N55°25,0' E12°49,7'

IMG_0023

Nya regler för båtvård

Hamnens båtar blev ordentlig högtryckstvättade över nya spolplattan i höstas. Nu gäller det att fortsätta tänka på miljön.  Marken måste täckas med presenning när båten slipas och målas. Färgen ska vara hård för att inte täppa till filter eller vålla missfärgningar.

Styrelsen för Skanörs Hamnförening har skickat ut nedanstående regler och tips inför påsken:

Båtvänner!

Påsken står för dörren och det är ju en tid då många börjar vår rusta båten.

Från och med i år har vi några nya regler som gäller vid rustningen. Vi skulle gärna

vilja trycka på några av de viktigaste:

Tvätt av båt.

Önskvärt att vi inte använder oss av högtryckstvätt vid tvättning av sin båt. Detta för visad respekt till sin båtgranne och för bl a stänk och gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.

Färgborttagning/slipning.

Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester.

Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten ska en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertagas.

Vid maskinell slipning bör dessutom anslutning till dammsugare ske.

Vid all typ av slipning tvättas slipdammet ned i en hink (med svamp).

Resterna ska hanteras som farligt avfall:

Två tunnor är placerade vid spolplattan.

En för torrt slipdamm.

En för Slipdammsvatten (våtslip).

Vid blästring ska båten täckas på ett sådant sätt att blästerdammet inte kan

sprida sig ut i omgivande miljö.

Målning.

Vid målning av båten ska marken täckas så att marken inte förorenas.

Hamnföreningen rekommenderar alla som bottenmålar att måla med hård färg

då den mjuka färgen täpper till filter i spolplattan samt missfärgar lyftsling och annat den kommer i kontakt med. I framtiden kommer vi av dessa anledningar förbjuda mjuk färg. Tillåten färg för vårt område finnes information på www.kemi.se (sök båtbottenfärg) 

 

Motorkonserveringsmedel

 Utöver att all förbrukad olja, oljefilter etc ska samlas på miljöplatsen i spilloljefat etc

ska även frostskydds- och motorkonserveringsmedel samlas upp.

Glykolvatten får inte sprutas ut på hamnplan, utan måste samlas upp.

En tunna för glykolvatten och annan konserveringsmedel finns uppställd på

miljöplatsen. Tänk på att man kan återanvända glykolen till nästa säsong.

Var försiktiga när ni målar och tar bort färg!

Använd täckande klädsel, handskar och munskydd!

Glad påsk!

Styrelsen