N55°25,0' E12°49,7'

IMG_7066

Svårt med nya regler för båtplats

Det blev inte båtbottentvätten utan en motion om regler för byte och övertagande av båtplats som orsakade längsta debatten på Skanörs Hamnförenings årsmöte igår.
I motionen föreslogs att en medlem som skaffar en båt som inte går in på den gamla platsen får förtur i kön till en ny. Motionen innehöll också förslag som kan underlätta för en delägare att överta en båtplats.
Mötets deltagare hade en rad invändningar. Det befarades att nya regler kan skapa nya orättvisor och öppna för mygel. Motionen avvisades. Det bestämdes enhälligt att frågan om nya regler får vänta till nästa årsmöte.
Däremot vållade en motion om båtbottentvätt inte så lång diskussion som vid tidigare möten. En arbetsgrupp är tillsatt för att göra en grundlig utredning, men styrelsen har redan mandat att köpa en föreslagen mobil anläggning, om det anses lämpligt. Till hösten måste tvätten av giftiga båtfärger ske på ett sätt som skonar miljön. Det är hamnföreningens och även enskilda båtägares ansvar, enades mötet efter ett antal frågor. Båtägarnas ansvar ska skrivas in i avtalen.
Drygt ett 30-tal medlemmar kom till årsmötet. Det hade varit fler om det inte hade varit februarilov, framförde en deltagare med hälsning från flera medlemmar. Styrelsens ordförande Anders Mattsson lovade att nästa årsmöte inte ska hållas i vecka 8.
Hela styrelsen omvaldes enligt valberedningens förslag.
Endast i valberedningen blev det ett byte. Olof Lundqvist går in som suppleant efter Joh Fredén som lämnat föreningen.
Styrelse, revisorer och valberedning presenteras längre ner på sidan.
Klicka på kallelse och motioner här:
Motion 2017 SHF 2 Sekr (1)

Förslag på motion spolplatta (1)24052_Kallelse_arsmote_2017

I korvpausens vimmel…

IMG_6630 (2)IMG_6636 (2)IMG_6640 (2)IMG_6642 (2)

IMG_6652 (2)

Bild 1: Richard Rydén, Henrik Ohm, Christer Ohm, Carl-Johan Hampf
2. Bertil Lindström och Douglas Bartel
3. Christian Wernhult och Alf Larsén
4. Gunnel Nilsson och Marianne Palmkvist Berg
5. Nils-Erik Erlandsson och Torbjörn Larsson

Styrelse 2017
Styrelsens ordförande för en tid av ett år: Anders Mattsson
Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år:
Ralf Blomgren, Dan Dölling, Per Fridlund, Anders Mattsson, Mats Lundwall, Tore Smith, Anders Mattsson, Britt-Marie Bergström.
Suppleanter: Leif Göransson, Clifford Bergvall, Hans Ekberg.

Revisorer: Richard Rydén, Henrik Ohm
Revisorssuppleanter: Mikael Ström, Gunnel Nilsson

Valberedning:
Carl-Johan Hampf, ordförande, Thomas Håkansson, Ulf Lindström, Kenneth Parnefjord.
Suppleant: Olof Lundqvist

Bilden: Den mobila båtbottentvätten vållade inte lika lång diskussion på årsmötet som en motion om ändrade regler för byte och övertagande av båtplats.