N55°25,0' E12°49,7'

Lugn i kön! Fakturor på väg

Lugn, alla som står i kö för en plats! Fakturorna delas ut under denna vecka och nästa vecka. De förfaller inte förrän sista februari.

Arbetet i hamnen inför säsongen fortsätter. Svensk Sjöentreprenad, SSE har fått i uppdrag av Vellinge kommun att montera hamnanoder på norra och västra pirhuvudena.

Företaget etablerar en pråm med en kranbil från kaj, Övrig utrustning ställs upp på kajen norr om A-bryggan, alltså på samma plats som användes för bodar och utrustning vid arbetet före jul, då västra piren reparerades.

Anoder används även på större båtar som rostskydd. De består av zink, som är en oädel metall, vilket innebär att den korroderar istället för stålsponten på pirnockar och kajer och bryggornas stålpålar.

Monteringen av hamnanoder ska pågå under veckorna tre, fyra och halva vecka fem.

Bilden med pråmen innanför västra piren togs under hösten.