N55°25,0' E12°49,7'

Kalender

11 Januari Styrelsemöte
8 Februari Styrelsemöte
28 Februari Årsmöte, digitalt
8 Mars Styrelsemöte
12 April Styrelsemöte
17 April Sjösättning
2 Maj Sjösättning
7 Maj Sjösättning
10 Maj Styrelsemöte
11 Maj Landplatsen ska vara ren
17 Maj Alla master ska vara borta från kajer och hamnplan
20-21 Maj Allsvenskan Segling, krogrundor mm i hamnen.
Start 21 maj. INSTÄLLT
14 Juni Styrelsemöte
16 Augusti Styrelsemöte
13 September Styrelsemöte
25-26 September Första upptagningarna (Obs. Preliminärt)
9-10 Oktober Upptagning (Obs. Preliminärt)
11 Oktober Styrelsemöte
8 November Styrelsemöte
13 December Styrelsemöte