N55°25,0' E12°49,7'

Parkeringsregistrering

Hamnens båtägare kan parkera ett fordon gratis på hamnföreningens parkeringsplatser (se gula skyltar). För att parkeringsbolaget ska veta vem som får parkera, måste du registrera dina fordon. Max två bilar per medlem kan registreras och endast en bil får stå i hamnen åt gången. Har man två bilar samtidigt så riskerar man böter på den andra bilen. Glöm inte P-skiva.

Kontakta Peter på hamnkontoret mellan kl. 8-16 på vardagar för att registrera din bil.