N55°25,0' E12°49,7'

Hamnavgifter

Elektricitet över vintern
Från och med den 3 november 2019 krävs betalning via BEAS-kort för tillgång till el på landplats och bryggor. Kontakta hamnkapten@skanorshamn.se eller styrelsen@skanorshamn.se vid behov av kort.
Klicka här:
Hamnavgifter 2019 ny (2)
Avgift för sjösättning
Styrelsen för Skanörs Hamnförening införde förra året en avgift för sjösättning. Det kostar 150 kronor att sjösätta flytetyg som inte tillhör föreningens medlemmar. Avgiften kan betalas i Hamnkontorets automat.

Avgifter långliggare 2019


_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________
Payment before 10 AM refers to the previous night. Payment after 10 AM refers to the following night.