N55°25,0' E12°49,7'

Klart boka P-plats

Nu finns listan för alla medlemmar i Skanörs Hamnförening som vill parkera på föreningens platser i hamnen. Klicka på För medlemmar/parkeringsregistrering och skriv in namn, båtplatsnummer och registreringsnummer.
Alla medlemmar har rätt att anmäla två fordon, men tillståndet gäller bara för ett åt gången.
Europark sköter bevakningen. Därmed riskerar badgäster och andra böter om de tar chansen att ställa sig på hamnföreningens p-platser.
Hamnkapten Peter Björck har ordnat avtalet med p-bolaget efter dagar med trafikkaos under förra sommaren. På de allmänna parkeringsplatserna krävs avgifter från mitten av maj.