N55°25,0' E12°49,7'

Hamnavgifter

Klicka här:
Hamnavgifter 2021
Avgift för sjösättning
Styrelsen för Skanörs Hamnförening införde förra året en avgift för sjösättning. Det kostar 150 kronor att sjösätta flytetyg som inte tillhör föreningens medlemmar. Avgiften kan betalas i Hamnkontorets automat.

_____________________________________________________________
Payment before 10 AM refers to the previous night. Payment after 10 AM refers to the following night.