N55°25,0' E12°49,7'

Muddringen avslutad

 

Muddringen är avslutad för den här gången. Men styrelsen  för Skanörs hamnförening är bekymrad över att den för tredje året i rad startade till Kristi Himmelsfärdshelgen. Vid senaste mötet diskuterades hur muddringen kan planeras bättre till nästa år.

Arbetet beställs av Vellinge kommun. Skanörs Hamnförening har många gånger framfört att den bör vara avklarad före sjösättningarna i april.

En fråga på styrelsens möte var om Skanörs Hamnförening ska ta över ansvaret för upphandling av muddring i fortsättningen. Men styrelsen beslutade att i första hand skriva till kommunens högst ansvariga tjänsteman.

Coronakrisen syns  i gäststatistiken för årets första fyra månader. Antalet husbilar har minskat kraftigt och det kommer inte så många gästbåtar som normalt. Det är bara att räkna med lägre intäkter och en försiktig budget, konstaterades i styrelsen vid sitt majmöte. Men tyska och danska gäster får komma om det följer vissa regler, så det kanske inte blir fullt så katastrofalt för hamnföreningens ekonomi som tidigare befarats.

Planerade projekt, som skärmtak över hygienbyggnaden, asfaltering av hamnplanen och renovering av tömningsanläggningen fortsätter, men inga nya är på gång.

Elva medlemmar har valts ut för att leda arbetet med hamnen under året. Ett schema för hamnvärdar blir klart inom kort. De får plats på hamnkontoret även om Peab hyr en del av lokalerna vid sitt bygge av kallbadhus.

En fråga som också orsakade en längre diskussion var restaurangernas behov av större ytor på grund av att de måste glesa ut sina serveringar. Lindas Fingermat har börjat sätta ut bord på grönytan mellan restaurangen och Scouthuset. Det är mark som arrenderas och sköts av Skanörs Hamnförening, vilket ställer en rad frågor. Styrelsen beslutade att upplåta marken på ett antal villkor som hamnkapten Peter Björck ska formulera tillsammans med andra berörda inom styrelsen.

Det blev ett annorlunda styrelsemöte. För att undvika smitta samlades styrelsen utomhus, i lä innanför Scouthuset.

Styrelsen för Skanörs Hamnförening försöker hålla avstånd. Fr v Björn Boklund, Mats Lundwall, Per Fridlund, skymd, Tore Smith, Leif Wessel, hamnkapten Peter Björck, Claus Wutzler, Clifford Bergvall och Ralf Blomgren.  En ledamot,Hans Ekberg,  var inte med på mötet. Enda kvinnan höll i mobilen. Foto: Britt-Marie Bergström

Mats Lundwall och Per Fridlund rustar för styrelsemöte

En ström av gästbåtar kom som vanligt under Krisiti Himmelsfärdsdagen och nya bryggan fylldes för ett tag. Men det var betydligt mer tomt på lördagen, både där och på ställplatsen för husbilar.

Bilden på startsidan är tagen i maj 2019.