N55°25,0' E12°49,7'

Organisation

Skanörs Hamnförening bildades 1993 och har sedan dess administrerat skötsel och underhåll av mark och anläggningar som arrenderas av Vellinge kommun.
Alla som har båtplats är medlemmar i föreningen. Det är närmare 150-talet personer som arbetar ideellt med att hålla hamnen i skick och hålla hamnkontoret öppet för gäster under säsongen. Varje medlem har 16 timmars arbetsplikt och många arbetar mer än så inom olika arbetsgrupper.

Följande ingår i styrelsen för Skanörs hamn  2021:

Mats Lundwall, ordförande

Björn Boklund, ansvarig för gästhamnen
Per Fridlund
Carl-Johan Hampf
Sara Liese
Mats Serler
Tore Smith
Leif Wessel

Suppleanter: Hans Ekberg, Claus Wutzler

Samtliga kan nås med mejl till styrelsen@skanorshamn.se
Ansvarig för hemsidan sara.liese@gmail.com