Alla inlägg av admin

Seglarskolan har startat

Den 17 juni öppnade Skanörs Båtklubb sin seglarskola för sommaren.
Nya kurser startar varje vecka både för barn och vuxna, enligt schema på klubbens hemsida.
Det finns utbildning både på optimistjolle och C55. C55 har blivit en specialitet för Skanör. Oscar och Hugo Johansson, som arbetat med seglarskolan i flera år, blev svenska mästare i C55 förra året.
I maj var SBK värd för en ny form av tävling, division 1. Lag från region syd tävlade i klubbens båtar. Hemmalaget vann.
http://skanorsbatklubb.se/seglarskola/seglarskola-sommaren-2018/
C 55 och optimistjollar tillgängliga  för seglarskola
29511933_1975945906058081_1034024089599189762_n Seglarläger
Det var mössor och rejäla kläder på när träning inleddes i våras. Då var vattnet inte mycket mer än två grader varmt.
martin-allsvenskan-okt-2016-2 (2)c3997142576e6f4d163ead570965368d_XL Fareast
Martin Strandberg ledde träningsläger. Han vann VM i Fareast under hösten, men har en rad andra medaljer på sitt cv.

Mot ny horisont…

 

Familjen Veber från Skanör och deras 30 fotare Anna-Lisa blev kändisar förra året. De lämnade jobb och skolor för drygt ett år och seglade över Atlanten till Karibien. Lagom till jul har föräldrarna, Margareta och Thomas Veber, gett ut en bok om sitt äventyr och låtit en del av intäkterna gå till stormens offer på öarna som de lämnade. Mot en ny horisont  finns att hämta som e-bok eller att beställa på hemsidan s/y annalisa.

Familjen kom hem en regnig dag slutet av juli och möttes av kramar från klasskamrater och vänner i Skanörs hamn. Rapporter och bilder från deras resa finns att skrolla fram under nyheter på denna sida.

familien-veber-1024x768

Mathilda, Margareta, Thomas och Troels Veber blev kända som familjen på äventyr.

DSCN2465 (2)IMG_8384 (2)

Efter sol kommer regn… Men det var många glada miner när familjen kom hem till Skanör i slutet av juli.

mot karibien

Mot Karibien?

 

…eller trygg kanal?

Nuance är till salu, men kanske för stor,  även om en dyrbar elcykel lär bli årets klapp. Här handlar det främst om en tur på Europas kanaler. Det är Bjarne och Nettan Nilsson som bjuder in kompisar i Skanörs Hamnförening och andra intresserade att följa med.  De vill inte konkurrera med uthyrare eller göra någon vinst, bara ge ett tillfälle att uppleva något som de själva njutit av i många år. Skeppare finns ombord för den som önskar.

Nuance är en välutrustad Linssen 35 Grand Study som ibland  kallas  kanalernas Rolls Royce. Den har sovplatser i två kabiner och möjligheter till extra bäddar. Nu ligger den på varv i holländska Friesland.

Mejla eller ring Bjarne Nilsson för mer information:  bjarnenilsson150@gmail.com

Tel +46 70 5608118

 

Nuance

Stillsamt höstmöte

 

Det blev ett stillsamt höstmöte. Längsta  ordväxlingen gällde kranen vid kajen, men främst hur tunga båtar den tål. Alla var eniga om att det behövs en ny kran och att det är en investering att jobba för på sikt.

Dan Dölling och Mats Lundwall redogjorde för förhandlingarna med Vellinge kommun om ett nytt arrendeavtal.  De har tagit en referensgrupp till hjälp att granska föreslagna villkor och belopp. Medlemmarna på mötet ställde några enstaka frågor men tycktes i övrigt vara nöjda med hur avtalet hanteras.

Höstmötet är ett rent informationsmöte utan beslut. 30-40 personer var med i år.

