N55°25,0' E12°49,7'

Gäst som övervintrar

Skanörs hamn har fått en gäst att värna speciellt om. Kommunens miljöstrateg Alexander Nordström och Nils-Arvid Andersson upptäckte två grönfläckiga paddor intill norra pirarmen.

-De är aktiva nu under varma höstkvällar för att bunkra inför vintern. Förmodligen övervintrar de hamnområdet alternativt i skrevor i muren eller bland stenar. Bara platsen är frostfri, berättar Alexander Nordström.

Han ber hamnföreningen att bevara små skrevor och hål eftersom det är där paddorna gömmer sig under dagtid och kanske övervintrar.

Alexander Nordström berättar så här om den fridlysta paddan, som ofta hörs sjunga i dammarna på Flommen under våren:

Den grönfläckiga paddan är ett groddjur som lever i kustnära miljöer. Favoritplatserna är små grunda vattensamlingar med hög vattentemperatur, t ex hällekar på klippkuster, strandängar, sanka åmynningar och faktiskt också vissa människoskapade miljöer, som vattensamlingar i botten på grustag och kalkbrott. 

Paddorna har påträffats i Skanörs hamn, längs norra pirarmen. De är aktiva nu under varma höstkvällar för att äta upp sig inför vintern. De äter allt ifrån spindlar till tångflugor. Anledningen till att de påträffas just här är att de förmodligen övervintrar i hamnområdet, under båtar, pressningar och husgrunder. Alternativt kan de övervintra och gömma sig i skrevor i muren eller bland stenar. Bara platsen är frostfri. 

Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Detta innebär att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd:

  • Döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar
  • Ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon 

Den grönfläckiga paddan är sårbar varför det är extra viktigt att vara rädd om de individer vi har i området. 

Har ni frågor, kontakta Alexander Nordström, miljöstrateg i Vellinge kommun alexander.nordstrom@vellinge.se 

 

Den grönfläckiga paddan bunkrar för vintern. Kanske stannar den kvar under någon presenning. Var rädd om den, manar Vellinges miljöstrateg Alexander Nordström som tog bilderna