N55°25,0' E12°49,7'

Första lyftet 17 april

Årets sjösättningsdagar blir lördag 17 april, söndag 2 maj och fredag 7 majj. En nyhet är att det inte är någon uppdelning efter båtarnas storlekar. Båda kranbilarna kör alla tre dagar. Anmälningslistor finns under rubriken Medlemmar. Klicka på Läs mera och se en sammanfattning av de miljöregler som gäller för vårarbetet med båtarna i hamnen. Miljöreglerna i sin helhet finns under rubriken För medlemmar.


SKYDDA MARKEN OCH MILJÖN

  • All bottentvätt ska ske på spolplattan. Förbud att använda högtryckstvätt på hamnplan/uppläggningsplatsen pga  bl a stänk och smuts, plus gammal bottenfärg som flyger av och förorenar marken.
  • Tvätta båten endast på ovansida
  • Vid skrapning/slipning och ev målning av godkänd för områdets bottenfärg måste marken under båten täckas pga av risk för förorening. Slipdamm/färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall.
  • Tillåten bottenfärg för vårt område finns information på kemi.se (sök båtbottenfärg)
  • Fat för spilloljor, lösningsmedel, batterier, färg, frostskydds- och motorkonserveringsmedel finns för användning inuti miljöcontainern på miljöstationen. Tänk på att man kan återanvända sparad glykol fr förra säsong.