N55°25,0' E12°49,7'

Nya platser innanför piren

Bygget innanför västra piren har startat.  Rolfs brygga är riven och underlag för nya bryggor håller på att tryckas i sanden.  Hur många platser det blir beror bland annat på båtarnas storlek, men det bör i alla fall bli drygt 15.

Det tunga arbetet med pålning ska vara klart i mitten av maj och hela gästhamnen i slutet av juli. Snickeriarbeten kommer att pågå under säsongen, men mycket görs för att det inte ska störa båt- och hamnliv. För att ingen arbetsbod ska belamra kajen upplåts hamnkontoret som personalutrymme.

Bygget av en ny brygga innanför piren är första delen av en vision som presenterats för hamnföreningens medlemmar vid flera tillfällen.

Vellinge kommun anslog fem miljoner kronor till projektet i sin budget för 2019. Senare har kommunen och Skanörs Hamnförening skrivit ett avtal om hur ansvaret för bygget ska fördelas mellan kommunen, som äger hamnen, och hamnföreningen  som arrenderar hamnen.

Här är några skisser som presenterats under planeringstiden.

 

Västra piren inför stora förändringar. Bilden till höger visar hur den ska beläggas och kompletteras med nya båtplatser. 

Till vänster en tidig skiss över utbyggnaden innanför västra piren. Detaljer kan ha ändrats inför starten. Bilden till höger visar en vision för framtiden med pontonbryggor inne i hamnen.