N55°25,0' E12°49,7'

Organisation

Skanörs Hamnförening bildades 1993 och har sedan dess administrerat skötsel och underhåll av mark och anläggningar som arrenderas av Vellinge kommun. Alla som har båtplats är medlemmar i föreningen. Det är närmare 150-talet personer som arbetar ideellt med att hålla hamnen i skick och hålla hamnkontoret öppet för gäster under säsongen.

Stadgar för Skanörs Hamnförening. Stadgar Skanörs Hamnförening

Följande ingår i styrelsen för Skanörs hamn  2023:

Carl-Johan Hampf, ordförande

Mats Lundwall, Per Fridlund, Mats Serler, Sara Liese, Sophie Tenghagen, Martin Lindell och Torkel Skoglösa

Suppleanter: Tore Smith, Claus Wutzler och Joakim Hindemith

Samtliga kan nås med mejl till styrelsen@skanorshamn.se