N55°25,0' E12°49,7'

Aktuell båtplatskö 2024-01-01

Informationen i kölistan är anonymiserad med avseende på GDPR.
Vi publicerar köplats nummer, ditt BAS referensnummer, För-Efternamn och din uppgivna båtinformation.
Båtplats tilldelas efter tillgång av lediga platser för den storlek på båt du angivit i BAS
Säkerställ att vi har rätt uppgifter i BAS om dig och din båt.
Listorna nedan är sorterade på dels kö-ordning och dels bokstavs-ordning på initialerna.

Faktura för 2024 års kö-avgift kommer skickas i mars via den e-mail som finns registrerad i BAS.