N55°25,0' E12°49,7'

Nisses hörna för medlemmar

Medlemmarna i Skanörs Hamnförening får en egen verkstad. Nisses hörna, ska den heta, enligt ordförande Mats Lundwall.

Han är en av dem som hjälpt till, vilket syns på bilden. Men Nisse, Nils-Erik Nilsson, har stått för 80 procent av jobbet, enligt Mats.

Idén kom från Leif Wessel och Thomas Håkansson i en motion till hamnföreningens årsmöte. Nils-Erik Nilsson tog tag i projektet under sommaren och har lagt ner åtskilliga timmar medan båtfolk, badare och kroggäster vimlat på kajen utanför.

Det är en av hamnföreningens hoddor som inreds. Snart ska den utrustas med verktyg och vara tillgänglig för hamnens båtägare.

Nils-Erik Nisse Nilsson får hjälp av Mats Lundwall i verkstadsbygget. Foto: Peter Björck

När den här bilden tas är det ruggigt utanför och glest mellan gästerna.

Annat var det under helgen 18-19 juli .  Det blev sommarens topp så här långt. 160 gästbåtar sökte sig in  och fick plats.

Det var också smockat av gäster från landsidan, vilket skapade kaos i sophanteringen. I övrigt fungerade allt, enligt hamnkaptenen.

Av de 160 gästerna kom 40-50 från Danmark, sju från Tyskland och några från Nederländerna.

Sommarens helg i Skanör – så här långt. Gott om gästbåtar och landväga gäster som njöt av solnedgång, bad och mat

Sanden borta

De högsta högarna av sand närmast piren i söder är borta så att risken för upprepning minskat. Bilderna visar  hur det såg ut för några veckor sedan. Kapell vid Y-bryggan trycktes ner av sand. Sanden yrde vidare över båtarna vid B-bryggan. I helgen kan det bli kuling igen.

Bommen låst

Bommen vid kajen är numera låst. Nyckel finns på hamnkontoret. Hamnföreningens styrelse har beslutat att bommen ska vara låst eftersom det har varit för mycket trafik på kajen.

Samtidigt beslutades att bommen över den nya p-platsen intill Badhyttsvägen ska hållas nedfälld. Platsen är till för hamnföreningens medlemmar, men många andra har upptäckt möjligheten.

El i mastkranen

Mastkranen är tillbaka på sin plats. Den har renoverats och försetts med elvinsch. Båtägare som vill använda den ombeds kontakta  hamnkapten Peter Björck eller föreningens tekniskt ansvarige Ralf Blomgren.  Kolla hamnkontorets öppettider under Det händer eller skicka ett mejl till styrelsen@skanorshamn.se.

Det blev en snabb röjning efter årets sjösättningar.  Men några lämnade tyvärr spår i marken efter båtarbetet. Därför en påminnelse att ha i huvudet när det är dags igen.

Följande regler gäller i Skanörs hamn:

Tvätt av båt.

Önskvärt att vi inte använder oss av högtryckstvätt vid tvättning av sin båt. Detta för visad respekt till sin båtgranne och för bl.a. stänk och gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.

Färgborttagning/slipning.

Vid borttagning av bottenfärg skall erforderliga åtgärder vidtagas för att på ett miljöriktigt sätt omhänderta färgrester, slipdamm eller blästringsrester.

Vid skrapning, slipning eller blästring av båtbotten ska en presenning placeras under båten så att färgrester och slipdamm kan omhändertagas.

Vid maskinell slipning bör dessutom anslutning till dammsugare ske.

Vid all typ av slipning tvättas slipdammet ned i en hink (med svamp).

Resterna ska hanteras som farligt avfall:

Två tunnor är placerade vid spolplattan.

En för torrt slipdamm.

En för Slipdammsvatten (våtslip).

Vid blästring ska båten täckas på ett sådant sätt att blästerdammet inte kan

sprida sig ut i omgivande miljö.

Målning. 

Vid målning av båten ska marken täckas så att marken inte förorenas.Hamnföreningen rekommenderar alla som bottenmålar att måla med hård färg då den mjuka färgen täpper till filter i spolplattan samt missfärgar lyftsling och annat den kommer i kontakt med. I framtiden kommer vi av dessa anledningar förbjuda mjuk färg. Tillåten färg för vårt område finnes information på www.kemi.se (sök båtbottenfäg

Stefan Johansson lämnar sin vinterplats prydligt efter sig

Motorkonserveringsmedel

Utöver att all förbrukad olja, oljefilter etc. ska samlas på miljöplatsen i spilloljefat etc, ska även frostskydds- och motorkonserveringsmedel samlas upp.

Glykolvatten får inte sprutas ut på hamnplan, utan måste samlas upp.

En tunna för glykolvatten och annan konserveringsmedel finns uppställd på

miljöplatsen. Tänk på att man kan återanvända glykolen till nästa säsong.

Var försiktiga när ni målar och tar bort färg!

Använd täckande klädsel, handskar och munskydd!

Styrelsen