N55°25,0' E12°49,7'

Alla inlägg av admin

Nya namn i styrelsen

Runt 40 medlemmar deltog i Skanörs Hamnförenings digitala årsmöte. Den saknade hamnkranen efterfrågades. I övrigt blev det en genomgång av 2020 utan invändningar.
Styrelsen fick tre nya ledamöter. En av dem är Carl-Johan Hampf (bilden), som i många år varit valberedningens ordförande. Detta innebär att också valberedningen ändrade sammansättning. De valda ledamöterna presenteras i sin helhet i slutet av texten här.
Ordförande Mats Lundwall, gästhamnsansvarige Björn Boklund, teknikansvarige Ralf Blomgren båtplatsansvarige Leif Wessel och miljö- och säkerhetsansvarige Claus Wutzler redogjorde för det gångna året.
-Ett märkligt år, konstaterade Mats Lundwall och berättade om en rad problem förutom coronan.
Pandemin gjorde att de största grupperna av båtgäster, tyskar och danskar, nästan uteblev helt i år. Men trafiken hämtade sig något på slutet av säsongen och resultatet blev inte fullt så illa som befarat.
Leif Wessel berättade att 170 personer har stått i kö för hamnens 150 båtplatser. Han räknar med att kunna fördela ett tjugotal platser före sista mars och hoppas få ner antalet väntande i kön till hundra. En god hjälp är att medlemmarna meddelar alla förändringar så fort som möjligt.
Claus Wutzler påminde om miljöreglerna inför sjösättning. De finns att läsa här på sidan – under rubriken Medlemmar.
Hela verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns att beställa på mejl till styrelsen@skanorshamn.se
Skanör kommer att stå utan hamnkran även 2021. Vellinge kommun har beslutat ta upp investeringen i budgetarbetet för 2022. Bjarne Nilsson påpekade att avsaknaden av fast kran kostar flera medlemmar mycket pengar, eftersom de måste anlita kranbil för att ta upp och sätta i sina båtar under säsongen. Han undrade om inte föreningen kan låna pengar till en kran mot kommunal borgen. Mats Lundwall svarade att det är en av flera möjligheter som undersökts. Han hoppas att Vellinge kommun investerar i kranen 2022.
I slutet av mötet diskuterades den verkstad som ställts i ordning för medlemmarna med ideella krafter. Lokalen saknar en del belysning, permanent dammutsug och ett låssystem som gör den lätt tillgänglig. Mats Lundwall sa att det arbetas på ett paket som ska vara klart när säsongen börjar.
Martin Lindell var ordförande på årsmötet. Han valdes även till ordförande i valberedningen. Nya i styrelsen vid sidan om Carl-Johan Hampf är Sara Liese och Mats Serler.


Mats Lundwall omvaldes som ordförande
Så här blir ledningen i Skanörs Hamnförening för övrigt:
Ordinarie styrelseledamöter, återstående mandattid 1 år:
• Björn Boklund
• Leif Wessel
• Tore Smith
Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år:
• Mats Lundwall, omval
• Per Fridlund, omval
• Mats Serler, nyval
• Sara Liese, nyval
• Carl-Johan Hampf, nyval
Styrelsens ordförande för en tid av ett år:
• Mats Lundwall

Suppleanter i styrelsen, mandattid 1 år:
• Hans Ekberg, omval
• Claus Wutzler, omval

Ordinarie Revisorer, mandattid 1 år
• Henrik Ohm, omval
• Richard Rydén, omval

Revisorsuppleanter mandattid 1år:
• Gunnel Nilsson, omval
• Mikael Ström, omval

Valberedning
Ralf Blomgren, Torbjörn Larsson, Martin Lindell och Sofia Skoglösa

Fakta: 36 medlemmar var uppkopplade till det digitala mötet. Några satt två och två vid skärmarna. Därmed blev deltagandet ungefär som det brukar vara vid föreningens tidigare årsmöten i i Scouthuset.

