N55°25,0' E12°49,7'

Senare byggstart

 

Byggstarten drar ut på tiden. Läget diskuterades vid senaste mötet i styrelsen för Skanörs Hamnförening.

Styrelsen trodde tidigare att det fanns en möjlighet att komma igång med utbyggnaden innanför västra piren i februari, enligt den plan som redovisas i inlägget här nedanför. Men det tar lite tid till.

Vellinge kommun har anslagit fem miljoner till projektet i budgeten för 2019.  Beslut om frisläppande av pengarna väntas bli klart i slutet av januari.

Det behövs också provtagningar och tillstånd innan bygget kan starta.

En översyn av båtplatsavgifterna ska göras inför hamnföreningens årsmöte den 28 februari. Avgifterna har inte höjts på många år.  Styrelsen vill dessutom var förberedd på framtida momskrav. Skanörs Hamnförening är en ideell organisation men det diskuteras flitigt i båtvärlden om båtplatser trots detta ska beläggas med moms.

På årsmötet kommer medlemmarna antagligen också att informeras om de senaste tankarna i strävan att få en mer hanterbar uppläggning av båtar. Det handlar om stöttor, vaggor och gemensamma lyft, men mer om önskemål och alternativ än om beslut.

Inför sommarsäsongen finns 19 lediga platser att fördela. Två av dem går till båtägare som legat vid den snart rivna Rolfs brygga, men det är ändå ovanligt många lediga.

Delvis beror detta på en städning av medlemsregistret. Flera medlemmar riskerar att få lämna sina platser därför att de inte utnyttjat dem på ett par år eller inte är skrivna i Vellinge kommun som reglerna föreskriver.  Av samma skäl blir åtta hoddor lediga för försäljning till medlemmar med båtplats.

Nästa ordinarie styrelsemöte är inbokat den 11 februari.

 

Västra piren inför stora förändringar. Bilden till höger visar hur den ska beläggas och kompletteras med nya båtplatser. Mer om dessa planer finns i ett annat inlägg här på hemsidan.