N55°25,0' E12°49,7'

Organisation

Skanörs Hamnförening bildades 1993 och har sedan dess administrerat skötsel och underhåll av mark och anläggningar som arrenderas av Vellinge kommun.
Alla som har båtplats är medlemmar i föreningen. Det är närmare 150-talet personer som arbetar ideellt med att hålla hamnen i skick och hålla hamnkontoret öppet för gäster under säsongen. Varje medlem har 16 timmars arbetsplikt och många arbetar mer än så inom olika arbetsgrupper.

Följande ingår i styrelsen för Skanörs hamn  2019:

Mats Lundwall, ordförande

Ralf Blomgren, vice ordförande och ansvarig för teknik
Tore Smith, ansvarig för ekonomi
Björn Boklund, ansvarig för gästhamnen
Dan Dölling, båtplatser, hoddor och avtal
Per Fridlund, miljö
Britt-Marie Bergström, sekreterare, ansvarig för hemsidan
Clifford Bergvall, suppleant, hamnkapten och ansvarig för arbetsplikt
Hans Ekberg, suppleant och ansvarig för landplatser
Claus Wutzler,  suppleant och ansvarig för säkerhet

Samtliga kan nås med mejl till styrelsen@skanorshamn.se