N55°25,0' E12°49,7'

Nytt ljus i natten

Belysningen är klar på de två första sektionerna av nybygget. Troligen kan de nya platserna börja användas nästa vecka. Under Läs mera finns skisser som visar hur det ska bli när alltsammans är klart. Där finns också fler aktuella bilder.

Tvärbryggan rymmer sex platser  för medlemmar och tre för gäster. Enligt ett tidigare beslut i styrelsen för Skanörs Hamnförening fördelas de fasta platserna i kön först i början av nästa år.

Före midsommar  lyftes den 24 ton tunga tvärbryggan över kajkanten medan Torbjörn Larsson tog hand om betongankare, kättingar och pålbojar.

Vellinge kommun har anslagit fem miljoner kronor till utbyggnaden, som sker i Skanörs Hamnförenings regi.

Det har varit många turer innan bygget kom igång. Första förhoppningen var att alltsammans skulle vara klart redan till säsongen. I sluttampen var det muddringen som blev försenad på grund av dröjande tillstånd från länsstyrelsen och hårda vindar.

Nu är både inseglingsrännan och hamnbassängen muddrad.

Ansvariga i hamnföreningens styrelse är mycket nöjda med djupet.

-Bra, rejält, en avsevärd förbättring, löd några av kommentarerna vid juni månads styrelsemöte.

Svensk Sjöentreprenad (SSE) har byggt en stomme av järnvägsräls som ska bära bryggorna. Den tunga bryggan med tillhörande Y-bommar, ankare, kätting och pålbojar levereras av SF Pontona.

Skisserna visar sektion 1 och 2 respektive 3 och 4

 

12 juli

Foto: Carl-Johan Hampf

5 juli

 

26 juni:

Tvärbryggan snart redo och en rad pålbojar förankrade innanför piren. Hamnkapten Peter Björck tog dessa bilder 26 juni

Arbetet före midsommar

Brygga på väg ut före midsommar…

…förankrad och rustad med bommar

Den första av 16 pålbojar i vattnet

28 ton över kaj med hjälp av speciella kranbilar

Bryggan nu ute på sin plats innanför västra piren

Carl-Johan Hampf jobbar vidare med projektet tillsammans med bland andra Torbjörn Larsson, som lyfter ut bojar, ankare och tillbehör, och hamnföreningens Mats Lundwall som gladde sig åt måndagens steg i utbyggnaden

Y-bommarna tillbaka på sin plats efter muddring

Västra piren före byggstart                             Underlag på gång