N55°25,0' E12°49,7'

Kartan klar för landplatsen

En lista över hur båtarna placeras finns nu på anslagstavlan utanför hamnkontoret. Det finns fortfarande plats att anmäla sig för upptagning den 22 september, men sista allmänna upptagningen den 5 oktober ser ut att bli en lång dag. Under rubriken För medlemmar finns anmälningslistor för upptagning och landplats.

Upptagningen kostar 800 kronor för max 30 minuter. Varje påbörjad tiominutersperiod efter denna halvtimme kostar 250 kronor.  Liksom i fjor är det samling kl 8.00 för alla som ska ta upp, oavsett väder.  Alla båtar måste upp via hamnens spolplatta, där båtägare hjälps åt att tvätta bottnarna med hamnens högtryckstvättar. Det är inte tillåtet att tvätta bort giftig båtfärg på uppläggningsplatsen.

Förra året investerade Skanörs Hamnförening i en spolplatta efter lång debatt. Det fanns en oro för att den skulle försena upptagningarna förra året, men det fungerade över förväntan.