N55°25,0' E12°49,7'

Kategoriarkiv: Uncategorized

Allsvenskan i segling 13-15 maj

En av årets stora händelse i Skanörs Hamn sker helgen 13-15 maj då Skanörs Båtklubb anordnar deltävling 1 av årets Allsvenskan i segling.

Denna tävling är grymt roligt att titta på som publik, både från kajen och från vattnet i egen båt. På land kommer vi att ha en storbildstv där man kan följa seglingarna på vattnet. Vi har även super duktiga kommentatorer på land som kommenterar alla racen, vilket gör att seglingen har väldigt stort underhållningsvärde även för den oinvigde.

Allsvenskan Segling är en ligaserie där 18 klubblag årligen gör upp om vem som är Sveriges bästa kappseglingsklubb. Fyra deltävlingar ingår i serien över säsongen. Deltävlingarna arrangeras i olika städer, där geografisk spridning är en faktor.

Kappseglingarna avgörs i så kallat sprintformat med sex likvärdiga segelbåtar. Sprintformat innebär att varje race tar ca 10 – 15 minuter. Under de två och en halv tävlingsdagarna är ambitionen att hinna med upp till 45 race (15 race per klubblag) samt avsluta med av finalsegling.

Kappseglingarna är direktdömda på vattnet, så först i mål vinner. För att undvika långa väntetider byter besättningarna båt ute på vattnet.

Så, boka upp den 13-15 Maj i kalendern, för då kommer ni att hänga i hamnen hela helgen.

För besökare – Läs mer här

För deltagare – Läs mer här

Vår i hamnen!

Våren börjar komma till Skanör och i hamnen pågår nu arbetet för fullt med att gjuta fundament till den nya kranen. Förhoppningsvis är den blå kranen på plats under maj.

Nya bord och bänkar till gräsmattan vid ställplatserna är på gång och vi hälsar våra husbilsgäster varmt välkomna.

Tänk på att denna parkering endast är avsedd för husbilar så parkera på annan plats när ni fixar med era båtar eller ska ut och surfa.

 

  

De senaste veckorna har det även pågått gr ävningsarbete ut till piren där gästplatserna är. Arbetet avser att förstärka elförsörjningen och väntas vara klart inom kort.

Årsmöte

Årsmötet äger rum för medlemmar den 28 februari 2023 kl 19 i matsalen på Skanörs skola.

Kallelse och dagordning har mailats till medlemmar tre veckor före årsmötet. Kallelse SHF årsmöte 230228

Årsmöteshandlingar:

 

Nya namn i styrelsen

Runt 40 medlemmar deltog i Skanörs Hamnförenings digitala årsmöte. Den saknade hamnkranen efterfrågades. I övrigt blev det en genomgång av 2020 utan invändningar.
Styrelsen fick tre nya ledamöter. En av dem är Carl-Johan Hampf (bilden), som i många år varit valberedningens ordförande. Detta innebär att också valberedningen ändrade sammansättning. De valda ledamöterna presenteras i sin helhet i slutet av texten här.
Ordförande Mats Lundwall, gästhamnsansvarige Björn Boklund, teknikansvarige Ralf Blomgren båtplatsansvarige Leif Wessel och miljö- och säkerhetsansvarige Claus Wutzler redogjorde för det gångna året.
-Ett märkligt år, konstaterade Mats Lundwall och berättade om en rad problem förutom coronan.
Pandemin gjorde att de största grupperna av båtgäster, tyskar och danskar, nästan uteblev helt i år. Men trafiken hämtade sig något på slutet av säsongen och resultatet blev inte fullt så illa som befarat.
Leif Wessel berättade att 170 personer har stått i kö för hamnens 150 båtplatser. Han räknar med att kunna fördela ett tjugotal platser före sista mars och hoppas få ner antalet väntande i kön till hundra. En god hjälp är att medlemmarna meddelar alla förändringar så fort som möjligt.
Claus Wutzler påminde om miljöreglerna inför sjösättning. De finns att läsa här på sidan – under rubriken Medlemmar.
Hela verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns att beställa på mejl till styrelsen@skanorshamn.se
Skanör kommer att stå utan hamnkran även 2021. Vellinge kommun har beslutat ta upp investeringen i budgetarbetet för 2022. Bjarne Nilsson påpekade att avsaknaden av fast kran kostar flera medlemmar mycket pengar, eftersom de måste anlita kranbil för att ta upp och sätta i sina båtar under säsongen. Han undrade om inte föreningen kan låna pengar till en kran mot kommunal borgen. Mats Lundwall svarade att det är en av flera möjligheter som undersökts. Han hoppas att Vellinge kommun investerar i kranen 2022.
I slutet av mötet diskuterades den verkstad som ställts i ordning för medlemmarna med ideella krafter. Lokalen saknar en del belysning, permanent dammutsug och ett låssystem som gör den lätt tillgänglig. Mats Lundwall sa att det arbetas på ett paket som ska vara klart när säsongen börjar.
Martin Lindell var ordförande på årsmötet. Han valdes även till ordförande i valberedningen. Nya i styrelsen vid sidan om Carl-Johan Hampf är Sara Liese och Mats Serler.