Stopp för de största på fast plats

Hur stora får båtarna i Skanörs hamn vara? Frågan kom upp vid styrelsens februarimöte.
En medlem vill ha plats för en motorbåt på 65 fot, cirka tjugo meter lång. Hamnföreningen har tidigare satt en gräns på 42 fot, för de båtar som kommer till på de ordinarie platserna. Ledamöterna enades om att den gränsen bör bevaras.
Hamnen är inte byggd för bjässar på 50-60 fot. Det handlar inte endast om att de tar plats och kan skymma utsikten, som det sas på mötet. Båtar med en sådan tyngd sliter också för hårt på förtöjningsringar och bryggor, ansåg den tekniska expertisen.
De som köper för stora båtar måste hänvisas till andra hamnar, även om de är medlemmar i Skanörs Hamnförening.
Men hur gör hamnen då med gästplatser och båtägare som är beredda att betala för att stanna under en längre tid? Tidigare rutin blev bekräftad. Det betyder att ansvarig för gästhamnen tillsammans med hamnkaptenen får avgöra från fall till fall om platser kan upplåtas.
De undersöker möjligheterna för långliggare när alla ordinarie båtar är på plats. Det brukar vara vid midsommartid eller slutet av juni. Då tittar de i första hand på båtar i kön.
Nu fördelas årets nya platser, berättade Leif Wessel, som är ansvarig för det. Han hoppas bli klar inom ett par veckor.
Den 28 februari är det årsmöte i Skanörs Hamnförening. Det blir digitalt. Alla medlemmar kommer att få en länk på mejl att klicka in sig på. Senast några dagar före mötet finns redovisning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag tillgängligt att beställa på mejl. En stor del av februarimötet ägnades åt planeringen. Det är ännu inte bestämt vilken digital mötesplats som ska användas.


Skanörs hamn lämpar sig inte för båtar på 65 fot på fast plats. När det gäller gästbåtar avgör gästhamnsansvarige och hamnkapten från fall till fall. Foto: Pfdn Production

Första lyftet 17 april

Årets sjösättningsdagar blir lördag 17 april, söndag 2 maj och fredag 7 majj. En nyhet är att det inte är någon uppdelning efter båtarnas storlekar. Båda kranbilarna kör alla tre dagar. Anmälningslistor finns under rubriken Medlemmar. Klicka på Läs mera och se en sammanfattning av de miljöregler som gäller för vårarbetet med båtarna i hamnen. Miljöreglerna i sin helhet finns under rubriken För medlemmar.


SKYDDA MARKEN OCH MILJÖN

 • All bottentvätt ska ske på spolplattan. Förbud att använda högtryckstvätt på hamnplan/uppläggningsplatsen pga  bl a stänk och smuts, plus gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.
 • Tvätta båten endast på ovansida
 • Vid skrapning/slipning och ev målning av godkänd för områdets bottenfärg måste marken under båten täckas pga av risk för förorening. Slipdamm/färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall.
 • Tillåten bottenfärg för vårt område finns information på kemi.se (sök båtbottenfärg)
 • Fat för spilloljor, lösningsmedel, batterier, färg, frostskydds- och motorkonserveringsmedel finns för användning inuti miljöcontainern på miljöstationen. Tänk på att man kan återanvända sparad glykol fr förra säsong.
 • Deras saga bok efter 45 år

  Många har hört om Uno Hylén som seglade iväg över Atlanten med en 23 fotare och kom hem med en hustru. Nu har han själv skrivit en bok om äventyren, Seglaren Havet och Kärleken. Det är en solskenshistoria, men med dramatik. Fru Nelly Hylén rekommenderar känsliga läsare att ha en näsduk till hands. Hon blev kvar och har aldrig ångrat sig sedan dagen 1975 då hon såg den peruanska flaggan vaja över Skanörs hamn och bars i land inför en glatt vinkande publik.
  På kajen stod en prövad Skanörsmamma. Uno Hylén hade sagt att han skulle till Norge när han gav sig iväg med sin Amigo, en liten segelbåt utan dagens bekvämligheter. Först senare vågade ett par vänner avslöja att sonen snart var framme vid Azorerna. Från Antigua i Karibien fick mamma Elly ett vykort, där Uno berättade att han nog skulle bli borta ett tag.
  -Ta du tid på dig och se dig om, tyckte mamma Hylén.

