Kategoriarkiv: Uncategorized

”Nya” hamnen växer fram

2023-03-29: Vi är snart inne i april, vinterstormarna fortsätter att avlösa varandra. Mellan dessa har vi i alla fall fått de nya bryggorna på plats och idag har pålarna gjutits fast på brygga A och B. I veckan kommer gjutning även att ske för brygga D och E. När vindförhållandena tillåter påbörjas därefter arbetet med att montera bommar. Det är inte långt kvar nu innan vi har bryggplatser i hamnen. Vi återkommer med information när vi vet när hamnen kommer att öppna igen. Följ oss gärna på Facebook och Instagram ”Skanörs Hamn”.

De sista bryggorna är på gång

2023-03-17: I veckan har de sista bryggorna anlänt till Trelleborg och kommer när vädret tillåter att bogseras till Skanör. Nästa moment är att slå ner pålar och gjuta kring dessa, och därefter kan bommar monteras på. Tidplanen kring 30 april håller fortfarande. Styrelsen har i veckan även haft konstituerande styrelsemöte, medlemmar kan även se under ”referat”.

Arbetet är igång igen..

Trots regn och rusk lyser flitens lampa på Hamnkontoret. Efter jul-och nyårshelgerna har arbetet i hamnen återigen tagit fart och pråmen är tillbaka. Arbetet pågår nu med att sätta pålar till den nya jollebryggan, som kommer att vara längs med kajen utanför Båtklubben.

Inom någon vecka påbörjas även arbete med att sätta fast konsoler längs med norra piren, för att därefter kunna klä denna 90 cm breda konsolbrygga med trä.

Under januari kommer sedan arbetet med att slå ner den innersta påle för respektive flytbrygga samt påla Herberts Brygga. Om vädrets makter är med oss kvarstår tidplanen att bryggorna ska vara på plats  under april.

Uppsägning av nuvarande båtplatsavtal

Till medlemmar i Skanörs Hamnförening,
Då vi till nästa säsong får nya bryggor och båtplatser i Skanörs Hamn, kommer fördelning av nya platser att ske under första kvartalet 2023.
I enlighet med föreningens stadgar sägs därför nuvarande båtplatsavtal upp per 31/12 2022, se dokument Till innehavare av båtplats.
Nya båtplatsavtal och ordningsföreskrifter kommer att skickas ut i början på nästa år.

Skanörs Hamn – vision 2023

14 oktober 2022: Rivning har i veckan påbörjats av de gamla träbryggorna i Skanörs Hamn. Bryggorna har funnits i hamnen i mer än 50 år, men tiden, väder och vind sliter hårt och de är nu i stort behov av att bytas ut.

 

Visionen för en ny hamnbassäng i Skanörs Hamn är flytbryggor i nord-sydlig riktning. Tanken är att detta kommer att ge en mer skyddad förtöjning för båtar i hamnen.