N55°25,0' E12°49,7'

Hamnnytt för medlemar

Bommen vid kajen är numera låst. Nyckel finns på hamnkontoret. Hamnföreningens styrelse har beslutat att bommen ska vara låst eftersom det har varit för mycket trafik på kajen.

Samtidigt beslutades att bommen över den nya p-platsen intill Badhyttsvägen ska hållas nedfälld. Platsen är till för hamnföreningens medlemmar, men många andra har upptäckt möjligheten.

Mastkranen är tillbaka på sin plats. Den har renoverats och försetts med elvinsch. Båtägare som vill använda den ombeds kontakta  hamnkapten Peter Björck eller föreningens tekniskt ansvarige Ralf Blomgren.  Kolla hamnkontorets öppettider under Det händer eller skicka ett mejl till styrelsen@skanorshamn.se.På

Det blev en snabb röjning efter årets sjösättningar.  Men några lämnade tyvärr spår i marken efter båtarbetet. Därför en påminnelse att ha i huvudet när det är dags igen.

Följande regler gäller i Skanörs hamn:

Tvätt av båt.

Önskvärt att vi inte använder oss av högtryckstvätt vid tvättning av sin båt. Detta för visad respekt till sin båtgranne och för bl.a. stänk och gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.

Färgborttagning/slipning.

Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester.

Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten ska en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertagas.

Vid maskinell slipning bör dessutom anslutning till dammsugare ske.

Vid all typ av slipning tvättas slipdammet ned i en hink (med svamp).

Resterna ska hanteras som farligt avfall:

Två tunnor är placerade vid spolplattan.

En för torrt slipdamm.

En för Slipdammsvatten (våtslip).

Vid blästring ska båten täckas på ett sådant sätt att blästerdammet inte kan

sprida sig ut i omgivande miljö.

Målning. 

Vid målning av båten ska marken täckas så att marken inte förorenas.Hamnföreningen rekommenderar alla som bottenmålar att måla med hård färgdå den mjuka färgen täpper till filter i spolplattan samt missfärgar lyftsling och annat den kommer i kontakt med. I framtiden kommer vi av dessa anledningar förbjuda mjuk färg. Tillåten färg för vårt område finnes information på www.kemi.se (sök båtbottenfäg

Stefan Johansson lämnar sin vinterplats prydligt efter sig

Motorkonserveringsmedel

Utöver att all förbrukad olja, oljefilter etc. ska samlas på miljöplatsen i spilloljefat etc, ska även frostskydds- och motorkonserveringsmedel samlas upp.

Glykolvatten får inte sprutas ut på hamnplan, utan måste samlas upp.

En tunna för glykolvatten och annan konserveringsmedel finns uppställd på

miljöplatsen. Tänk på att man kan återanvända glykolen till nästa säsong.

Var försiktiga när ni målar och tar bort färg!

Använd täckande klädsel, handskar och munskydd!

Styrelsen