N55°25,0' E12°49,7'

Båtplatskö

Aktuell kö

Här hittar du senaste publicerade kölistan

Regler för tilldelning av båtplats

Vem som helst äger rätt att ställa sig i kö för en båtplats i Skanörs Hamn.

Plats får dock endast tilldelas kommuninvånare, dvs fysisk person som är mantalsskriven i Vellinge kommun. Om detta förhållande upphör under avtalstiden, upphör också rätten till båtplatsen.

Plats för sjöbod tilldelas endast den som redan är båtplatsinnehavare.

Att stå i kö innebär att erbjudande om båtplats sker efter turordning då lämplig plats finns tillgänglig. Full köavgift (500kr/år) ska erläggas före fakturans förfallodag. För 2023 kommer fakturan att skickas ut i början av mars.

För att få erbjudande om båtplats (utifrån de båtuppgifter som ligger i systemet BAS) vid den årliga tilldelningen, måste ansökan ha inkommit senast 31/12 året före.

För att ansöka om båtplats i Skanörs Hamnförening

Anmälan görs på följande länk  och börjar med att klicka på ”registrera”. Där anger du din e-postadress och önskat lösenord, klicka därefter på skapa konto. Därefter presenteras köanmälan där du fyller i samtliga uppgifter i formuläret. När du trycker på spara så får du en bekräftelse. När du sparar din anmälan godkänner du samtidigt att Skanörs Hamnförening hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Du kan när som helst logga in och ändra dina uppgifter i din ansökan.

Om den årliga köavgiften inte har betalats senast på förfallodagen tas din köplats automatisk bort.

All korrespondens till medlemmar och köande går via mejl eller SMS.
Håll dina uppgifter aktuella så att du får all information länk

Har du frågor kan du maila på styrelsen@skanorshamn.se

Byteskö

För dig som redan är medlem i Skanörs Hamnförening och önskar byta storlek på din båtplats, kan du här ställa dig i byteskö. Det förutsätter dock att du redan är medlem med aktiv båtplats i hamnen.