N55°25,0' E12°49,7'

Kalender

10 juli              Styrelsemöte

4-6 aug             SM i starbåt, seglare anländer 3 aug

5 augusti           Hamnen dag kl 12-15

14 augusti         Styrelsemöte

23 september     Upptagning upp till 5,5 ton

24 september   Sista dag för hamnvärdar

6 oktober         Upptagning över 5,5 ton

7 oktober         Upptagning upp till 5,5 ton

9 oktober         Styrelsemöte

30 oktober         Styrelsemöte

9 november     Höstmöte

11  december      Styrelsemöte