Mats Lundwall visade årets nedgång i gästhamnen. Antalet båtgäster har minskat med 18 procent. Det påverkar intäkterna, men också kostnaderna. Mötet fick ingen detaljerad redovisning av siffrorna, men ekonomiansvarige Tore Smith tror att även detta år slutar tryggt.

De flesta båtgästerna kom från Tyskland, i år som i fjor. Tvåa är danskarna och först på tredje plats kommer svenska båtgäster.

Dan Dölling anade en trend bland båtfolk i kommunen.  En stor del av dem som står i aktiv kö för en plats i Skanör har båtar på 6,60 meter eller kortare. 14 personer  har sagt upp sina platser i år. Det är ovanligt många, men kön till bryggorna är fortfarande lång.

Mats Lundwall tackade alla medlemmar som arbetat ideellt för hamnen. Det är många som gjort stora insatser för nya spolplattan och annat.

-Tack vare det har vi åstadkommit mycket. Det har varit ett dynamiskt år, sa han i sin inledning.

Bilden på startsidan: Stefan Andersson var tidig med serveringen i år.Det blev korvpaus efter inledningen.

 

IMG_0406 (2)IMG_0394 (2)IMG_0388 (2)IMG_0385 (2)

-Ett dynamiskt år, sa Mats Lundwall när han öppnade mötet.

Hamnkapten Clifford Bergvall (stående) meddelade att från och med kommande helg krävs betalkort för el på landplatsen. Han har kort att sälja.

Runt 30-40 medlemmar lyssnade utan att ställa så många frågor. I förgrunden  Kjell Barvehed respektive  Björn T Lundgren. 

Regler för bottentvätt och vinterkonservering

Tvätt av bottnar

Skanörs Hamnförening, har av kommunen blivit ålagda, och förpliktigat sig att medverka till ett miljömässigt hanterande av bottenmålade båtar på grund av att bottenfärgerna ofta innehåller biocider. Den enskilt största vidtagna åtgärden hittills är konstruktionen av spolplattan med vidhörande reningsanläggning, vilket ger oss möjlighet att tvätta båtbottnar med biocidfärg på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Från och med nu får tvätt av bottnar med biocidfärg inte förekomma på uppställningsplatsen eller annat område i hamnen. Det är fortfarande tillåtet att tvätta båtarna på däck och skrov (ej botten målad med biocidfärg) på uppställningsplatsen men utan högtryckstvättar. Vidare varje åtgärd av framförallt målade båtbottnar, som medför att biocidfärg bearbetas där, skall nödvändiga uppsamlingsåtgärder vidtas för att undvika förorening av marken. Varje båtägare ansvarar dessutom för ett miljömässigt hanterande/destruktion av eventuellt förorenat material på uppställningsplatsen.

OBS! Spolplattan får inte användas för bottentvätt av båtar målade med biocidfärg utan att reningsanläggningen är i bruk. Omålade båtar och båtar målade med biocidfri färg kan tvättas på plattan utan inkoppling av filteranläggning.

Vinterkonservering av motorer

Vid vinterkonservering av motorer kör man igenom kylsystemets sjövattensida med en blandning av vatten och glykol. Det skall påpekas att kylvatten innehållande glykol inte får släppas ut på spolplattan eller på marken. Filtren som renar vattnet från spolplattan förstörs av glykol.

Kylvattnet skall samlas upp och lämpligen sparas det till nästa år.

Slutligen varje enskild båtägare är ansvarig för att reglerna följs i enlighet med våra regler för innehav av båtplatser och medlemskap i föreningen.

Skanör 2017-09-11

Styrelsen
SHF

Glada miner runt plattan

19 båtar svingades över spolplattan under årets sista gemensamma upptagningsdag. Alla verkade lika nöjda som vid premiären i september.

T f hamnkapten Kenneth Pettersson såg till så att trafiken flöt utan att några snäckor blev kvar. Hasse Ekberg, som ansvarar för hamnföreningens landplatser, konstaterade att det var ett bra grepp att börja dagen med en samling. Därmed fick också alla hjälp enligt en tydligt uppgjord lista och det var bara glada miner runt vattenstrålarna.

