N55°25,0' E12°49,7'

Snabbklubbat utom på en punkt

Det blev en diskussion om avgifter 2020, men i övrigt föll klubbslagen snabbt vid årsmötet i Skanörs Hamnförening.

Hela styrelsen valdes om och ett förslag till nya stadgar klubbades utan kommentarer. Förslaget godkändes redan av årsmötet 2018, men det krävdes ett andra beslut för att det ska gälla.

Mötet sa också enigt ja till att hamnföreningen ger ett bidrag på 30 000 kr till Skanörs Båtklubb inför satsningen på Allsvenskan segling. Bidraget motiveras med att satsningen ger underlag för en återväxt av aktiva seglare och att den är ett utmärkt medel att presentera Skanörs hamn i hela landet. Beloppet betalas ut efter avtal med SBK.

Drygt 30-talet medlemmar var samlade i Scouthuset när mötet inleddes med styrelsens redovisning av det gångna året.

-Det var en fantastisk sommar som gav resultat, sa ordförande Mats Lundwall.

Också föreningens kassör Tore Smith var nöjd med det ekonomiska resultatet.

Men den goda ekonomin fick en del av medlemmarna att reagera när föreningens båtplats- och hoddansvarige Dan Dölling presenterade ett nytt avgiftspaket.

Förslaget kan ge över 100 000 kronor mer i kassan, vilket styrelsen anser kan behövas inför framtida investeringar, men det handlar främst om hur kostnaderna ska fördelas. Avgifter för båtplatser och hoddor ska räknas efter kvadratmeter och den som använder landplats får betala för det. En mer rättvis modell än dagens, förklarade Dan Dölling som presenterade en detaljerad beräkning av konsekvenserna.

Efter en stunds diskussion för och emot godkände mötet enhälligt principen för beräkning av avgifterna för 2020.

Torbjörn Larsson valdes in som suppleant i valberedningen efter Olof Lundqvist som lämnar föreningen.

I övrigt blev det som förra året, enligt följande:

Styrelsen:

Mats Lundwall, ordförande, Britt-Marie Bergström, Ralf Blomgren, Björn Boklund, Dan Dölling, Per Fridlund och Tore Smith

Suppleanter: Clifford Bergvall, Hans Ekberg, Claus Wutzler

Revisorer: Henrik Ohm, Richard Rydén

Revisorssuppleanter: Gunnel Nilsson, Mikael Ström

Valberedning: Carl Johan Hampf, ordförande, Thomas Håkansson, Ulf Lindström och Thomas Borgström

Lars Berg, Marianne Palmkvist Berg, Kenneth Pettersson, Per-Magnus Andersson, Ulf Bobo Lindström och Carl-Johan Hampf i förgrunden

Björn Boklund, Ralf Blomgren, Mikael Ström, Tore Smith och Claus Wutzler

Lars-Erik och Gun-Marie Hansson pratar med Leif Wessel, som var mötets ordförande. Thomas Håkansson och Alf Larsén vid bordet.