N55°25,0' E12°49,7'

Kranen borta Tidiga lyft tillsammans

De som jobbade med sina båtar under söndagen hade tillgång till vatten. Troligen blir det svårare i veckan eftersom det fortfarande är risk för frost. Den 1 april kopplas den allmänna elen på. Då behövs det alltså inga kort för att få ström till båten.

Dagarna för gemensam sjösättning är 18 och 19 april samt 2 och 3 maj. Det är tidigare än vanligt för att landplatsen ska hinna bli ledig till första deltävlingen i Allsvenskan Segling.

Evenemanget  påverkar också arbetet med masterna. När det drar ihop sig till tävling 15-17 maj finns det inte plats att lägga master på kajen eller gräsytorna innanför.

Anmälningslistor finns under rubriken Medlemmar/sjösättning.

Den gamla hamnkranen är borta. En ny ska sättas på plats när finansieringen är klar, men det blir inte i år.

El och vatten ska installeras på den nya landplatsen i söder, intill Badhyttsvägen. Arbetet med ledningar är påbörjat.

Hamnplanen rensad och nytt vatten på gång inför vårrustningen. Foto: Peter Björck