Som många andra i Skanörs hamn har jag följt familjen Vebers segling över Atlanten på tv, i tidningsartiklar men också via Thomas och Margaretas nyhetsbrev. Ändå blev det en upplevelse att läsa ”Ett år utan skor”.

Både skräck och lycka skildras så att det känns. Jag skulle inte vilja sitta på Atlanten i 19 dygn, tvingas dyka i ett 2100 meter djupt hav för att frigöra propellern medan ett svårt lågtryck hotar en bit bort. Eller plågas av sjösjuka och uppleva hur mina barn har det än värre.  Men jag skulle gärna vilja ha en Atlant-segling gjord eftersom jag tycker att varje resa får världen att kännas lite mindre. Lite av den känslan får jag i ”Ett år utan skor”. Familjens skildringar kompletteras med kartor och korta fakta.

Det handlar också mycket om fina möten i en annorlunda värld, ljuvliga seglingar och mysstunder ombord. En feel good-bok med inslag av skräck och allvar.

Britt-Marie Bergström

Thomas Veber och familjen på Anna-Lisa möttes av ett stort uppbåd när de kom hem till Skanör en ruggig sommardag 2017. I boken berättar de hur de timade infarten

s/y Anna-Lisa i Spanien på väg till Afrika och vidare ut över att Atlanten. I familjen ingår Troels, Margareta, Mathilda och Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanör i Allsvenskan

 

Skanörs Båtklubb är i Allsvenskan. Det blev klart efter en spännande kamp i vågorna utanför Skanör i si slutet av september. In i det sista var det oklart vem som skulle ta platsen, SBK eller Karlskrona Segelsällskap (KnSS). Tredje laget, från Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK), avgjorde genom att sätta KnSS på tredje plats i sista racet.

Allsvenskan Segling är en ligaserie som i fotboll. 18 klubbar möts i fyra deltävlingar. Den klubb som vinner får representera Sverige i Champions Leage. I år tog Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) det allsvenska guldet. Malmö Segelsällskap (MSS) vann sista seglingen, men KSSS hade samlat fler poäng under sommaren.

Skanör vann finalen i division 1 Syd, men även starten i maj. Då seglade Arvid Bjelkedahl, August Vigild-Nilsson, Elliot Steffensen klubbens C 55:or.  Laget i söndagens final bestod av Hugo Johansson, Jacob Skoglösa och Philip Edberg. Nu gäller det för klubben att göra en kraftsamling till nästa säsong. Reglerna i Allsvenskan kräver ett visst antal deltagare i laget. Det får inte bara vara killar.

Tuffa tag utanför hamnen söndagen den 23 september. Lag från Karlskrona, Bjärred och Skanör kämpade om en plats i Allsvenskan Segling 2019

   

Det var stundtals en jämn kamp. In i det sista var det osäkert vilket lag som skulle vinna division 1-finalen.

Philip Edberg, Hugo Johansson och Jacob Skoglösa seglade vinnarbåten

Foto: Johan Granqvist