N55°25,0' E12°49,7'

Hamnkapten på heltid

 

Nästa vecka, den 27 maj, är hamnkapten Peter Björck (bilden) tillbaka på heltid. Gästerna är tidiga och fler än i fjor, framgick det av lägesrapporterna som presenterades vid senaste styrelsemötet i Skanörs Hamnförening.

Drygt 20-talet båtar och en bit över hundra husbilar hade gästat Skanör redan före Valborgshelgen.

Det framgår av lägesrapporterna som presenterades inför senaste styrelsemötet i Skanörs Hamnförening, den 13 maj. Priset för gästplatser har höjts med i snitt 15-20 procent för att steget inte ska bli så stort vid ett väntat krav på moms. Den nya prislistan finns under rubriken Hamnen/Hamnavgifter.

Bekymret med muddringen dominerade mötet. Den gör det lite extra rörigt när båtarna ska placeras. Omsättningen av platser har varit ovanligt stor i år. Flera som inte fått fast plats söker långliggaravtal, men det är svårt att överblicka möjligheterna så länge Y-bryggorna är stängda och arbetsbåtarna är kvar i hamnen.

Sophanteringen har kompletterats med en ny miljöstation för oljeprodukter, kemikalier och elavfall. För eventuella utsläpp vid kajen finns en box med material för uppsamling.

Men hur blir det med kurserna i hjärt- och lungräddning? Styrelsen beslöt tala med Livräddarna om eventuellt samarbete.

Som framgår av ett annat inlägg här på hemsidan gör styrelsen allt vad den kan för att skynda på muddring och annat arbete.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 10 juni.

Den 27 maj öppnas hamnkontoret på heltid. Peter Björck är tillbaka som hamnkapten