N55°25,0' E12°49,7'

Höstmöte 14 november

Slutseglat för de flesta. Nu är också hjärtstartare och brandsläckare inomhus för säsongen, utom på några platser. Vid kranen, bakom hamnkontoret och vid husbilsparkering finns brandsläckare kvar över vintern.

Torsdagen den 14 november blir det höstmöte i Scouthuset.

Det är ett informationsmöte för Skanörs Hamnförenings medlemmar med genomgång av sommarens erfarenheter och resultat.

 

Söndag 22 september  – en av de sista somriga helger. 

Troligen stängs hygienbyggnaden den 15 oktober. Då sänks också taxan för gästbåtar och husbilar.

Hamnföreningens Peter Björck berömmer de medlemmar som alltid håller koll, både på sina egna och andras båtar, och även hjälper gäster när det behövs, som när vatten nivån stigit upp och ner med stora skillnader under hösten

 

Oväder på gång. Bilden är tagen tisdag 17 september runt 12.30. Vattnet steg och stormbyar var på väg.