N55°25,0' E12°49,7'

Klart för årsmöte och sjösättning Listor på plats

Hamnföreningens årsmöte hålls söndagen den 28 februari klockan 15.00. Det blir förstås digitalt som så mycket annat i år, utan sedvanlig samling vid korvgrytorna i Scouthuset. Kallelse och instruktioner kommer i god tid. Nu är också anmälningslistorna för sjösättning på plats under För Medlemmar/Sjösättning.
Dagarna för årsmöte och sjösättning spikades när hamnföreningens styrelse höll digitalt månadsmöte den 11 januari. Årsmötet diskuterades en stund eftersom det krockar med februarilovet. Men det gick inte att hitta en annan tid.
Föreningens stadgar föreskriver möte senast i februari. Förhoppningsvis är tiden inte så stort problem i år när alla kan delta digitalt och färre dessutom är ute och reser på grund av coronaläget.
Första lyften 17 april
Årets sjösättningsdagar blir lördag 17 april, söndag 2 maj och fredag 7 maj. En nyhet är att det inte är någon uppdelning efter båtarnas storlekar. Båda kranbilarna kör alla tre dagar. En bit ner på sidan här finns en sammanfattning av de miljöregler som gäller för vårarbetet med båtarna i hamnen. Mer finns att läsa under rubriken För medlemmar.
Kranfrågan hos kommunen
På styrelsens januarimöte rapporterade ordförande Mats Lundwall läget i kampen för en ny hamnkran. Han och hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren har lämnat ett underlag till kommunen inför den politiska behandlingen i Vellinge kommun, som startar i dagarna. Det kan vara för sent för att kranen ska hinna stå på plats när Skanörs Båtklubb arrangerar Allsvenskan Segling 21-23 maj, men det ser inte alltför mörkt ut, sa Mats Lundwall på mötet.
Björn Boklund, som är ansvarig för gästhamnen, vill göra omgivningen mysigare för husbilsgästerna. Det finns möjlighet att skapa sitthörna och grillplats i en dunge strax bredvid ställplatsen. Han och hamnkapten Peter Björck återkommer med ett konkret förslag.
Vid mötet slogs också fast att den passiva kön till båtplats är slopad. Det motiveras med att många som stod i den har anmält sig för länge sedan och egentligen inte har så stort intresse.
Båtplatsansvarige Leif Wessel berättade att det förekommer att barn anmäls i kön vid 5-6 års ålder.
Nu står alla i samma kö för en avgift på 300 kronor om året. En blankett finns att hämta under rubriken Hamnen/Båtplatskö högst upp på skanorshamn.se.

Mejla om ni inte fått faktura
Årets fakturor har gått ut på mejl, med påminnelse på SMS. Den som är medlem i Skanörs Hamnförening eller köar för en båtplats men inte har fått någon faktura bör skicka ett mejl till styrelsen@skanorshamn.se.
Numera sker all korrespondens till medlemmar och köande på mejl eller SMS.

Bråttom med ny hamnkran

Som framgår av nedanstående referat från december månads styrelsemöte är hamnkranen en av de frågor som hamnföreningens ledning ägnat mycket tid åt under helgerna och det gångna året. Den tidigare kranen skrotades efter besiktning, 90 år gammal.
I en skrivelse till Vellinge kommun utvecklar hamnföreningens tekniskt ansvarige Ralf Blomgren fyra skäl till att en ny kran måste på plats inför säsongen 2021: Miljö, säkerhet, segeltävlingar, sjösättning och upptagning.
Det handlar om möjligheten till lyft under säsongen, vilket minskar eller stoppar behovet av giftiga bottenfärger och ökar säkerheten genom att propellrar, genomföringar och annat kan kollas.
Kranen behövs också för sjösättningar, upptagningar och segeltävlingar. Närmast förestående i Skanör är Allsvenskan Segling 2021, med J 70-båtar. Den planeras i maj och kräver tillgång till en kran.
Behovet har diskuterats med kommunens tjänstemän under hösten, men skickats vidare till politikerna eftersom det handlar om en investering på närmare två miljoner. Enligt avtal är det Vellinge kommun som äger hamnens anläggningar medan Skanörs Hamnförening arrenderar och står för driften.Nästan tomt på kajen som vid bryggorna. Just nu saknas både hamnkran och mastkran. Mastkranen har tagits ner för renovering i samband med att en ny kjol, träkant, byggs längs kajen.


Skydda marken och miljön

 • All bottentvätt ska ske på spolplattan. Förbud att använda högtryckstvätt på hamnplan/uppläggningsplatsen pga  bl a stänk och smuts, plus gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.
 • Tvätta båten endast på ovansida
 • Vid skrapning/slipning och ev målning av godkänd för områdets bottenfärg måste marken under båten täckas pga av risk för förorening. Slipdamm/färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall.
 • Tillåten bottenfärg för vårt område finns information på kemi.se (sök båtbottenfärg)
 • Fat för spilloljor, lösningsmedel, batterier, färg, frostskydds- och motorkonserveringsmedel finns för användning inuti miljöcontainern på miljöstationen. Tänk på att man kan återanvända sparad glykol fr förra säsong.
 • Styrelsemöte i december
  Kommunen tog över gräsyta

