N55°25,0' E12°49,7'

Kalender

 

 

2018

Både årsmöte och höstmöte hålls i år utanför skolloven.  Tre dagar är vikta för sjösättning.

20 februari: Styrelsemöte

28 februari: Årsmöte

12 mars: Styrelsemöte

  9 april: Styrelsemöte

28 april: Sjösättning för båtar upp till 3,5 ton

  5 maj:  Sjösättning för båtar över 3,5 ton

6 maj: Sjösättning för båtar både över och under 3,5. Obs söndag.

14 maj: Styrelsemöte

15 maj: Hamnplanen tömd

11 juni: Styrelsemöte

   9 juli: Styrelsemöte, preliminärt

13 augusti: Styrelsemöte

10 september: Styrelsemöte

21 september: Upptagning

23 september: Sista dag för hamnvärdar

5 oktober: Upptagning, preliminärt

  6 oktober: Upptagning, preliminärt

 8 oktober: Styrelsemöte

12 november: Styrelsemöte

15 november: Höstmöte (torsdag)

10 december: Styrelsemöte