N55°25,0' E12°49,7'

Nya båtplatser och sittbänkar

Skanörs hamn får drygt 15 nya platser och en publikvänlig promenad längs västra piren.  Detta är en av Ralf Blomgrens bilder av det mest aktuella avsnittet. Fler finns på insidan under Läs mera.

Vellinge kommun har avsatt fem miljoner kronor i budgeten för 2019.

Carl-Johan Hampf presenterade planerna på höstmötet i Skanörs Hamnförening. Han leder en arbetsgrupp inom föreningen som kommit långt med planeringen av en upprustning av västra piren, där Rolfs brygga rivs och ersätts av nya bryggor som  också ger sittvänliga bänkar för solnedgångsflanörer.  På höstmötet presenterade han även steg 2 och 3 i en vision för framtiden.

Bilderna väckte en rad frågor från medlemmarna på mötet, inte minst om möjligheterna att segla ut och in i hamnen.

-Har du tänkt på seglarskolan och sjösättningen av jollar och C 55:or, undrade Johan Granqvist från Skanörs Båtklubb som tvivlade på att det överhuvudtaget går att segla i hamnen efter utbyggnaden.

Han fick stöd från andra seglare som påpekade att det måste finnas utrymme för manövrering i alla vindriktningar, också för större båtar.  Efter mötet fortsatte debatten på hamnföreningens Fler inlägg Facebook-sida.

Carl Johan Hampf svarade att det blir minst lika stort utrymme mellan bryggorna och i hamninloppet som nu.

Hamnföreningens ordförande Mats Lundwall försäkrade att projektgruppen vurmar för segling och seglarskola.

-Seglarskolan är en av de viktigaste delarna av hamnen, sa han.

Båda lovade att det ska bli en hamn där alla får plats. Medlemmarnas synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta planeringen.

-Detta är en vision, påpekade Carl Johan Hampf om steg 2 och 3, men trodde att det ändå finns en chans att den kan förverkligas år 2021 respektive 2025.

Då handlar det om att ersätta dagens A- och B-bryggor med flytbryggor i ett annat läge och skapa ännu fler nya platser.

För första steget är byggstarten inte långt borta, enligt arbetsgruppens förhoppningar. I denna ingår Mats Lundwall, Ralf Blomgren och Claus Wutzler, förutom Carl Johan Hampf.

Ralf Blomgren beskrev på mötet vad den utbyggnaden innebär. Rolfs brygga rivs och ersätts. Västra piren förstärks och beläggs med trädäck och bryggor hela vägen ut. Det kan ge drygt nya båtplatser och sittvänliga trappor i kvällssolen. Projektgruppen vill även ha en diskret belysning.

Inge Lindblad tog upp förslaget att slopa hamnföreningens service med att lyfta medlemmarnas vaggor ut och in. Han påpekade att de gemensamma lyften infördes för att skapa ordning i hamnen. Mats Lundwall försvarade planerna med att en majoritet av föreningens medlemmar inte utnyttjar servicen, men påpekade att inga beslut är fattade.

Dan Dölling fick klartecken för att säga upp ett antal avtal som strider mot föreningens regler och diskutera läget med innehavarna. Det handlar om medlemmar som inte sjösatt på två år, har sålt sina båtar, flyttat från kommunen eller har hodda utan att ha båtplats.

-Tycker ni det är fel så säg det nu, manade Dan Dölling.

Ingen hade några invändningar.

Skanörs hamn har 134 fasta platser. 157 personer står i kö, varav några köar för byte inom hamnen.

Ett 50-tal medlemmar kom till årets höstmöte. De fick en redovisning av läget, presenterad av ansvariga ledamöter i styrelsen.  2018 blev ett rekordår i gästhamnen som ökade omsättningen rejält jämfört med tidigare år. De flesta båtar kommer från Tyskland, Danmark och Sverige i nämnd ordning. På fjärde plats kommer holländare.

Men Björn Boklund som ansvarar för gästhamnen inte riktigt nöjd. Försenad muddring av hamninloppet skrämde bort gäster i Kristi Himmelsfärds- och pingsthelgerna, menar han.

 

 

http://www.sydsvenskan.se/2018-10-16/rejalt-ansiktslyft-nar-skanors-hamn-rustas-upp-for-miljoner

 

I ett första steg vill projektgruppen bakom utbyggnadsplanerna förvandla västra piren från Stens brygga och ut. Stens brygga rivs, piren förstärks och bebyggs med trädäck och bryggor med nya båtplatser. Det kan bli klart till sommaren 2019.  Den inre delen, med  flytbryggor i en annan riktning än de nuvarande träbryggorna, är en vision för framtiden.

 

Här är några av bilderna som Ralf Blomgren visade på mötet

 

 

Västra Piren idag

I blickfång på  höstmötet

Per Magnus Andersson, Kenneth Petersson, Marianne Palmkvist Berg och Gunnel Nilsson

Göran Nilsson, Alf Larsén, Per Fridlund och Arne Blomdahl Trolle

Dan Gårdving, Johnny Martens, Ulf ”Bobo” Lindström, Johnny Cederholm, Carl-Johan Hampf, Johan Granqvist och Jan Sällström 

Marianne Palmkvist Berg, Björn T Lundgren, Stefan Persson och Alf Larsén