N55°25,0' E12°49,7'

DSCN2641

Dynamiskt år till ända

En ensam draksurfare, tång på stranden och byggen på gång. Det var Skanörs hamn på årets kortaste dag, när hamnföreningens ordförande Mats Lundwall  skickade en hälsning till medlemmar och andra med anknytning till  hamnen. Han ser tillbaka på ett dynamiskt år och räknar med att inleda det nya med att skriva ett nytt långsiktigt avtal med Vellinge kommun.
IMG_7428 Mats Lundwall
Mats Lundwall, ordförande i Skanörs Hamnförening
Till alla medlemmar och övriga med relation till Skanörs Hamnförening  
Snart dags att sammanfatta 2017 som har varit ett minst sagt dynamiskt år för föreningen.  Vi har haft betydande extraordinära  uppgifter att lösa bland annat i samband med kraven och processen kring hur vi landade med den nya spolplattan.  När vi väl hade bestämt färdriktning skulle hela förfarandet ske på ganska kort tid under en kritisk period.  Projektstyrning av den högra skolan kan man nog säga, där Ralf  Blomgren drog det tunga lasset men även många andra har gjort betydande insatser för att få projektet att fungera. Det kan inte nog betonas.
En ytterligare fråga som krävt betydande extra insatser är  diskussionerna med Vellinge Kommun angående ett nytt  långsiktigt arrende avtal.  Vi är närmar oss snabbt ett avslut i förhandlingarna som har skett i en positiv anda.  Av formella skäl kan man från kommunens sida inte skriva på avtalet förrän den 16 januari 2018 efter kommunstyrelsens beslut . Även i denna fråga vill jag utöver styrelsen passa på att nämna insatser från referensgruppen .  
Vi har i styrelsen under hela vårt arbete mött en synnerligen positiv respons och medverkan fån många medlemmar , vilka är mycket stimulerande . Det bådar gott för framtiden och nya utmaningar.
Styrelsen och undertecknad önskar en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
DSCN2640DSCN2630