N55°25,0' E12°49,7'

Hamnavgifter

Avgift för sjösättning
Styrelsen för Skanörs Hamnförening införde förra året en avgift för sjösättning. Det kostar 150 kronor att sjösätta flytetyg som inte tillhör föreningens medlemmar. Avgiften kan betalas i Hamnkontorets automat.

Klicka här för information om övriga avgifter

Hamnavgifter-2019

Avgifter långliggare 2019


_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________
Payment before 10 AM refers to the previous night. Payment after 10 AM refers to the following night.