N55°25,0' E12°49,7'

Kalender

 

2019

14 januari                 Styrelsemöte

11 februari                Styrelsemöte

28 februari               Årsmöte

11 mars                      Styrelsemöte

8 april                        Styrelsemöte

27 april                      Sjösättning för båtar upp till 3,5 ton

4 maj                         Sjösättning för båtar över 3,5 ton

5 maj                         Sjösättning både för stora och små

13 maj                        Styrelsemöte

15 maj                        Landplatsen ska vara tömd

8 juni                          Hamnens dag

10 juni                        Styrelsemöte

8 juli                           Styrelsemöte

12 augusti                  Styrelsemöte

9 september             Styrelsemöte

22 september           Sista dagen för hamnvärdar

28 september           Upptagning för båtar upp till 3,5 ton

29 september           Upptagning för båtar över 3,5 ton

6 oktober                  Upptagning för både stora och små båtar

14 oktober                 Styrelsemöte

11 november             Styrelsemöte

14 november            Höstmöte

9 december             Styrelsemöte