Det var ett tryck i hamnföreningens nyinköpta högtryckstvättar som få har upplevt i sin egen. Kanske blir inte bara marken utan också båtarna renare med nyordningen. Att spola en båtbotten med giftig färg på uppläggningsplatsen är absolut förbjudet.

IMG_0207 (2)IMG_0196 (2)

Så dags nu. Solen tittade fram samtidigt som första båten lyftes upp under sista upptagningsdagen. Per- Magnus och Ulla-Britt Andersson  väntar med Iris medan Helen och Mikael Waldhauers Zoey höjs över kajen.

 

IMG_0018Hasse Ekberg

Sista båten upp på premiärdagen. Hasse Ekberg är mycket nöjd även efter den tredje och sista gemensamma upptagningen. 

IMG_0023

Här är det Uno Hylén som kämpar med tvätten.

Läs Skanörs Hamnförenings information här:

Upptagning 2017

Kommunen har ålagt oss nya riktlinjer för miljövänligare båttvätt

Tvätt av båtar på grusplan, gatan eller garageuppfarten gör att förorenat spillvatten rinner ner i grundvatten samt leds ut i sjö och vattendrag.

Vi ska därför från och med i år tvätta våra båtar på hamnens nya spolplatta.

Kranbilen kommer att stanna över spolplattan medan Du tvättar din båt. Det kommer att finnas två st kraftiga högtryckstvättar (industrimodell) vid spolplattan.

Detta kommer att påverka tidsåtgång för upptagning per båt.

Styrelsen har i samråd med kranbilsförarna  gjort bedömningen att två kranbilar kommer att  klara 10 båtar vardera per dag,

Summa 20 båtar per dag.

Vi disponerar 3 dagar för upptagning. 23 och 1 oktober samt 6 oktober.

Vid anmälan på hemsidan kommer vi alltså att dra ett streck när varje dag har uppnått 20 st anmälda båtar och båtägaren hänvisas till nästa lediga upptagningsdag.

Fördelningen kommer att ske enligt principen ”först till kvarn”.

Den förväntat utsträckta ”kranbilstiden” medför att vi infört en ny prislista

Kranbil           upp till 30 minuter                                                                750:-

Kranbil     + påbörjad 10 minutersintervall                                             250:-

Kranbil mast                                                                                                    600:-

Betalning sker i automaten på baksidan av hamnkontoret.

Där finns en instruktion hur betalningen går till.

En ny regel för årets upptagning är även att varje  båtägare förväntas vara behjälplig vid

framförvarande upptagning. Alltså: Du förväntas hjälpa båtkompisen före dig med upptagning och tvätt. Allt för att minimera tider på plattan och placering i vagga etc.

Vi vädjar också till alla att inte köra in privatbilar på hamnplan på upptagningsdagarna.

Tänk på att klockan tickar även om kranbilen får vänta…

Vi hoppas och tror att upptagningen kommer att gå smidigt även med nya rutiner.

Välkomna upp ur havet!

Styrelsen

 

IMG_0016

Här går smutsvattnet vidare till filtrering. 

Så här fungerar spolplattan:

Spolplatta o kran – 2017-08-04 (1)

 

 

”Bedrövligt” om sommaren

 

Den nya spolplattan kommenterades vid styrelsens oktobermöte.

-Det tog inte längre tid per båt än tidigare, rapporterade Hans Ekberg.

Han är fortfarande mycket nöjd med årets upptagningsdagar, men det krävs en del justeringar vid spolplattan.  Detta ska utredas med leverantören.

Ordförande Mats Lundwall redovisade gästhamnens besökssiffror. Den nedåtgående trenden höll sommaren ut.

Antalet båtgäster har minskat med 18 procent. Det innebär ett bortfall på 550 betalda båtnätter.

-Bedrövligt, sa Mats Lundwall och antog att det beror på sommarens dåliga väder.

