N55°25,0' E12°49,7'

img_6115

Årsmöte onsdag 28:e februari

Skanörs Hamnförening har årsmöte den 28 februari. En kallelse har gått ut på mejl till alla medlemmar.

På dagordningen står ett förslag till nya stadgar och information om det nya arrendeavtalet med kommunen. Två motioner har lämnats in. Dessa och övriga handlingar inför årsmötet behandlas av styrelsen vid ett möte nästa vecka. Kort därefter ska de gå att beställa på mejl av alla medlemmar som vill förbereda sig inför årsmötet.

Under rubriken Aktuellt finns ett referat från senaste styrelsemötet, som ägnades helt åt förberedelser av årsmötet. Nedan finns en länk med kallelsen.

Bilden på startsidan: En förnyelse av hamnföreningens stadgar har diskuterats många gånger vid dessa bord. Nu kommer ett nytt förslag.

Kallelse årsmöte 20180228