N55°25,0' E12°49,7'

Båtplatser 2023

13 mars 2023: Båtplatserna för sommaren 2023 är nu fördelade. Faktura för båtplatsavgift (för de som har båtplats) och köavgift (för de som står i byteskö respektive ny kö) kommer att skickas ut inom kort.