N55°25,0' E12°49,7'

Kontakt

Skanörs Hamn
Hamnvägen 1
239 30 Skanör

Telefon 040-47 11 88
hamnkapten@skanorshamn.se

styrelsen@skanorshamn.se

Tips till hemsidan
Mejla gärna bilder och bidrag till ovanstående adress.
Eller till sara.liese@gmail.com