N55°25,0' E12°49,7'

Kalender

22 april             Sjösättning upp till 5,5 ton

29 april             Hamnen öppnar, första dag för hamnvärdar

5 maj                Sjösättning över 5,5 ton

6 maj                Sjösättning upp till 5,5 ton

8 maj                Styrelsemöte

10 maj Extra medlemsmöte om båtbottentvätt i Scouthuset kl 19.00

15 maj               Hamnplanen måste vara tömd

12 juni              Styrelsemöte

10 juli              Styrelsemöte

6-8 aug             SM i starbåt

5 augusti           Hamndag

14 augusti         Styrelsemöte

11 september     Upptagning upp till 5,5 ton

24 september   Sista dag för hamnvärdar

6 oktober         Upptagning över 5,5 ton

7 oktober         Upptagning upp till 5,5 ton

9 oktober         Styrelsemöte

30 oktober         Styrelsemöte

9 november     Höstmöte

11  december      Styrelsemöte