N55°25,0' E12°49,7'

Stort kliv mot byggstart

Skanörs Hamnförening och Vellinge kommun har skrivit ett avtal inför den förestående utbyggnaden av hamnen. Därmed har byggstarten kommit ett stort steg närmare.

– Nu ska bygget starta så snart som det är praktiskt möjligt, säger ordförande Mats Lundwall.

Förhandlingar med entreprenörer är långt komna och det finns ett gott hopp om att hinna få det mesta på plats innan säsongen startar.

Planerna presenteras i inlägget nedanför. I stora drag innebär de att västra piren rustas upp och kompletteras med bryggor som ger fler båtplatser. Rolfs brygga rivs och en säkrare gångväg skapas längs piren.

Vellinge kommun anslog fem miljoner kronor till projektet i sin budget för 2019. Det avtal som nu slutits beskriver hur ansvaret för utbyggnaden ska fördelas mellan ägaren kommunen och Skanörs Hamnförening som arrenderar hamnen.

En projektgrupp inom hamnföreningen har arbetat länge med planerna och förhandlat med kommunen. Därmed är det väl bäddat för byggstart.

 

 

Västra piren inför stora förändringar. Bilden till höger visar hur den ska beläggas och kompletteras med nya båtplatser. Mer om dessa planer finns i ett annat inlägg här på hemsidan.