N55°25,0' E12°49,7'

Styrelsen: Vågbrytare klar till nyår

 

I november startar bygget av en vågbrytare innanför västra piren.

Det är en viktig, avslutande del av årets utbyggnad i hamnen, då en ny brygga innanför västra piren har gett nya båtplatser och en belyst promenadväg ut till hamninloppet. Vågbrytaren behövs till skydd från vågor och vindar i hela hamnen, men aktualiserades med årets utbyggnadsprojekt.  Ralf Blomgren har ritat en tolv meter lång och två meter bred konstruktion, som ska belysas från två stolpar.  Den ska stå klar före nyår, enligt en lägesrapport vid oktober månads möte i styrelsen för Skanörs Hamnförening.

Det konstaterades vid styrelsemötet att hamnföreningens ekonomi är tillräckligt god för att klara kostnaden, även om det finns andra projekt i planeringen.

Efter en lång diskussion beslöt styrelsen också att köpa en ny betalningsautomat. Valet stod mellan att uppdatera den gamla inför nya krav eller att vänta ytterligare en tid och få något ännu modernare. Ett önskemål som framfördes är att båtgäster ska kunna betala med swish och boka plats via en app på mobilen. Men styrelsen valde den utrustning som nu står till buds. En fördel är att denna också kan kopplas till elkort om hamnföreningen väljer att ta betalt för elen separat, liksom för tvättavgifter och eventuell annan service i hamnen.

Automaten ska sitta på hygienbyggnaden istället för på hamnkontorets baksida som nu. Ett skärmtak byggs som skydd.

Årets gästsäsong blev inte som under kanonsommaren 2018. Totalt hade Skanör över 4600 betalda gästnätter, men det var en minskning både på båt- och husbilssidan med 294 respektive 130. Höjda avgifter gjorde att intäkterna ändå ökade med 140 000 kronor.

De flesta gäster kom från mitten av juni till mitten av augusti, få i september.

-Det är viktigt att vi tar in intäkter under högsäsongen, sa gästhamnsansvarige Björn Boklund och föreslog en översyn av tarifferna, till exempel genom att göra det möjligt att boka gästplats mot en extra avgift.

På mötet avhandlades också muddringskostnader, inflygande sand och sophantering. Styrelsen fortsätter diskussionen med kommunen om hur dessa frågor ska lösas.

Nästa ordinarie möte är inbokat den 11 november.

 

Vågbrytaren blir tolv meter lång och två meter bred och placeras utanför yttersta pålbojen. Den kan också ge plats för ett par gästbåtar.