Mats Lundwall omvaldes som ordförande
Så här blir ledningen i Skanörs Hamnförening för övrigt:
Ordinarie styrelseledamöter, återstående mandattid 1 år:
• Björn Boklund
• Leif Wessel
• Tore Smith
Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år:
• Mats Lundwall, omval
• Per Fridlund, omval
• Mats Serler, nyval
• Sara Liese, nyval
• Carl-Johan Hampf, nyval
Styrelsens ordförande för en tid av ett år:
• Mats Lundwall

Suppleanter i styrelsen, mandattid 1 år:
• Hans Ekberg, omval
• Claus Wutzler, omval

Ordinarie Revisorer, mandattid 1 år
• Henrik Ohm, omval
• Richard Rydén, omval

Revisorsuppleanter mandattid 1år:
• Gunnel Nilsson, omval
• Mikael Ström, omval

Valberedning
Ralf Blomgren, Torbjörn Larsson, Martin Lindell och Sofia Skoglösa

Fakta: 36 medlemmar var uppkopplade till det digitala mötet. Några satt två och två vid skärmarna. Därmed blev deltagandet ungefär som det brukar vara vid föreningens tidigare årsmöten i i Scouthuset.

Stopp för de största på fast plats

Hur stora får båtarna i Skanörs hamn vara? Frågan kom upp vid styrelsens februarimöte.
En medlem vill ha plats för en motorbåt på 65 fot, cirka tjugo meter lång. Hamnföreningen har tidigare satt en gräns på 42 fot, för de båtar som kommer till på de ordinarie platserna. Ledamöterna enades om att den gränsen bör bevaras.
Hamnen är inte byggd för bjässar på 50-60 fot. Det handlar inte endast om att de tar plats och kan skymma utsikten, som det sas på mötet. Båtar med en sådan tyngd sliter också för hårt på förtöjningsringar och bryggor, ansåg den tekniska expertisen.
De som köper för stora båtar måste hänvisas till andra hamnar, även om de är medlemmar i Skanörs Hamnförening.
Men hur gör hamnen då med gästplatser och båtägare som är beredda att betala för att stanna under en längre tid? Tidigare rutin blev bekräftad. Det betyder att ansvarig för gästhamnen tillsammans med hamnkaptenen får avgöra från fall till fall om platser kan upplåtas.
De undersöker möjligheterna för långliggare när alla ordinarie båtar är på plats. Det brukar vara vid midsommartid eller slutet av juni. Då tittar de i första hand på båtar i kön.
Nu fördelas årets nya platser, berättade Leif Wessel, som är ansvarig för det. Han hoppas bli klar inom ett par veckor.
Den 28 februari är det årsmöte i Skanörs Hamnförening. Det blir digitalt. Alla medlemmar kommer att få en länk på mejl att klicka in sig på. Senast några dagar före mötet finns redovisning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag tillgängligt att beställa på mejl. En stor del av februarimötet ägnades åt planeringen. Det är ännu inte bestämt vilken digital mötesplats som ska användas.


