N55°25,0' E12°49,7'

Parkeringsregistrering

Hamnens båtägare kan parkera ett fordon gratis på hamnföreningens parkeringsplatser. För att parkeringsbolaget ska veta vem som får parkera, måste du registrera dina fordon. Max två bilar per medlem kan registreras och endast en bil får stå i hamnen åt gången. Har man två bilar samtidigt så riskerar man böter på den andra bilen.

På länken här under kan du skriva in dina registreringsnummer. Kom ihåg även att fylla i nummer på din hamnplats.

Registrera dina fordon här.