N55°25,0' E12°49,7'

Nästa steg i visionen

Bygget innanför västra piren är första delen av en vision som presenterats för medlemmarna i Skanörs Hamnförening vid ett par tillfällen.

I visionen skulle dagens A- och B-bryggor, som går väster ut från kajen, ersättas av fyra pontonbryggor i riktning söder-norr.  Skisser finns under Läs mera

Men det är alltså endast utbyggnaden innanför piren som förverkligas i sommar.

 

Här är några skisser som presenterats under planeringstiden.

 

Västra piren inför stora förändringar. Bilden till höger visar hur den ska beläggas och kompletteras med nya båtplatser. 

Till vänster en tidig skiss över utbyggnaden innanför västra piren. Detaljer kan ha ändrats inför starten. Bilden till höger visar en vision för framtiden med pontonbryggor inne i hamnen.