Skanörs hamn lämpar sig inte för båtar på 65 fot på fast plats. När det gäller gästbåtar avgör gästhamnsansvarige och hamnkapten från fall till fall. Foto: Pfdn Production

Första lyftet 17 april

Årets sjösättningsdagar blir lördag 17 april, söndag 2 maj och fredag 7 majj. En nyhet är att det inte är någon uppdelning efter båtarnas storlekar. Båda kranbilarna kör alla tre dagar. Anmälningslistor finns under rubriken Medlemmar. Klicka på Läs mera och se en sammanfattning av de miljöregler som gäller för vårarbetet med båtarna i hamnen. Miljöreglerna i sin helhet finns under rubriken För medlemmar.


SKYDDA MARKEN OCH MILJÖN

 • All bottentvätt ska ske på spolplattan. Förbud att använda högtryckstvätt på hamnplan/uppläggningsplatsen pga  bl a stänk och smuts, plus gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.
 • Tvätta båten endast på ovansida
 • Vid skrapning/slipning och ev målning av godkänd för områdets bottenfärg måste marken under båten täckas pga av risk för förorening. Slipdamm/färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall.
 • Tillåten bottenfärg för vårt område finns information på kemi.se (sök båtbottenfärg)
 • Fat för spilloljor, lösningsmedel, batterier, färg, frostskydds- och motorkonserveringsmedel finns för användning inuti miljöcontainern på miljöstationen. Tänk på att man kan återanvända sparad glykol fr förra säsong.
 • Deras saga bok efter 45 år

  Många har hört om Uno Hylén som seglade iväg över Atlanten med en 23 fotare och kom hem med en hustru. Nu har han själv skrivit en bok om äventyren, Seglaren Havet och Kärleken. Det är en solskenshistoria, men med dramatik. Fru Nelly Hylén rekommenderar känsliga läsare att ha en näsduk till hands. Hon blev kvar och har aldrig ångrat sig sedan dagen 1975 då hon såg den peruanska flaggan vaja över Skanörs hamn och bars i land inför en glatt vinkande publik.
  På kajen stod en prövad Skanörsmamma. Uno Hylén hade sagt att han skulle till Norge när han gav sig iväg med sin Amigo, en liten segelbåt utan dagens bekvämligheter. Först senare vågade ett par vänner avslöja att sonen snart var framme vid Azorerna. Från Antigua i Karibien fick mamma Elly ett vykort, där Uno berättade att han nog skulle bli borta ett tag.
  -Ta du tid på dig och se dig om, tyckte mamma Hylén.

