N55°25,0' E12°49,7'

Bild mindre storlek

Nytt trädäck i norr

Så här ska det se ut på ytan mellan scouternas hus och uppläggningsplatsen. Det blir ett soldäck för dyrkare, glassätare och badgäster som utanför Badhytten i andra hörnet av Skanörs hamn. Klicka på Läs mera och se bilder även från sjösidan, där Stens brygga byggs om.  Arbetet har pågått hela hösten och platsen är avspärrad ett tag till. I  mars-april ska det vara klart.

Hamngruppen fick en lägesrapport när en grupp tjänstemän från Vellinge kommun gästade senaste mötet. Gruppen är en del av projektet för utveckling av Skanörs centrum och består av näringsidkare och föreningar i hamnen.

På mötet avhandlades många detaljfrågor om matvagnar, sopor, parkeringsplatser och annat.  Den utveckling som skett under de senaste åren fick gott betyg av hamnens företrädare.

Nästa projekt blir Havet. Lisa Maria Dieckhoff från stadsmiljöavdelningen berättade att hon och hennes kolleger nu ska börja studera miljön utanför strandlinjen. Den långa brygga som planerats längs med norra piren, på utsidan, har dock skjutits fram i tiden. Inte heller är det någon förlängning på gång av bryggan innanför den västra piren.

Bild mindre storlekBild_1 (1) Bild_2 Bild_3 Visualisering från havet

Klicka på Bild 1, Bild 2, Bild 3 så framträder fler visioner