N55°25,0' E12°49,7'

Avgifter hamn och ställplats

Avgifter för båtar och husbilar:
Hamnavgifter 2023
Avgift för sjösättning:
Det kostar 150 kronor att sjösätta flytetyg som inte tillhör föreningens medlemmar. Avgiften kan betalas i Hamnkontorets automat.

_____________________________________________________________
Payment before 10 AM refers to the previous night. Payment after 10 AM refers to the following night.