  Uno och Nelly träffades i Peru. Det är också en fin historia.
  -Men det står i boken, säger Uno, som inte vill avslöja för mycket.
  Seglaren, Havet och Kärleken består av en del om Unos första segling över Atlanten och en del om seglingen hem med Nelly. Tillbakaresan tog nio månader. Amigon som fått det udda namnet Chilena hade ingen motor. När det var stilla var det bara att guppa på och fördriva tiden ombord.
  -Atlanten är snäll. Däremot kan det vara tufft i Karibien. Där blåser det alltid, berättar Uno.
  För Nelly Hylén blev Karibien första tuffa upplevelsen. Hon hade aldrig varit på sjön när hon gick ombord på Chilena första gången. Det har blivit många seglingar sedan dess, medan familjen vuxit.
  Uno Hylén har seglat över Atlanten ensam ytterligare en gång. 1980 deltog han i ett race för ensamseglare. Tillsammans har paret seglat till Guernsey, Skottland och många andra avlägsna mål.
  -Nu har vi slutat med det, säger Nelly.
  -Det blir möjligen kortare turer, som till Tyskland och England. Vi har faktiskt de allra finaste seglingsvattnen och hamnarna på hemmaplan, säger Uno.
  Han köpte sin första båt som 12-åring. Det var en eka för 400 kronor. Pengarna hade han tjänat som springpojke på Scan. Året därpå kunde han köpa en utombordsmotor.
  -Oh, vad jag körde mellan Skanör, Höll och Falsterbokanalen.
  Senare bytte han till jolle och lärde sig segla hos Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår.
  Uno Hylén har jobbat på sin bok i 40 år. Seglaren, Havet och Kärleken ges ut på förlaget Ultima Ezperansa Book och finns att beställa på nätet i häftad form från Adlibris och Bokus. Från mitten av december finns det också en inbunden upplaga att köpa efter kontakt med Uno eller Nelly Hylén.

  Uno Hylén har skrivit på boken Seglaren, Havet och Kärleken i 40 år

  På omslaget finns bl a bilden då Nelly Hylén bars i land på kajen i Skanör. Peruanska flaggan var hissad och glada Skanörsbor tog emot. Till höger syns mamma Elly Hylén

  Långt från barndomskvarteren i Peru, men Nelly Hylén har aldrig ångrat sig. Familjen har vuxit med barn och barnbarn

  Text och foto: Britt-Marie Bergström

  Allsvenskan i Skanör inställd

  Första deltävlingen av Allsvenskan Segling blev inställd i år igen. Starten går i Långedrag i juni. Besvikelsen är stor i Skanör, som för andra året satsat stort på evenemanget, inte minst i ideella krafter. Mycket pekade på en lättnad i corona-restriktionerna den 17 maj. När regeringen meddelade att det beslutet flyttas fram till den 1 juni var det kört. Deltävlingen i Skanör skulle gått 21-23 maj.
  Men laget från Skanörs Båtklubb kämpar vidare. De slutade på plats 12 av 18 i serien 2020.
  Storklubbarna KSSS och GKSS kom etta och tvåa. Halmstad blev trea.

  Mer om Allsvenskan Segling 2021 finns att läsa på https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/Nyheter/2020/tiderochplatserforallsvenskan2021klara/

  Allsvenskan Segling 2021

  18-20 juni Deltävling 2 i Långedrag
  20-22 augusti Deltävling 3 i Örnsköldsvik
  10-12 september Deltävling 4 i Västerås
  2-3 oktober Kval till Allsvenskan 2022

  Här är några glimtar från tidigare seglingar och träningar

  Västerås i september. Laget låg i täten i flera race och klättrade upp i serien.

  På bilderna syns bröderna Hugo och Oscar Johansson, Angelica Grönvall närmast masten, Hugo Johansson, August Vigild Nilsson och Oscar Johansson vid rodret. Foto: Daniel Stenholm, Svenska Seglarförbundet

   

  Det gick inte så bra i första deltävlingen, som seglades i  Örnsköldsvik  i augusti. Då var det nästan bara juniorer i laget. Vinden var svag och trixig för ungdomarna som är van vid Skanörs friska seglingsvatten.

  Skanörs Båtklubb tränar hos konkurrenten Malmö SS i Limhamn eftersom det inte finns någon J 70 i Skanör. Det är båtmodellen som Svenska Seglarförbundet ställer till förfogande vid Allsvenskan-tävlingarna.

  Leif Wessel var på plats med sin kamera under träningen helgen före tävlingen. Klicka på länken nedan för att se fler av hans bilder.

  Allsvenskan SBK tränar i Limhamn 2020-08-29 – Google Foto

   

  Laget som tävlade i Örnsköldsvik vid första deltävlingen bestod nästan bara av juniorer.

