N55°25,0' E12°49,7'

Snart stopp för mjuk färg

Så här får det inte se ut på landplatsen. Det är en av påminnelserna i ett brev som styrelsen skickat ut inför vårrustningen. På sikt ska de mjuka, giftiga bottenfärgerna bort, enligt hamnföreningens miljöplan som finns i sin helhet under rubriken FÖR MEDLEMMAR.

Anmälningslistor till sjösättningsdagarna finns under Medlemmar/sjösättning.

Här är ett brev som styrelsen skickat ut till hamnföreningens medlemmar:

Båtvänner!

Påsken står för dörren och det är ju en tid då många börjar vårrusta båten.

Från och med 2018 har vi några nya regler som gäller vid rustningen. Vi skulle gärna

vilja trycka på några av de viktigaste: 

Vänligen respektera detta. 

Tvätt av båt.

Önskvärt att vi inte använder oss av högtryckstvätt vid tvättning av båt. Detta för visad respekt till sin båtgranne och för bl.a. stänk och gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.

Färgborttagning/slipning.

Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester.

Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten ska en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertagas.

Vid maskinell slipning bör dessutom anslutning till dammsugare ske.

Vid all typ av slipning tvättas slipdammet ned i en hink (med svamp).

Resterna ska hanteras som farligt avfall:

Två tunnor är placerade vid spolplattan.

En för torrt slipdamm.

En för Slipdammsvatten (våtslip).

Vid blästring ska båten täckas på ett sådant sätt att blästerdammet inte kan

sprida sig ut i omgivande miljö  

Målning.

Vid målning av båten ska marken täckas så att marken inte förorenas.

Hamnföreningen rekommenderar alla som bottenmålar att måla med hård färg

då den mjuka färgen täpper till filter i spolplattan samt missfärgar lyftsling och annat den kommer i kontakt med. I framtiden kommer vi av dessa anledningar förbjuda mjuk färg. Tillåten färg för vårt område finnes information på www.kemi.se (sök båtbottenfäg) 

Motorkonserveringsmedel 

Utöver att all förbrukad olja, oljefilter etc. ska samlas på miljöplatsen i spilloljefat etc,

ska även frostskydds- och motorkonserveringsmedel samlas upp.

Glykolvatten får inte sprutas ut på hamnplan, utan måste samlas upp.

En tunna för glykolvatten och annan konserveringsmedel finns uppställd på

miljöplatsen. Tänk på att man kan återanvända glykolen till nästa säsong.

Var försiktiga när ni målar och tar bort färg!

Använd täckande klädsel, handskar och munskydd!

Glad påsk!

Styrelsen

Bilden på startsidan är från spolplattan , där det är tillåtet att spola av båtarna när reningsanläggningen är igång, oavsett vilken färg bottnarna är målade med.