  Uno och Nelly träffades i Peru. Det är också en fin historia.
  -Men det står i boken, säger Uno, som inte vill avslöja för mycket.
  Seglaren, Havet och Kärleken består av en del om Unos första segling över Atlanten och en del om seglingen hem med Nelly. Tillbakaresan tog nio månader. Amigon som fått det udda namnet Chilena hade ingen motor. När det var stilla var det bara att guppa på och fördriva tiden ombord.
  -Atlanten är snäll. Däremot kan det vara tufft i Karibien. Där blåser det alltid, berättar Uno.
  För Nelly Hylén blev Karibien första tuffa upplevelsen. Hon hade aldrig varit på sjön när hon gick ombord på Chilena första gången. Det har blivit många seglingar sedan dess, medan familjen vuxit.
  Uno Hylén har seglat över Atlanten ensam ytterligare en gång. 1980 deltog han i ett race för ensamseglare. Tillsammans har paret seglat till Guernsey, Skottland och många andra avlägsna mål.
  -Nu har vi slutat med det, säger Nelly.
  -Det blir möjligen kortare turer, som till Tyskland och England. Vi har faktiskt de allra finaste seglingsvattnen och hamnarna på hemmaplan, säger Uno.
  Han köpte sin första båt som 12-åring. Det var en eka för 400 kronor. Pengarna hade han tjänat som springpojke på Scan. Året därpå kunde han köpa en utombordsmotor.
  -Oh, vad jag körde mellan Skanör, Höll och Falsterbokanalen.
  Senare bytte han till jolle och lärde sig segla hos Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår.
  Uno Hylén har jobbat på sin bok i 40 år. Seglaren, Havet och Kärleken ges ut på förlaget Ultima Ezperansa Book och finns att beställa på nätet i häftad form från Adlibris och Bokus. Från mitten av december finns det också en inbunden upplaga att köpa efter kontakt med Uno eller Nelly Hylén.

  Uno Hylén har skrivit på boken Seglaren, Havet och Kärleken i 40 år

  På omslaget finns bl a bilden då Nelly Hylén bars i land på kajen i Skanör. Peruanska flaggan var hissad och glada Skanörsbor tog emot. Till höger syns mamma Elly Hylén

  Långt från barndomskvarteren i Peru, men Nelly Hylén har aldrig ångrat sig. Familjen har vuxit med barn och barnbarn

  Text och foto: Britt-Marie Bergström

  Allsvenskan i Skanör inställd

  Första deltävlingen av Allsvenskan Segling blev inställd i år igen. Starten går i Långedrag i juni. Besvikelsen är stor i Skanör, som för andra året satsat stort på evenemanget, inte minst i ideella krafter. Mycket pekade på en lättnad i corona-restriktionerna den 17 maj. När regeringen meddelade att det beslutet flyttas fram till den 1 juni var det kört. Deltävlingen i Skanör skulle gått 21-23 maj.
  Men laget från Skanörs Båtklubb kämpar vidare. De slutade på plats 12 av 18 i serien 2020.
  Storklubbarna KSSS och GKSS kom etta och tvåa. Halmstad blev trea.

  Mer om Allsvenskan Segling 2021 finns att läsa på https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/Nyheter/2020/tiderochplatserforallsvenskan2021klara/

  Allsvenskan Segling 2021

  18-20 juni Deltävling 2 i Långedrag
  20-22 augusti Deltävling 3 i Örnsköldsvik
  10-12 september Deltävling 4 i Västerås
  2-3 oktober Kval till Allsvenskan 2022

  Här är några glimtar från tidigare seglingar och träningar

  Västerås i september. Laget låg i täten i flera race och klättrade upp i serien.