  Så här var uppställningen:

  • Julius Balkfors – rorsman
  • Ville Reischmann – trim
  • Malin Steffensen – fock
  • Arvid Bjelkedal – fördäck
  • Philip Edberg – fördäck

  Malin Steffensen var enda senioren ilaget som seglade första deltävlingen i Örnsköldsvik. De övriga var juniorerna  Julius Balkfors, Ville Reischman, Philip Edberg och Arvid Bjelkedal  (Bild från SBK:s hemsida)

  Resultat och livesändningar:

  https://swedishleague2020.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/leaderboard/:eventId=9d7c12a9-51ec-4f68-9eaf-096d1fd7f5e6

  Skanörs Båtklubb kvalificerade sig till Allsvenskan 2019. Det var en bravad med tanke på att Skanörs Båtklubb är ny och liten i sammanhanget, med en segling för unga som vuxit fram under de senaste decenniet. Genomsnittsåldern på de tävlande var dessutom i särklass lägst. Kända gamla klubbar som Kungliga Segelsällskapet och Göteborgs GKSS toppar ligan.

  Att komma med i Allsvenskan var också en utmaning för båtklubbens ekonomi.  Hela klubben jobbade hårt för att få ihop pengar till fjorårets deltagande. Ledningen jagade sponsorer. Ungdomar med föräldrar drev vinterkafé. De lyckades med projektet i fjor utan att behöva tulla på klubbens övriga resurser.

  I november fick Skanör  Svenska Seglarförbundets uppdrag att ordna en av Allsvenskans deltävlingar både i år och 2021. Många medlemmar i båtklubben och hamnföreningen har jobbat under vintern för att det skulle bli ett evenemang i toppklass. En rad sponsorer ställde upp. Risken för spridning av corona-virus stoppade evenemanget.  Nu hoppas SBK på samma engagemang nästa år.

  I serien ingår 18 lag med fyra seglare i varje. De turas om att segla korta matchrace så nära publiken som möjligt.

  I Skanörslaget 2020 ingår: Julius Balkfors, Arvid Bjelkedal, Philip Edberg, Björn Flygare, Angelica Grönvall, Hugo Johansson, Oscar Johansson, Ville Reischmann, Ylva Selander, Malin Steffensen, Max Waldhauer och August Viglid-Nilsson.

  Allsvenskan Segling 2020

  Deltävling 3: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik
  Deltävling 4: 4 – 6 september, Västerås

  Nedan finns några länkar och glimtar från 2019 års Allsvenskan Segling och SBK:s arbete.

  Tuffa tag på söndagens avslutning, bildlänk från Leif Wessel

  https://photos.app.goo.gl/8aXUdcpqdmZDHK5P6

  Bilder från lördagens seglingar, tagna av Leif Wessel. Klicka på länken!

  https://photos.app.goo.gl/gPSNYioqGJncBL9z9

  Skanör i gul båt på bilderna som Leif Wessel har tagit. Klicka här!

  https://photos.app.goo.gl/nKVAZ6dPr7Qqu6zKA

  http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/liveresultat/Resultat2019/

  Deltävling i Strängnäs 2019

  Hugo och Oscar Johansson, Ylva Selander och Malin Steffensen vann sista racet  i Strängnäs

   Foto: Tommi Rotonen. SSF Allsvenskan Press

  Gänget som seglade första deltävlingen i Strängnäs 2019 slutade på  sjunde plats av 18, bara en poäng från femte platsen.

  Från vänster Ylva Selander, Angelica Grönvall, Malin Steffensen, Hugo och Oscar Johansson

   Malmö 2019

  Till vänster Jacob Skoglösa, Philip Edberg och Elliot Steffensen på banan, en bild som kommer från Svenska Seglarförbundet. Till höger hela laget i Limhamn, från vänster Philip Edberg, August Vigild-Nilsson, Arvid Bjelkedal, Elliot Steffensen, Jacob Skoglösa och Ylva Selander. Foto: Leif Wessel

  Till vänster en bild från Limhamn med svaga vindar. Foto: Leif Wessel. Till höger har SBK just klivit ombord ute vid startlinjen för ett av lördagens sista race. 

