N55°25,0' E12°49,7'

Sjösättning/upptagning/landplats