  På bilderna syns bröderna Hugo och Oscar Johansson, Angelica Grönvall närmast masten, Hugo Johansson, August Vigild Nilsson och Oscar Johansson vid rodret. Foto: Daniel Stenholm, Svenska Seglarförbundet

   

  Det gick inte så bra i första deltävlingen, som seglades i  Örnsköldsvik  i augusti. Då var det nästan bara juniorer i laget. Vinden var svag och trixig för ungdomarna som är van vid Skanörs friska seglingsvatten.

  Skanörs Båtklubb tränar hos konkurrenten Malmö SS i Limhamn eftersom det inte finns någon J 70 i Skanör. Det är båtmodellen som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande vid Allsvenskan-tävlingarna.

  Leif Wessel var på plats med sin kamera under träningen helgen före tävlingen. Klicka på länken nedan för att se fler av hans bilder.

  Allsvenskan SBK tränar i Limhamn 2020-08-29 – Google Foto

   

  Laget som tävlade i Örnsköldsvik vid första deltävlingen bestod nästan bara av juniorer.

  Så här var uppställningen:

  • Julius Balkfors – rorsman
  • Ville Reischmann – trim
  • Malin Steffensen – fock
  • Arvid Bjelkedal – fördäck
  • Philip Edberg – fördäck

  Malin Steffensen var enda senioren ilaget som seglade första deltävlingen i Örnsköldsvik. De övriga var juniorerna  Julius Balkfors, Ville Reischman, Philip Edberg och Arvid Bjelkedal  (Bild från SBK:s hemsida)

  Resultat och livesändningar:

  https://swedishleague2020.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/leaderboard/:eventId=9d7c12a9-51ec-4f68-9eaf-096d1fd7f5e6

  Skanörs Båtklubb kvalificerade sig till Allsvenskan 2019. Det var en bravad med tanke på att Skanörs Båtklubb är ny och liten i sammanhanget, med en segling för unga som vuxit fram under de senaste decenniet. Genomsnittsåldern på de tävlande var dessutom i särklass lägst. Kända gamla klubbar som Kungliga Segelsällskapet och Göteborgs GKSS toppar ligan.

  Att komma med i Allsvenskan var också en utmaning för båtklubbens ekonomi.  Hela klubben jobbade hårt för att få ihop pengar till fjorårets deltagande. Ledningen jagade sponsorer. Ungdomar med föräldrar drev vinterkafé. De lyckades med projektet i fjor utan att behöva tulla på klubbens övriga resurser.

  I november fick Skanör  Svenska Seglarförbundets uppdrag att ordna en av Allsvenskans deltävlingar både i år och 2021. Många medlemmar i båtklubben och hamnföreningen har jobbat under vintern för att det skulle bli ett evenemang i toppklass. En rad sponsorer ställde upp. Risken för spridning av corona-virus stoppade evenemanget.  Nu hoppas SBK på samma engagemang nästa år.

  I serien ingår 18 lag med fyra seglare i varje. De turas om att segla korta matchrace så nära publiken som möjligt.

  I Skanörslaget 2020 ingår: Julius Balkfors, Arvid Bjelkedal, Philip Edberg, Björn Flygare, Angelica Grönvall, Hugo Johansson, Oscar Johansson, Ville Reischmann, Ylva Selander, Malin Steffensen, Max Waldhauer och August Viglid-Nilsson.

  Allsvenskan Segling 2020

  Deltävling 3: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik
  Deltävling 4: 4 – 6 september, Västerås

  Nedan finns några länkar och glimtar från 2019 års Allsvenskan Segling och SBK:s arbete.

