N55°25,0' E12°49,7'

Muddring även inne i hamnen

Nu muddras det inne i hamnen. Därmed kan arbetet med bryggbygget fortsätta och Y-bommarna snart fällas ner.

Det har varit en lång väntan, senast på tillstånd från länsstyrelsen.

Vellinge kommun ansvarar för muddringen av inseglingsrännan. Skanörs Hamnförening räknade med sedvanlig rensning inne i hamnen när mudderverket är på plats och i år även muddring av botten innanför västra piren där den nya bryggan ska byggas.

Mudderverket kom till hamnen betydligt  senare än vad hamnföreningen räknat med. Inloppet har grundats igen av sand så illa att större gästbåtar vänt  eller avråtts från att gå in. Irritationen var stor när pråmen dessutom blev liggande utan att kunna köra igång.

Svensk Sjöentreprenad (SSE) hade börjat svetsa en stomme av gammal järnvägsräls som underlag till bryggan, men tvingades ta paus  i väntan på muddring.

Medlemmar med båtplatser vid Y-bryggan har tvingats vänta  med sjösättningen eller låna andra platser tills vidare.

Ansvariga i styrelsen för Skanörs Hamnförening har jobbat hårt för att skynda på handläggningen på länsstyrelsen.

Glädjen är stor när det nu har lossnat – och lossnar.

Efterlängtad start fredagen den 24 maj. Foto: Claus Wutzler

 

Glädjen var stor redan när mudderverket kom igång i inseglingsrännan för någon vecka sedan. Foto: Mats Lundwall

Y-bommarna uppfällda i väntan på muddring innanför piren

Men Rolfs brygga är borta. Svensk Sjöentreprenad har börjat bygga underlag till en ny brygga. Arbetet har pausats i väntan på muddring.  

Varningsbojar har varit utlagda närmast piren. Genom att hålla så nära hamnsidan som möjligt har många båtar tagit sig förbi, även om de har krävt ett djup på över två meter