N55°25,0' E12°49,7'

BAS Båtunionen

Länk till BAS: https://bas.batunionen.se/ där du som medlem kan uppdatera dina kontaktuppgifter och även säkerställa att det är riktigt uppgifter som är registrerade i systemet. Vi använder Båtunionens system för att hantera båtplatser, fakturering, kommunikation etc.