  Tuffa tag på söndagens avslutning, bildlänk från Leif Wessel

  https://photos.app.goo.gl/8aXUdcpqdmZDHK5P6

  Bilder från lördagens seglingar, tagna av Leif Wessel. Klicka på länken!

  https://photos.app.goo.gl/gPSNYioqGJncBL9z9

  Skanör i gul båt på bilderna som Leif Wessel har tagit. Klicka här!

  https://photos.app.goo.gl/nKVAZ6dPr7Qqu6zKA

  http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/liveresultat/Resultat2019/

  Deltävling i Strängnäs 2019

  Hugo och Oscar Johansson, Ylva Selander och Malin Steffensen vann sista racet  i Strängnäs

   Foto: Tommi Rotonen. SSF Allsvenskan Press

  Gänget som seglade första deltävlingen i Strängnäs 2019 slutade på  sjunde plats av 18, bara en poäng från femte platsen.

  Från vänster Ylva Selander, Angelica Grönvall, Malin Steffensen, Hugo och Oscar Johansson

   Malmö 2019

  Till vänster Jacob Skoglösa, Philip Edberg och Elliot Steffensen på banan, en bild som kommer från Svenska Seglarförbundet. Till höger hela laget i Limhamn, från vänster Philip Edberg, August Vigild-Nilsson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Jacob Skoglösa och Ylva Selander. Foto: Leif Wessel

  Till vänster en bild från Limhamn med svaga vindar. Foto: Leif Wessel. Till höger har SBK just klivit ombord ute vid startlinjen för ett av lördagens sista race. 

  Sofia Skoglösa, Björn Boklund, Leif Wessel, Hugo Johansson, Marika och Roland Edberg ser hur SBK tar en fjärde plats.

  Örnsköldsvik

  I augusti  tävlade det här gänget  i Örnsköldsvik, från vänster Malin Steffensen, Oscar Johansson, Hugo Johansson, Julius och Lars Balkfors. Till höger syns deras coach och seglingsledare Björn Boklund 

  Foto: Leif Wessel

  Slutomgång i Västerås

  Max Waldhauer, Oscar Johansson, Hugo Johansson och Angelica Grönvall på väg till start. De lyckades klättra upp på totallistan men hade en mycket tuff avslutning. Foto: Björn Boklund

  Årets vinterkafé

  Alicia Jackby-Stavne, Hugo och Adam Nyström hade full rusch bakom disken söndagen den 2 februari. Närmast kameran i soffhörnan  syns Stefan Persson och Marianne Palmkvist-Berg

   

  Söndag 26 januari

  Musse har chans att träffa många andra fyrbenta vänner på vinterkafé. Också söndagen den 26:e januari serverades hembakade fastlagsbullar, förutom våfflor och kakor.

  Anette Tryding är en entusiastisk jollemamma som själv ska gå seglarkurs till sommaren

   

   

  19 januari

  Jolleseglarna har fått snurr på sitt vinterkafé. Den soliga söndagen 19 januari var det smockat av gäster. När de här bilderna togs närmade det sig stängning. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fler med i årets dopp

  Nyårsdoppet i Skanör ser ut att hålla som tradition. Friskis & Svettis noterade fler deltagare i år än vid starten i fjor. Uppmärksamheten blev stor både från åskådare och media. På insidan under Läs mera finns en länk till Sydsvenskans reportage från evenemanget. Enligt de som vågade sig i var det ungefär samma temperatur i vattnet som i luften.

  Efter de glada plasken fortsätter arbetet inför säsongen.  Västra piren har förstärkts på uppdrag av Vellinge kommun och det görs undersökningar inför förestående utbyggnad. Nya elstolpar och utökad kraft väntar sommarens båtgäster.

  Både Lindas Fingermat och J Persson bygger ut. När Hamnens dag firas den 1 juni finns det nya fräscha ytor både för båtfolk, flanörer och kroggäster.

  Fiskhuset har helt stängt över vintern. Skanörs Fiskrögeri förhandlar fortfarande med tänkbara köpare. Ingen vet när och hur restaurangen öppnas igen. Också fiskare Lars-Erik Bergström har vinterstopp i sin försäljning.

  Skanörs Båtklubb öppnade sitt hus för badande på nyårsafton. Här finns också vintercafé öppet för allmänheten alla söndagar i januari kl 13-16.

  www.sydsvenskan.se/2018-12-31/brysselkal-granar-och-algar-tog-ett-nyarsdopp

   

  Hamnkontoret har lyst upp julen. 

