N55°25,0' E12°49,7'

Nya namn i styrelsen

Runt 40 medlemmar deltog i Skanörs Hamnförenings digitala årsmöte. Den saknade hamnkranen efterfrågades. I övrigt blev det en genomgång av 2020 utan invändningar.
Styrelsen fick tre nya ledamöter. En av dem är Carl-Johan Hampf (bilden), som i många år varit valberedningens ordförande. Detta innebär att också valberedningen ändrade sammansättning. De valda ledamöterna presenteras i sin helhet i slutet av texten här.
Ordförande Mats Lundwall, gästhamnsansvarige Björn Boklund, teknikansvarige Ralf Blomgren båtplatsansvarige Leif Wessel och miljö- och säkerhetsansvarige Claus Wutzler redogjorde för det gångna året.
-Ett märkligt år, konstaterade Mats Lundwall och berättade om en rad problem förutom coronan.
Pandemin gjorde att de största grupperna av båtgäster, tyskar och danskar, nästan uteblev helt i år. Men trafiken hämtade sig något på slutet av säsongen och resultatet blev inte fullt så illa som befarat.
Leif Wessel berättade att 170 personer har stått i kö för hamnens 150 båtplatser. Han räknar med att kunna fördela ett tjugotal platser före sista mars och hoppas få ner antalet väntande i kön till hundra. En god hjälp är att medlemmarna meddelar alla förändringar så fort som möjligt.
Claus Wutzler påminde om miljöreglerna inför sjösättning. De finns att läsa här på sidan – under rubriken Medlemmar.
Hela verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns att beställa på mejl till styrelsen@skanorshamn.se
Skanör kommer att stå utan hamnkran även 2021. Vellinge kommun har beslutat ta upp investeringen i budgetarbetet för 2022. Bjarne Nilsson påpekade att avsaknaden av fast kran kostar flera medlemmar mycket pengar, eftersom de måste anlita kranbil för att ta upp och sätta i sina båtar under säsongen. Han undrade om inte föreningen kan låna pengar till en kran mot kommunal borgen. Mats Lundwall svarade att det är en av flera möjligheter som undersökts. Han hoppas att Vellinge kommun investerar i kranen 2022.
I slutet av mötet diskuterades den verkstad som ställts i ordning för medlemmarna med ideella krafter. Lokalen saknar en del belysning, permanent dammutsug och ett låssystem som gör den lätt tillgänglig. Mats Lundwall sa att det arbetas på ett paket som ska vara klart när säsongen börjar.
Martin Lindell var ordförande på årsmötet. Han valdes även till ordförande i valberedningen. Nya i styrelsen vid sidan om Carl-Johan Hampf är Sara Liese och Mats Serler.


Mats Lundwall omvaldes som ordförande
Så här blir ledningen i Skanörs Hamnförening för övrigt:
Ordinarie styrelseledamöter, återstående mandattid 1 år:
• Björn Boklund
• Leif Wessel
• Tore Smith
Ordinarie styrelseledamöter, mandattid 2 år:
• Mats Lundwall, omval
• Per Fridlund, omval
• Mats Serler, nyval
• Sara Liese, nyval
• Carl-Johan Hampf, nyval
Styrelsens ordförande för en tid av ett år:
• Mats Lundwall

Suppleanter i styrelsen, mandattid 1 år:
• Hans Ekberg, omval
• Claus Wutzler, omval

Ordinarie Revisorer, mandattid 1 år
• Henrik Ohm, omval
• Richard Rydén, omval

Revisorsuppleanter mandattid 1år:
• Gunnel Nilsson, omval
• Mikael Ström, omval

Valberedning
Ralf Blomgren, Torbjörn Larsson, Martin Lindell och Sofia Skoglösa

Fakta: 36 medlemmar var uppkopplade till det digitala mötet. Några satt två och två vid skärmarna. Därmed blev deltagandet ungefär som det brukar vara vid föreningens tidigare årsmöten i i Scouthuset.