N55°25,0' E12°49,7'

IMG_1950 (2)

Mudder veckan ut

Mudderverket blir kvar veckan ut.

Detta irriterar hamnföreningens ledning och var ett bakslag inte minst under pingsthelgen, då många danskar brukar lockas över Sundet. De kom även i år, men hamnen hade 25-30 gästplatser färre. Några vägrade  betala sin avgift på grund av störningarna.

-Det ställer till med väldiga bekymmer, säger hamnföreningens ordförande Mats Lundwall.

Vellinge kommun har ansvaret för att hålla inseglingsränna och hamninlopp tillräckligt djup. Det ska vara tre meter till botten enligt sjökortet. En muddring utlovades i april.

Istället kom mudderverk, arbetspråmar och grävskopor lagom till Kristi Himmelsfärds-helgen, som brukar vara säsongens första gästbåtsrusch. Arbetet stod stilla under helgdagarna, men beräknades då pågå i fem arbetsdagar.

Inför pingsten var det  fördröjt på grund av problem med utrustningen. Enligt uppgift till hamnföreningen hade  en pråm som sprungit läck.

-Detta slår hårt på hamnföreningens ekonomi, säger Mats Lundwall.

Men behovet av muddringen var stort. Det har hopats så mycket sand i hamninloppet att flera större båtar har stött i botten. Några har gett upp och vänt.

Enligt Mats Lundwall är det nu tillräckligt djupt både i inseglingsränna och inlopp.

 

Skanörs Hamnförening skickade ut följande information till sina medlemmar när arbetet startade:

För upptagning och transport på vattnet kommer man att använda ett mudderverk, två lastpråmar och en bogserbåt. Pråmarna lossas vid kajen i norra hamnbassängen med hjälp av en grävskopa, och hjullastare kör sanden till ”hundstranden” norr om hamnen. Det kan komma att sättas upp en del tillfälliga vägmärken.  De två pråmarna läggs på Asynjas plats respektive på A-bryggans nock, och mudderverket och bogserbåten läggs vid kajen i norra hamnbassängen. Det innebär att de innersta båtplatserna blir blockerade tidvis. Man kommer att arbeta mellan 6 och 18 och då kommer det vara möjligt att ta sig till och från de här platserna.

IMG_1630 (2)IMG_1618 (2)

Utrustningen tar gästbåtsplatser och det luktar inte så gott på kajen där muddermassorna tas upp…

IMG_1623 (2)IMG_1948 (2)

…men verket ligger parkerat under pingsthelgen och en vecka efter det.