  Sofia Skoglösa, Björn Boklund, Leif Wessel, Hugo Johansson, Marika och Roland Edberg ser hur SBK tar en fjärde plats.

  Örnsköldsvik

  I augusti  tävlade det här gänget  i Örnsköldsvik, från vänster Malin Steffensen, Oscar Johansson, Hugo Johansson, Julius och Lars Balkfors. Till höger syns deras coach och seglingsledare Björn Boklund 

  Foto: Leif Wessel

  Slutomgång i Västerås

  Max Waldhauer, Oscar Johansson, Hugo Johansson och Angelica Grönvall på väg till start. De lyckades klättra upp på totallistan men hade en mycket tuff avslutning. Foto: Björn Boklund

  Årets vinterkafé

  Alicia Jackby-Stavne, Hugo och Adam Nyström hade full rusch bakom disken söndagen den 2 februari. Närmast kameran i soffhörnan  syns Stefan Persson och Marianne Palmkvist-Berg

   

  Söndag 26 januari

  Musse har chans att träffa många andra fyrbenta vänner på vinterkafé. Också söndagen den 26:e januari serverades hembakade fastlagsbullar, förutom våfflor och kakor.

  Anette Tryding är en entusiastisk jollemamma som själv ska gå seglarkurs till sommaren

   

   

  19 januari

  Jolleseglarna har fått snurr på sitt vinterkafé. Den soliga söndagen 19 januari var det smockat av gäster. När de här bilderna togs närmade det sig stängning. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fler med i årets dopp

  Nyårsdoppet i Skanör ser ut att hålla som tradition. Friskis & Svettis noterade fler deltagare i år än vid starten i fjor. Uppmärksamheten blev stor både från åskådare och media. På insidan under Läs mera finns en länk till Sydsvenskans reportage från evenemanget. Enligt de som vågade sig i var det ungefär samma temperatur i vattnet som i luften.

  Efter de glada plasken fortsätter arbetet inför säsongen.  Västra piren har förstärkts på uppdrag av Vellinge kommun och det görs undersökningar inför förestående utbyggnad. Nya elstolpar och utökad kraft väntar sommarens båtgäster.

  Både Lindas Fingermat och J Persson bygger ut. När Hamnens dag firas den 1 juni finns det nya fräscha ytor både för båtfolk, flanörer och kroggäster.

  Fiskhuset har helt stängt över vintern. Skanörs Fiskrögeri förhandlar fortfarande med tänkbara köpare. Ingen vet när och hur restaurangen öppnas igen. Också fiskare Lars-Erik Bergström har vinterstopp i sin försäljning.

  Skanörs Båtklubb öppnade sitt hus för badande på nyårsafton. Här finns också vintercafé öppet för allmänheten alla söndagar i januari kl 13-16.

  www.sydsvenskan.se/2018-12-31/brysselkal-granar-och-algar-tog-ett-nyarsdopp

   

  Hamnkontoret har lyst upp julen. 

  Lindas Fingermats utbyggnad syns redan vid Hamnvägen. Klar att öppna senast i påsk. Grannen i väster, J.Persson öppnar 13 april med ny utomhusbar och bättre skydd mot vind och regn.

  https://www.sydsvenskan.se/2018-11-24/skanors-sillkrogare-haller-stangt-i-jul

  Så här glatt rusade fjorårets badare ut ur sanden. Mats Amnell tyckte att det var mindre kallt än han trodde

  Färska bilder och rapporter på Facebook-sidan Skanörs hamn

  http://www.facebook.com/Skanörs-Hamn-200162180005653/?ref=bookmarks

   

  .

   

  H

  Hamnföreningen