N55°25,0' E12°49,7'

Svalan rustad för renare miljö

Inger och Johnny Martens har tänkt på det i fem år. Nu har det blivit av. Svalan är  blästrad och giftfri.

-För miljöns skull förstås, säger Johnny.

Han ser också fram emot att spara besvärligt arbete framöver.

-Jag slipper skrapa och bottenmåla.

Johnny och Inger Martens räknar med att lyfta båten och tvätta botten en eller ett par gånger under sommaren.  Det förutsätter att den gamla båtkranen i Skanör ersätts med en ny, vilket hamnföreningen jobbar hårt för.

Under de år som Johnny Martens funderat på en miljövänlig uppdatering av familjens Malö 36:a har han hoppats få med sig fler av båtkamraterna i Skanör i en gemensam satsning. Det hade blivit mindre kostsamt. Nu har han själv engagerat en kontakt som han hade sedan tidigare, Jaroslaw Tyszlak på Sodabläst Sverige AB.

Det finns en rad andra företag som blästrar båtar, som Sydblästring, Örestadsblästring för att ta några exempel från Google. Men Johnny Martens är mycket nöjd med arbetet som Sodabläst gjort på Svalan.

Företaget började med att ta bort all gammal bottenfärg, fortsatte med exposibehandling, skyddsfärg och bottenmålning. Båten målas två gånger med giftfri färg och kan stå hela vintern. Till våren är det bara att sjösätta och masta på.

Svalan kan segla vidare utan att smutsa ner hamn eller vattenmiljö.

Det kostar förstås. Sodabläst tar betalt per fot och behov. Johnny Martens räknar med att han och Ingers 36-fotare kostar 35 000-40 000 kronor att behandla.

Här förvandlas Svalan till miljöbåt

 

Foto: Mats Lundwall   

Johnny Martens är nöjd med arbetet. Han beställde det för att spara miljön, men räknar också med att spara eget obekvämt jobb framöver
Foto: Martin Lindell