N55°25,0' E12°49,7'

Hela bygget lyser

Vågbrytaren är klar. Nu lyser det över hela bygget innanför västra piren. Därmed är fjorårets projekt avslutat. Skanörs hamn har skapat 25 nya gästplatser och 6 permanenta.

Vågbrytaren ses som pricken över i. Den ska skydda från dyningar  i västliga och nordvästliga vindar. Enligt hamnens projektledare Carl-Johan Hampf är den helt orubblig.

-Blir den påkörd är det båten som går sönder, säger han.

Detta ska dock förhindras genom belysning och reflexer.

En yttre stomme av gammal järnvägsräls har fyllts av stenbumlingar som plockats upp i hamnen. På det sättet har hamnen blivit av med en bra bit över hundra stenar som var besvärliga på andra håll. De sista lades upp som förhöjning på piren när vågbrytaren var proppfylld.

Ralf Blomgren står för konstruktionen. Han är teknikansvarig inom Skanörs Hamnförening.

Carl-Johan Hampf visar hur vågbrytaren blir en bra vaktplats när det är rusch i gästtrafiken. Här kan hamnkaptenen dirigera mot lediga platser. Han hoppas att första gästbåten som kommer väljer en av de skyddade platserna vid vågbrytaren, för att de nya pollarna vid piren sedan kan fyllas på inåt.

Det finns en oro för att det blir svårare att segla in när den tolv meter långa vågbrytaren sticker ut från piren. Carl-Johan Hampf tror inte att det blir några problem.

19 december

Nu lyser det över hela piren. I förgrunden den nya vågbrytaren som just blivit klar. Längst till vänster syns Herberts brygga. Foto: Ulf Liljebäck

 

 

16 december

 

Arbetspråmen lämnar vågbrytaren strax innan nästa hamnbygge startar en bit bort, av ett kallbadhus. En arbetsbåt ligger kvar innanför vågbrytaren, där det skapats en bekväm gästplats.

Carl-Johan Hampf hoppas på kaffedoft och fullt liv på piren till sommaren, inte minst när Allsvenskan Segling startar strax utanför.

4 december

Stenbumlingar från piren lyfts på plats Foto: Carl-Johan Hampf

3 december

Stenar som ligger i vägen vid piren hämtas upp och läggs som extra stadga under vågbrytaren

Foto: Carl-Johan Hampf

 

2 december

Det är inte många som tar sig ut i den kalla vinden, men byggarna jobbar på

15 november

Starten på årets avslutande byggprojekt gick snabbt. Den 15 november är en stomme av järnvägsräls nedslagen i sanden.  Projektledaren Carl-Johan Hampf, som tagit bilderna, tycker att det blir gott om plats kvar för in- och utsegling

Hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren står för konstruktionen och skisserna som visar hur vågbrytaren ska se ut.

 

Vågbrytaren blir tolv meter lång och två meter bred och placeras utanför yttersta pålbojen. Den kan också ge plats för ett par gästbåtar.