Också antalet husbilar minskade, men det var mer väntat eftersom platsen är begränsad. Totalt minskade trafiken med 13 procent och omsättningen med nio procent.

Det är ingen fara för föreningens ekonomi ännu. Medlemmarna kommer att få en mer utförlig redovisning vid årsmötet. De kommer också att förberedas på att det kan bli förändringar av avgifterna. Vellinge kommun har presenterat ett nytt förslag till arrendeavtal, som nu granskas både av hamnföreningens ledning och av kommunens politiker, men det innehåller ännu inga belopp.

Fyra personer har sagt upp sina båtplatser sedan i juni. Tre hoddor har bytt ägare.

Nästa styrelsemöte blir en förberedelse för höstmötet och hålls på dagtid fredagen den 3 november.

 

 

 

 

 

IMG_8160 (3)IMG_8601 (2)

Sommarens vikarierande hamnkapten Emma Bergvall hade mycket regn och vind utanför hamnkontoret.  – Bedrövligt säger hamnföreningens ordförande  Mats Lundwall om årets gästsiffror.

 

Oscar och Hugo vann SM i C55

Skanör fick två svenska mästare under sommaren som gick.  Bröderna Oscar och Hugo Johansson vann i  SM i C55.

Det är andra som sitter i Skanörs Båtklubbs C 55:a på bilden, men de båda bröderna är väl bekanta för alla som rör sig i Skanörs hamn. De har arbetat som  instruktörer  i flera år och lärt både barn och vuxna att segla. Hugo Johansson är fortfarande ansvarig. Storebror Oscar är coach för hela regionen.

ladda ned Oscar och Hugo

SM-guld till Stockholm

 

SM i Starbåt avgjordes i Skanör i början av augusti. Tävlingarna  avslutades i sol och glädje efter en oturlig inledning med kuling. Efter fem seglingar stod det klart att Erik Dahlén från Vikingarnas Segelsällskap i Stockholm är svensk mästare. Klicka på Läs mera och en  länk till Sydsvenskan och se vad han säger om arrangemanget.

Lars Edwall kom tvåa och Calle Schröder trea. Båda seglar för Lerkils Båtsällskap. Gösta Eriksson, som seglade för arrangerande Skanörs Båtklubb med Henrik Boklund som gast, kom på sjunde plats.

Det har varit tuffa dagar både för seglare och klubbledning. De första seglingarna blev inställda på grund av för hårda vindbyar, över 17 sekundmeter. En av deltagarna bakade ur före söndagens start därför att han var orolig för utrustningen. Det blåste fortfarande hårt när seglarna gav sig ut till startlinjen på söndagsmorgonen.

Vid avslutningen var legendaren Pelle Petersson en av dem som tog emot på kajen. Han är känd båtkonstruktör, men har också tagit en rad medaljer i Starbåt. Ett barnbarn till honom deltog i tävlingen,

 

https://www.sydsvenskan.se/2017-08-06/hart-vader-for-sm-seglarna-i-skanor

 

SM i Starbåt 2017 – Results

 

SM i Starbåt 2017 – Results

SM i Starbåt 2017 – Pictures

Det var svenskt mästerskap men deltagare kom även från Danmark, Tyskland och USA. En lista över de anmälda finns på www.skanorsbatklubb.se
Starbåt är en av de tuffaste seglingsklasserna, med mycket segel och lätta skrov.  Det ska helst inte blåsa mer än 10 meter per sekund, vilket ställde till det för helgens tävling. Tre seglingar måste genomföras för att det ska gälla som SM. Efter en dyster inledning blev det fem i Skanör.

Fler bilder finns på skanorsbatklubb.se

SM i Starbåt 2017 – Pictures

Att det inte går att trotsa vädrets makter fick starbåtseliten erfara på VM i danska Troense i juli. Masterna knäcktes på sju båtar under första dagen.
Norrmannen Eivind Melleby vann VM med amerikanen Joashua Revkin som gast. En video och intervju med guldmedaljörerna finns att klicka fram nedan.
Här finns också två pdf:er med affischer att skriva ut. Sprid gärna inför de återstående dagarna.

