N55°25,0' E12°49,7'

”Bedrövligt” om sommaren

 

Den nya spolplattan kommenterades vid styrelsens oktobermöte.

-Det tog inte längre tid per båt än tidigare, rapporterade Hans Ekberg.

Han är fortfarande mycket nöjd med årets upptagningsdagar, men det krävs en del justeringar vid spolplattan.  Detta ska utredas med leverantören.

Ordförande Mats Lundwall redovisade gästhamnens besökssiffror. Den nedåtgående trenden höll sommaren ut.

Antalet båtgäster har minskat med 18 procent. Det innebär ett bortfall på 550 betalda båtnätter.

-Bedrövligt, sa Mats Lundwall och antog att det beror på sommarens dåliga väder.

Också antalet husbilar minskade, men det var mer väntat eftersom platsen är begränsad. Totalt minskade trafiken med 13 procent och omsättningen med nio procent.

Det är ingen fara för föreningens ekonomi ännu. Medlemmarna kommer att få en mer utförlig redovisning vid årsmötet. De kommer också att förberedas på att det kan bli förändringar av avgifterna. Vellinge kommun har presenterat ett nytt förslag till arrendeavtal, som nu granskas både av hamnföreningens ledning och av kommunens politiker, men det innehåller ännu inga belopp.

Fyra personer har sagt upp sina båtplatser sedan i juni. Tre hoddor har bytt ägare.

Nästa styrelsemöte blir en förberedelse för höstmötet och hålls på dagtid fredagen den 3 november.

 

 

 

 

 

IMG_8160 (3)IMG_8601 (2)

Sommarens vikarierande hamnkapten Emma Bergvall hade mycket regn och vind utanför hamnkontoret.  – Bedrövligt säger hamnföreningens ordförande  Mats Lundwall om årets gästsiffror.