  Den 14 december diskuterade gräsytan mellan restaurangerna och Scouthuset. Vellinge kommun ville ta över den. Hamnföreningens styrelse sa inte nej. Frågan var vad medlemmarna får istället. Fortfarande saknas en hamnkran, som enligt avtalet med kommunen ska ingå i arrendet.
  –Som att hyra ut en lägenhet där köket tagits bort, sa en av deltagarna på mötet.
  Det är bråttom med kranen. Om den inte finns på plats till våren blir det ett rejält bakslag för miljöarbetet. Det går inte att lyfta båtarna över spolplattan för tvätt. Därmed är det svårt att bottenmåla giftfritt. Det blir också problem när Allsvenskan ska ha deltävling i Skanör i maj och om någon olycka skulle inträffa.
  Vid mötet kom en del andra behov på tal, som önskan om en nattparkering för husbilar ett stopp för sand som blåser in över piren i söder och ny markyta istället för den som kommunen tar tillbaka från arrendet.
  Beslutet blev att styrelsen sa ja till en reducering av arrendet som innebär att den skyddade gräsytan norr om Hamnvägen övertas av kommunen. Samtidigt ska styrelsen påpeka behovet av en ny hamnkran och förvarna om andra krav att ta upp vid en justering av avtalet.
  Beskedet lämnades till kommunen kort efter beslutet. Diskussionen om hamnkranen fortsätter.

  Novembermöte om avgifter

  Utomhus med långa avstånd. Styrelsen tänker på corona-risken och har av samma skäl skickat ut en lägesrapport i skrift som ersättning för höstmötet. I ena kanten Mats Lundwall och Leif Wessel

  November månads möte hölls på Skanörs Båtklubbs terrass.
  Den stora frågan var en ny princip för avgifter. Principen godkändes vid årsmötet 2019, men avgifterna togs aldrig ut i år. Nu behöver hamnföreningen öka sina intäkter. Årets säsong har störts av muddring, byggen och inte minst risken för corona-smitta. Antalet gäster har sjunkit.
  Allt detta och mycket mer kan föreningens medlemmar läsa i en lägesrapport som skickats ut på mejl. Det är en diger lunta information istället för det sedvanliga höstmötet i Scouthuset, som är inställt på grund av coronarisken.
  Säsongen var tuff och slutade tufft – med upptagning långt in i mörkret dagarna innan hårda vindar drog in högvatten och vrakrester i hamnen. Nedanför bilderna från det senaste styrelsemötet finns bilder från upptagningen, liksom från sommaren som gick samt tips för båtvården.


  På andra sidan ordförande Mats Lundwall vid novembermötet – Tore Smith


  Hasse Ekberg och Per Fridlund


  Per Fridlund och Ralf Blomgren

  Seg upptagning i mörker

  Foto: Hassse Ekberg

  Det blev långa dagar för Hasse Ekberg, kranförarna Jörgen och Torbjörn Larsson och alla som jobbade med årets sista upptagningar den 10 och 11 oktober. På lördagen blev de tvungna att sätta stopp kl 20.00, trots att en av de anmälda båtarna inte hunnit upp. Därefter återstod städning i mörkret. På söndagen pågick arbetet till 18. Över 40 båtar lyftes under den helgen och högtryckstvättades över plattan innan de forslades vidare in på land.
  Ett förslag om fler och senare upptagningar har skickats till styrelsen efteråt.

  Vilma kom upp med solen. Torbjörn Larsson, t v, lyfte 21 båtar under söndagen

  Dramatiska moln, men ändå bra väder för söndagens upptagning.

   

  Krångel i sluttampen. Per Fridlund klättrar och fixar

  Strålande avslutning på förra omgången upptagningar.  Båten till vänster togs upp en jobbig lördag och fotograferades av Hans Ekberg. Till höger syns Victory, vars besättning fick en fin dag i solen.

  På bilderna syns Victorys ägare Sara och Andreas Liese tillsammans med  Niclas Gerdbo, Jennie Frank Bergman, Henrik Markefors och Ulrika Lindell. Foto: Martin Lindell

  Välkända- och klädda herrar som blev först upp förra upptagnings-söndagen: Johnny Martens och Nils-Erik Nisse Nilsson. Foto: Martin Lindell

  Helgen före upptagningen var det sommar i Skanörs hamn, Sveriges svar på Key West när det är som bäst, som mångårige medlemmen Bjarne Nilsson brukar säga. Fullt liv med massor av båtar i rörelse och även badgäster i den ljuva september.

  Här är några tidigare glimtar. Skicka gärna fler bilder från sommaren som gick till styrelsen@skanorshamn.se.

  Tur till Dragör en lördag sent på sommaren. Foto: Douglas Bartel

  Lide grann från ovan


  En flygare, Alen på Pdfn Production hörsammade inbjudan till att skicka bilder. En av dem inleder bildspelet på skanorshamn.se:s startsida. På den andra kan alla medlemmar se sin egen båt lide grann från ovan

  Skanörs hamn söndag 23 augusti. Kulingbyar och nästan tomt på gäster. Inte som en vecka tidigare

  Hamnen har upplevt ett par livliga helger i augusti, med massor av gäster både från land- och sjösida. Sällan har så många båtar setts ankra utanför stranden norr om hamnen som i helgen 15-16 augusti.

   

  Skanör Sveriges Key West när det är som bäst. Helgen 15-16 augusti var det nästan trängsel bland flytetyg av alla de slag med besättningar som badade och följde trafiken utanför. 

   

  Jooline från Westcoast charter la till för en natt.

   

  26 meter lång och 6 meter bred. Det är inte helt lätt att få in en sådan båt i Skanör. Peter Björck och flera av hamnföreningens medlemmar hjälpte till och många tittade på när Jooline från Westcoast Charter la till för en natt. 

  Här syns Peter Letzén , Peter Björck, Per Magnus och Ulla-Britt Andersson

   Jooline upptog hela kajen.

  Peter Björck, har stängt hamnkontoret efter sin tredje säsong i Skanör, men tittar till hamnen då och då