 

IMG_8461 (2)

Hemmaklubbens eget hopp, Gösta Eriksson med Henrik Boklund som gast, på väg till söndagens första start.

 

DSCN2569DSCN2568DSCN2571

På väg in efter lördagens  tre seglingar

IMG_8470 (2) IMG_8465 (2)

Skanörs mest berömda långseglare hedrar SM-gästerna med storflagg. Till vänster Kenneth och Vidya Peterssons El Cordero som gått ett par varv runt jorden och flera gånger över Atlanten. Till höger familjen Vebers Anna-Lisa som just kommit hem efter sin Atlantsegling. 

DSCN2568

 

DSCN2571

IMG_8433 (2)

Vädret blev värre än befarat. Tävlingsbåtarna fick stanna vid bryggan under fredagen och lördagens förmiddag. Det blåste över 17 meter per sekund i byarna.

IMG_8425 (2)

Livets otium.

IMG_8427 (2)

Full rusch inför helgens SM-seglingar.

starbatar

14 starbåtar ska ligga vid startlinjen i Skanör när vädret tillåter.

IMG_4938-978x652 Starbåt

Starbåt är en av de tuffaste seglingsklasserna. Båtarna är små och seglen stora. Inget utrymme för misstag.

SM I STARBÅT 2017-v4_A41

SM I STARBÅT 2017-v4_A42

Mer om SM finns att läsa på SBK:s hemsida www.skanorsbatklubb.se

Så såg det ut på VM i Danmark i juli.

http://www.starsailors.com/news/58,star-world-championship-in-troense-denmark-day-1-press-release-and-video

img_9211

Fredrik Lööf vann OS-guld i starbåt för några år sedan. Innan dess seglade han finnjolle i Skanör och fick en grattiskram för andrapriset av Skanörs Båtklubbs ordförande Marianne Palmkvist Berg.

img_9237-2

Max Salminen vann finnjolle-SM den gången.Han seglade med Fredrik Lööf när de tog OS-guld

Äventyr i hamn

Även familjen Veber fick en blåsig hemkomst efter sin seglats fram och tillbaka över Atlanten.
En vind på 10-15 meter per sekund och regn stoppade mottagning till sjöss, men hamnen var välfylld av vänner och andra intresserade. Ett ljudligt tutande, glada leenden och applåder mötte Anna-Lisa ute på norra piren och det blev trängsel vid bryggan.
Thomas, Margareta, Mathilda och Troels Veber har varit ute sedan början av förra sommaren. De har seglat över Atlanten till Karibien och fått massor av upplevelser, som de rapporterat under vägen och antagligen kommer att skriva mer om. Nu är de tillbaka vid sin plats på A-bryggan i Skanör.
Tv1 gjorde dem till kändisar genom att följa första delen av seglatsen i serien Familjer på äventyr.
På denna sida går det att läsa mer om seglingen och familjen genom att klicka på rubriken Nyheter högst upp på startsidan. Det finns också en artikel i Sydsvenskan från  lördag 29 juli.

https://www.sydsvenskan.se/2017-07-29/seglarfamiljen-gar-i-land-i-skanor-efter-ett-ar-till-havs

DSCN2457 (2)

Nästan himma efter runt 14 månaders seglats

DSCN2465 (2)

Någon mottagning till sjöss blev det inte i gårdagens busväder, men piren var smockfull av glada människor.

DSCN2476 (2)

Punktligt i inseglingsrännan. Thomas avslöjade att de hade tvingats ta ner seglen ett tag för att inte komma för tidigt in i den friska medvinden.

DSCN2479 (2)

Rusning in till bryggan.

DSCN2482 (2)

Kompisar i alla åldrar trängdes för att välkomna.

IMG_8381 (2)

Thomas Veber har inte fått nog.

IMG_8384 (2)

Här talar Thomas redan om Grönland.
– Dit kan man ju segla på en sommarsemester.