  Lindas Fingermats utbyggnad syns redan vid Hamnvägen. Klar att öppna senast i påsk. Grannen i väster, J.Persson öppnar 13 april med ny utomhusbar och bättre skydd mot vind och regn.

  https://www.sydsvenskan.se/2018-11-24/skanors-sillkrogare-haller-stangt-i-jul

  Så här glatt rusade fjorårets badare ut ur sanden. Mats Amnell tyckte att det var mindre kallt än han trodde

  Färska bilder och rapporter på Facebook-sidan Skanörs hamn

  http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

   

  .

   

  H

  Årets SBK:are

   

   

   

  August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen har utsetts till  årets SBK:are.  De har varit med om att segla upp Skanör bland storklubbarna i Allsvenskan och ses som goda förebilder i ungdomsverksamheten.

  Grabbarna tävlar tillsammans i klubbens C 55 och bad om extra träning inför årets säsong. De blev tredje bästa lag i JR Cup i Marstrand och nia i SM, då Oscar och Hugo Johansson från SBK vann.

  I slutet av säsongen var de starka kort i Division 1-laget som tog hem segern vid finalen i Skanör. Det innebär att Skanörs Båtklubb fick en plats  i Allsvenskan inför säsongen 2019.

  August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen tävlar  också individuellt i egna båtar.

  De fick sin utmärkelse vid Skanörs Båtklubbs årsmöte. Julius Balkfors utnämndes till Årets Optimist efter en rad framgångar i optimistjolleseglingen.  Årsmötet gladde sig åt en växande ungdomsverksamhet. Platsen i Allsvenskan ställer en rad krav, inte minst ekonomiskt. Men årsmötet enades om ge järnet.

  August Viglid-Nilsson, Arvid Bjelkedal och Elliot Steffensen blev årets SBK:are

   

   

   

   

   

   

   

   

  Julklappstips från Skanör

  Thomas Vebers och Margareta Vebers bok ”Ett år utan skor” har fått en rad fina recensioner. Den senaste finns på insidan här, som ett julklappstips för seglarvänner.

  Thomas berättar att han och Margareta nu åker runt i hela Sverige och Danmark och håller föredrag om sin resa.  Vissa veckor är de borta på ett par-tre arrangemang, trots att de båda börjat jobba deltid. Till våren är de med på alla båtmässor i Sverige och Danmark.

  De tänker hålla sig hemma i kända vatten under de närmaste åren, segla till danska småöar, skärgårdar och Norge.

  -Men vi har redan börjat spara till nästa segling. Beslutet om seglingen till Karibien blev taget i november och den 1 maj stack vi. Båten är redo, så när ekonomin också är på plats kommer startsträckan troligtvis inte att vara så lång, säger Thomas.

  Han har inte jättebråttom:

  -Vi trivs bra med att vara här hemma och vill även kunna njuta av det.

   

  Skräckblandad feelgood

  Som många andra i Skanörs hamn har jag följt familjen Vebers segling över Atlanten på tv, i tidningsartiklar men också via Thomas och Margaretas nyhetsbrev. Ändå blev det en upplevelse att läsa ”Ett år utan skor”.

  Både skräck och lycka skildras så att det känns. Jag skulle inte vilja sitta på Atlanten i 19 dygn, tvingas dyka i ett 2100 meter djupt hav för att frigöra propellern medan ett svårt lågtryck hotar en bit bort. Eller plågas av sjösjuka och uppleva hur mina barn har det än värre.  Men jag skulle gärna vilja ha en Atlant-segling gjord eftersom jag tycker att varje resa får världen att kännas lite mindre. Lite av den känslan får jag i ”Ett år utan skor”. Familjens skildringar kompletteras med kartor och korta fakta.

  Det handlar också mycket om fina möten i en annorlunda värld, ljuvliga seglingar och mysstunder ombord. En feel good-bok med inslag av skräck och allvar.

