N55°25,0' E12°49,7'

Välkommen

Kallelse till extra föreningsmöte 22 maj kl 18:30
Plats: Skanörsbåtklubb
Dagordning
Proposition 1: Stadgeändring verksamhetsår
Proposition 2: Stadgeändring suppleanter

Hamnen ligger en knapp kilometer väster om stadskärnan, utanför den ursprungliga sandstranden. På grund av att sandrevlarna byggts på av strömmarna har vi sedan maj 2017 en ny utprickad ränna för insegling som ligger i 170°. Även två nya kardinalmärken (väst och nord) är utlagda. Se http://www.sjofartsverket.se/WebUFS/image.aspx?ufsid=7279.

Väl innanför pirarna ligger man skyddad för alla vindar. Vid NNV kan dock en viss sjörullning kännas i hamnens västra delar, trots den förlängda västra piren. Gästplatser finns långsides vid kajen men även vid bojar längs med västra piren. Övriga platser i hamnen har en röd/grön skylt som visar om platsen är ledig och bredd på platsen. Förtöjning kan även ske långsides vid kajer och bryggnockar.

Det finns i Skanörs Hamn även tio platser avsedda för husbilar. Dessa platser ligger direkt på höger sida när ni kommer ner i hamnen, i direkt anslutning till havet och stranden. Dessa platser går ej att reservera varmed röd/grön skylt ej gäller. Dygnsavgift och el betalas vid toalettbyggnaden nere i hamnen, och där finns även tillgång till vatten och tömning.

Filmfoto: Lasse Väson

Bildgalleri