N55°25,0' E12°49,7'

Invigning 30 augusti

Den 30 augusti invigs nya bryggan. Alla medlemmar i Skanörs Hamnförening får en inbjudan på mejl, med uppmaning att föranmäla.

Bygget finputsas nu längst ut på piren. Alla fyra sektioner är klara.  Under Läs mera finns en skiss över hela utbyggnaden. Där finns också fler aktuella bilder.

De första sektionerna av nybygget är redan flitigt använda.  Först ut blev en  22 meter lång yacht från Even Yacht Charter.

Tvärbryggan rymmer sex platser  för medlemmar och tre för gäster. Enligt ett tidigare beslut i styrelsen för Skanörs Hamnförening fördelas de fasta platserna i kön först i början av nästa år.

Vellinge kommun har anslagit fem miljoner kronor till utbyggnaden, som sker i Skanörs Hamnförenings regi.

Det var många turer innan bygget kom igång. Första förhoppningen var att alltsammans skulle vara klart redan till säsongen. I sluttampen blev muddringen  försenad på grund av dröjande tillstånd från länsstyrelsen och hårda vindar.

Nu är både inseglingsrännan och hamnbassängen muddrad.

Före midsommar  lyftes den 24 ton tunga tvärbryggan över kajkanten medan Torbjörn Larsson tog hand om betongankare, kättingar och pålbojar.

Svensk Sjöentreprenad (SSE) har byggt en stomme av järnvägsräls som ska bära bryggorna. Den tunga bryggan med tillhörande Y-bommar, ankare, kätting och pålbojar levereras av SF Pontona.

Hela utbyggnaden beräknas bli klar i mitten av augusti.

Skisserna visar sektion 1 och 2 respektive 3 och 4

 

19 augusti:

Belysningen är klar och invigning planeras

 

6 augusti:

De fyra som inspekterar bygget på bilden till höger är Carl-Johan Hampf, som varit en drivande kraft bakom projektet tillsammans med ordförande Mats Lundwall och hamnföreningens teknikansvarige Ralf Blomgren till höger,  samt  hamnkapten Peter Björck i gul tröja.

23 juli:

Högtryck i hamnen. 85 gästbåtar fick plats för natten

 

19 juli:

Foto: Peter Björck

15 juli

Event Yacht Charter först på plats med 22 meter lång båt. Foto Carl-Johan Hampf

12 juli

Foto: Carl-Johan Hampf

5 juli

 

26 juni:

Tvärbryggan snart redo och en rad pålbojar förankrade innanför piren. Hamnkapten Peter Björck tog dessa bilder 26 juni

Arbetet före midsommar

Brygga på väg ut före midsommar…

…förankrad och rustad med bommar

Den första av 16 pålbojar i vattnet

28 ton över kaj med hjälp av speciella kranbilar

Bryggan nu ute på sin plats innanför västra piren

Carl-Johan Hampf jobbar vidare med projektet tillsammans med bland andra Torbjörn Larsson, som lyfter ut bojar, ankare och tillbehör, och hamnföreningens Mats Lundwall som gladde sig åt måndagens steg i utbyggnaden

Y-bommarna tillbaka på sin plats efter muddring

Västra piren före byggstart                             Underlag på gång