  Britt-Marie Bergström

  Thomas Veber och familjen på Anna-Lisa möttes av ett stort uppbåd när de kom hem till Skanör en ruggig sommardag 2017. I boken berättar de hur de timade infarten

  s/y Anna-Lisa i Spanien på väg till Afrika och vidare ut över att Atlanten. I familjen ingår Troels, Margareta, Mathilda och Thomas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skanör i Allsvenskan

   

  Skanörs Båtklubb är i Allsvenskan. Det blev klart efter en spännande kamp i vågorna utanför Skanör i si slutet av september. In i det sista var det oklart vem som skulle ta platsen, SBK eller Karlskrona Segelsällskap (KnSS). Tredje laget, från Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK), avgjorde genom att sätta KnSS på tredje plats i sista racet.

  Allsvenskan Segling är en ligaserie som i fotboll. 18 klubbar möts i fyra deltävlingar. Den klubb som vinner får representera Sverige i Champions Leage. I år tog Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) det allsvenska guldet. Malmö Segelsällskap (MSS) vann sista seglingen, men KSSS hade samlat fler poäng under sommaren.

  Skanör vann finalen i division 1 Syd, men även starten i maj. Då seglade Arvid Bjelkedahl, August Vigild-Nilsson, Elliot Steffensen klubbens C 55:or.  Laget i söndagens final bestod av Hugo Johansson, Jacob Skoglösa och Philip Edberg. Nu gäller det för klubben att göra en kraftsamling till nästa säsong. Reglerna i Allsvenskan kräver ett visst antal deltagare i laget. Det får inte bara vara killar.

  Tuffa tag utanför hamnen söndagen den 23 september. Lag från Karlskrona, Bjärred och Skanör kämpade om en plats i Allsvenskan Segling 2019

     

  Det var stundtals en jämn kamp. In i det sista var det osäkert vilket lag som skulle vinna division 1-finalen.

  Philip Edberg, Hugo Johansson och Jacob Skoglösa seglade vinnarbåten

  Foto: Johan Granqvist

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Krackemut vann Light Vessel

  Deltagarna i Light Vessel Race fick ett styvt jobb i styv bris. Vinnare totalt och i klassen för större båtar blev Krackemut med Anders Hansson som rorsman. Mer om detta finns att läsa på Skanörs båtklubbs hemsida.  För den som vill känna farten och se utsikten från däck finns en film på Skanörs hamns Facebook-sida. Peter Rotzius (bilden), Bo Zanichelli och Mikael Ambrus visar hur det såg ut från deras håll ute i vågorna.

  Nästa år är det 50-årsjubileum för Light Vessel Race som arrangeras av Skanörs Båtklubb. Tävlingen ingår i Öresundscupen och är öppen för seglare från andra klubbar.,

  http://skanorsbatklubb.se

  http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

   

  Efter Light Vessel är det också slut med SBK:s traditionella torsdagsseglingar för året. Det blev många fina kvällar i sol och perfekta vindar i år. Här är några bilder från sommaren som gick.

   

  Torsdag 19 juli:

  1. Greta och X 3/4 i närkamp. 2. Jens Listrup X 3/4. 3. Stefan Perssons Maxi 84 Greta. 4. Viggen Aglaia

  Torsdag 12 juli:

  Oönskat möte. Aglaia, med Margareta Liljedahl som gast låg ”en bit” efter Greta som här är på väg mot mål. På bilden till höger syns Richard Roth på Xp 44:an X:ar, som nu ligger tvåa på de sammanlagda resultaten för sommaren.

  Vad är väl Vedbaeck mot en torsdagskväll i Skanör? De hotande molnen skingrades utan regn och bara en avlägsen regnbåge syntes bortom Badhytten

  Torsdag 7 juni:

  Så här fint var det när Asynja deltog  den 7 juni

   

  IMG_2287 (2)

  Henry Andersson väntade med korv och hamburgare när besättningarna gått i mål de 7 juni. Andra torsdagar har han stått redo med ärtsoppa med punch

  Mer info finns på SBK:s hemsida

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hamnföreningen