N55°25,0' E12°49,7'

Styrelsen diskuterar ny princip för avgifter

Avgift efter storlek. Det är en princip som diskuterades vid senaste mötet i styrelsen för Skanörs Hamnförening.

En ny modell för båtplatsavgifter har varit på tal ett tag. Syftet är att det ska bli mer rättvist för medlemmarna. Som det är nu subventionerar båtägare vid Y-bommarna platserna för de stora båtarna vid piren eftersom det inte är så stor skillnad mellan avgifterna.

Styrelsen enades om att det bästa sättet är att ta betalt efter båtens yta, om det inte blir för svårt att administrera. Ett förslag ska läggas fram vid årsmötet den 27 februari.

Det kan bli höjningar för alla. Hamnföreningen behöver öka intäkterna. Det konstaterades vid styrelsemötet att båtplatsavgifterna bör täcka arrendekostnaderna. Dessa höjs stegvis enligt avtalet med Vellinge kommun. Det behövs också investeringar framöver, bland annat i en ny hamnkran.

Dessutom vill hamnföreningen förbereda sig för ett framtida krav på moms, vilket håller på att utredas.

En ekonomisk plan ska presenteras på årsmötet. Då ska det också vara mer klart hur stora höjningar som behövs. Medlemmarna får ta ställning till en ny avgiftsmodell.

Även avgifter för gästplatser justeras inför säsongen, men också här beror nivåerna på om det krävs moms eller inte.

Det stora bygget vid piren är avslutat. Nu är det Peab som bygger kallbadhus åt privata entreprenörer. Företaget hyr en del av hamnkontoret, hygienbyggnaden och ett förråd under arbetet. Därmed får hamnföreningen ett bidrag till säsongens stora evenemang, Allsvenskan segling. Skanörs Båtklubb arrangerar första deltävlingen, den 15-17 maj. Förutom seglingarna, som går strax utanför hamnen, planeras musik, mat och utställningar för en stor publik. Det engagerar hela hamnen och även kommunen.

På mötet berättade Ralf Blomgren om en del förbättringar inför våren:

  • Mastkranen ska ses över och få ett elektriskt spel till lyftdelen.
  • El och vatten installeras på den nya uppställningsplatsen intill Badhyttsvägen.
  • Elen vid B-bryggan förstärks och den provisoriska kabeln byts ut mot permanenta skåp.
  • En säkerhetssele köps in till mastkranen.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 10 februari.

Bilden är tagen under fjorårets högsäsong. Inför den kommande finns ett nytt förslag till avgifter