N55°25,0' E12°49,7'

Glada bud på höstmötet

Var det bättre förr? Ingen svarade ja på den frågan. Det blev ett positivt höstmöte med flera applåder.

Den första kom när Carl-Johan Hampf visade upp sommarens förändringar innanför västra piren  med en gammal svartvit bild under frågan som start. Han berättade hur gästbåtarna snabbt fyllt nya bryggan och att en del besättningar varit helt lyriska. Skanör är den första hamnen i Sverige som har fått en belyst flytbrygga. Den används nu i reklamen av företaget som byggt.

Björn Boklund fick kvällens andra applåd när han presenterade gäststatistiken för den gångna sommaren. Antalet gästbåtar minskade jämfört med den rekordfina sommaren 2018, men intäkterna blev högre.

-Vi har haft en god stämning, en duktig hamnkapten, duktiga hamnvärdar och bra restauranger. Nästa år har vi en ännu bättre produkt att sälja med nya bryggan, sa Björn Boklund.

En medlem frågade hur många gästbåtar Skanör kan ta emot och fick ett glatt svar.

-120. Det kommer att bli rekord nästa år.

Applåd igen.

Ralf Blomgren redogjorde för en rad tekniska förbättringar. Förutom vågbrytaren, som just börjat byggas, utreds en ersättning för den utdömda hamnkranen. Mastkranen ska bli säkrare, hygienbyggnaden få ett skärmtak med ny betalningsautomat, bommen över kajen byggas om så att det bli lättare att komma fram med cyklar och kärror. Elen på A-bryggan ska förstärkas och den nya landplatsen vid Badhyttsvägen utrustas med el och vatten.

Ordförande Mats Lundwall sa i början av mötet att det är rätt läge för investeringar nu. Kostnaderna kommer att bli betydligt högre än intäkterna, enligt en prognos för 2019. Men det  det finns pengar i kassan som täcker ett planerat minus.

Medlemmar kommenterade med enstaka frågor och synpunkter, som att allt ideellt arbete betyder mycket för hamnföreningens ekonomi. Men ingen hade invändningar mot de satsningar som planeras.

Dan Dölling berättade att det finns 139 platser och 181 personer i kö för en plats. 22 medlemmar lämnade föreningen i år. 18 nya kom in.

Claus Wutzler redogjorde för miljö och säkerhet. Han berättade att få var intresserade av att testa sina brandsläckare när tillfälle gavs i år och att det finns tankar på att kombinera den servicen med test av flytvästar.

Ytterligare applåder blev det när Björn Boklund berättade om Allsvenskan Segling, som gett Skanörs Båtklubb uppdraget att arrangera deltävlingar både 2020 och 2021. Det är en stor sak för hela hamnen och kommunen.

Ett 40-tal medlemmar deltog i årets höstmöte, som hölls i Scouthuset och inleddes med korv och bröd enligt traditionerna.

 

Bjarne Nilsson och Björn Boklund                Ulf Bobo Lindström och Nils-Erik Erlandsson

Mikael och Helen Waldhauer                         Inge Lindblad

Herbert Nilsson, Leif Johansson och               Ingen sa att det var bättre förr när 

Hasse Ekberg                                                        Carl-Johan Hampf ställde frågan och visade

  bilder av sommarens utbyggnad