N55°25,0' E12°49,7'

Hamnen

Hamnkontoret finns i det gamla Lotshuset och är 2015 bemannat 25 april – 27 september. Under juni – augusti oftast dagligen 08 – 21.

Tjänstgörande turistvärdar och hamnvärdar har gula tröjor/jackor med texten ”Hamnvärd” på ryggen.

I hamnen finns även Falsterbonäsets livräddare – dom hittar du här : livraddarna.org